Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English
Afbeelding

Beeldkwaliteitsplan Amstelveenlijn deel 2: haltes

Wendy van der Meulen | maandag 23 januari 2017
Wendy

Vorig jaar is het Beeldkwaliteitsplan voor de Amstelveenlijn afgerond en vastgesteld door de betrokken partijen. In het artikel deel 1 hebben we de inpassing in de omgeving van de drie ongelijkvloerse kruispunten en het opstelterrein toegelicht. In deel 2 doen we dat voor de verschillende type haltes en de onderdoorgangen van Onderuit, Amstelveen Centrum en Marne.

De haltes van de Amstelveenlijn die blijven, zullen allemaal worden vernieuwd en geschikt worden gemaakt voor de nieuwe trams met lage vloeren. Om ervoor te zorgen dat dit op een goede manier ingepast wordt in de omgeving, gaat het Beeldkwaliteitsplan ook hier nader op in. De focus ligt daarbij op het creëren van een herkenbare, samenhangende identiteit van alle haltes. De Amstelveenlijn kent vijf verschillende type haltes. In het Beeldkwaliteitsplan is per type steeds één halte als voorbeeld uitgewerkt.

Eén visuele familie

De kleuren, het materiaalgebruik, de inrichting van de perrons, het karakter van eventuele liften en trapopgangen van de drie ongelijkvloerse kruispunten/haltes Kronenburg, Zonnestein en Sportlaan zijn als basis aangehouden voor de uitwerking van de overige haltes. Tezamen vormen ze visueel één familie. Dit geldt ook voor de uitwerking van de onderdoorgangen van Onderuit, Amstelveen Centrum en Marne.

Kenmerkend voor de Amstelveenlijnhaltes

Bij haltes waar daar sprake van is, worden de hoogteverschillen in de perrons opgeheven. De nieuwe perrons komen op één hoogte te liggen: ca. 24 cm hoog. Met behulp van licht gekleurde stenen bestrating wordt duidelijk waar een halte begint. Om een rustige en hoogwaardige uitstraling te bereiken worden markeringen op de perronbanden en de perrons zo subtiel mogelijk geïntegreerd. De perrons worden vervolgens ingericht met inrichtingselementen in de herkenbare rood-grijze R-net uitstraling. Waar er een afscheiding nodig is tussen weg, stoep en/of tram dan gebeurt dit met stalen lamellenhekwerken of waar nodig een stalen constructie met glazen panelen.

Beeldkwaliteitsplan Amstelveenlijn impressie inrichting halte Van Boshuizenstraat 22082016

Halte met een zijperron: Van BoshuizenstraatDoor de hoogteaanpassingen aan het perron, wordt het nieuwe perron korter dan de huidige. De bestaande oversteken voor voetgangers blijven echter gehandhaafd. Om duidelijk aan te geven waar de halte begint is ervoor gekozen om het gehele oppervlakte tussen de twee oversteken met de kenmerkende bestrating van het perron te voorzien. Het hekwerk tussen de weg en het zijperron wordt een stalen constructie met glazen panelen. Dit sluit aan bij de keuzes voor hekwerken van de andere haltes en geeft een kwalitatief hoogwaardige uitstraling aan de haltes. Bovendien dienen zij als spatscherm voor wachtende reizigers. Haltes van hetzelfde type: De Boelelaan/VU en Brink.
Impressie halte Van Boshuizenstraat (beeld van Posad)

Beeldkwaliteitsplan Amstelveenlijn impressie inrichting halte Sacharovlaan 22082016

Halte met een middenperron: SacharovlaanOp het punt waar de bestaande stoep stopt en de toegang naar de halte begint wordt de kenmerkende bestrating van het perron toegepast. Dit geeft een duidelijke indicatie van de overgang naar de halte. Bij de noordelijke toegang wordt de halte in de toekomst toegankelijk gemaakt via een nieuwe voetgangersbrug richting bedrijventerrein Legmeer. Waar de toegang naar de halte de tramrails kruist zorgen betonnen elementen voor een effen en comfortabel beloopbare ondergrond. Haltes van hetzelfde type: Westwijk en Poortwachter.
Impressie halte Sacharovlaan (beeld van Posad)

Beeldkwaliteitsplan Amstelveenlijn impressie inrichting halte Stadshart 22082016

Halte met midden- en zijperron in plein: Amstelveen StadshartDe halte Stadshart is uniek en komt verder nergens op de Amstelveenlijn voor. De bestaande gelijkvloerse halte wordt hier aangepast qua materialisatie en inrichting. Aan het einde van de tramrails worden stalen lamellenhekwerken geplaatst om een veilige en herkenbaar kwalitatieve afwerking van het eindpunt te bereiken. De hellingbanen krijgen dezelfde bestrating als het plein.
Impressie halte Stadshart (beeld van Posad)

Beeldkwaliteitsplan Amstelveenlijn impressie inrichting halte Kronenburg 22082016

Halte ongelijkvloers kruispunt met verdiepte ligging: KronenburgDe halte ligt verdiept en ingepast tussen de doorgaande rijbanen van de Beneluxbaan. Dit vraagt om extra aandacht in de aankleding van deze ruimte om de beleving van met name de wachtende reiziger zo aangenaam mogelijk te maken. De wanden ter hoogte van de halte krijgen een afwijkende afwerking in koperlook. Dit zorgt tezamen met de wijze waarop deze verlicht wordt, voor een warme uitstraling van de halte. Tevens hebben de wanden door hun vorm en materiaal een geluidreducerende werking. De rijbaanverlichting is geïntegreerd in de vormgeving van de wanden en de verlichting bij de brugdelen benadrukken de rijrichting. De strijkverlichting die verwerkt is in de koperlook wanden en de trapleuningen versterkt op subtiele wijze de warme sfeer van de halte. Haltes van hetzelfde type: Zonnestein en Sportlaan.
Impressie halte Kronenburg (beeld van Posad)

Beeldkwaliteitsplan Amstelveenlijn impressie inrichting halte Onderuit 22082016

Halte middenperron met toegang via bestaand kunstwerk: OnderuitOp de halte en daar waar de nieuwe trapopgang begint (nieuwe muren, lift en trap), wordt de herkenbare materialisatie van de nieuwe Amstelveenlijnhaltes toegepast. De lichte bestrating begint beneden voor de trap en wordt zowel op de traptreden als op het perron toegepast, zodat er samenhang tussen deze onderdelen ontstaat. Bij de trap en lift zorgen donker stalen elementen, handrails en de lamellenvorm van de balustrades voor herkenbaarheid en een hoogwaardige uitstraling. Haltes van hetzelfde type: Uilenstede, Meent, Oranjebaan en Ouderkerkerlaan.
Impressie halte Onderuit (beeld van Posad)

Beeldkwaliteitsplan Amstelveenlijn impressie onderdoorgang halte Onderuit 22082016

Onderdoorgang OnderuitDe huidige tunnel is donker en voelt onveilig. Vooral de verlichting dient verbeterd te worden. In het Beeldkwaliteitsplan wordt er een hoogwaardigere afwerking van zowel wanden als plafond voorgesteld. De wanden worden voorzien van stalen geperforeerde panelen met achterliggende LED-armaturen. Deze schijnen met strijklicht de wand achter en het plafond boven de panelen aan. Op de plaats van de opening van de tunnel worden ook de wanden van de opening bekleed met de stalen panelen. Hierdoor wordt de tunnel duidelijk gedefinieerd en krijgt de opening een herkenbaar gezicht vanaf het perron. Het plafond van de onderdoorgang wordt geschilderd en voorzien van nieuwe, lijnvormige verlichting.
Impressie onderdoorgang halte Onderuit (beeld van Posad)

Beeldkwaliteitsplan Amstelveenlijn impressie onderdoorgang halte Amstelveen Centrum 26042016

Onderdoorgangen haltes Amstelveen Centrum en MarneDe haltes Amstelveen Centrum en Marne komen in de toekomst te vervallen. Hierdoor moeten de toegangen tot de haltes worden dichtgezet. Het dichtzetten van de toegangen is aangegrepen om de onderdoorgangen van deze twee haltes te verbeteren. De gaten waar de toegangen zitten krijgen een wandbekleding die het daglicht in de onderdoorgang brengt. Het gat en de wanden eronder worden bekleed met geperforeerde stalen platen. Deze wandafwerking wordt aan weerszijden een stuk doorgezet in de onderdoorgang. Achter de panelen komt LED-verlichting met een warme lichtkleur. Het patroon van de perforaties vormt een afbeelding die door de verlichting extra zichtbaar wordt.
Impressie onderdoorgang halte Amstelveen Centrum (beeld van Posad)

Komt het er straks allemaal precies zo uit te zien?

Zoals in deel 1 ook aangegeven zal de toekomstige aannemer, die verantwoordelijk wordt voor de vernieuwing van de Amstelveenlijn, het Beeldkwaliteitsplan verder uitwerken en uitvoeren. Het plan en de beelden erin laten dus nog niet definitief zien hoe de Amstelveenlijn eruit komt te zien. Wel geldt het plan straks als nadrukkelijke leidraad voor de aannemer en wordt hij verplicht om te zorgen voor een hoogwaardige uitstraling van de betreffende gebiedsonderdelen.

Eerdere artikelen over het Beeldkwaliteitsplan

Artikelen over de aanbestedingsprocedure

Documenten

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.
2 maart 2017 | 15:31

Alain

…en hij doet het weer. Mooi 🙂

Schrijf een reactie
+1
2 maart 2017 | 10:04

Alain

De main page is al een paar dagen stuk.

Wordt dit nog gefixt, of is dit uit compassie met de staat van de huidige Amstelveenlijn gedaan?

Schrijf een reactie
+1
26 februari 2017 | 23:38

NietToekomstBestendig-SchaamJullie

Welke malloot heeft bedacht dat er een ondoorzichting hekwerk rond de trappen mag komen? Dat je al de hoek om moet is funest voor sociale veiligheid ‘s avonds, en dit maakt het drie keer zo erg. Echt fantastisch hoor. Net als die halfslachtige ‘hommage’ aan de liftschacht met nutteloze luifel. Terug naar de tekentafel.

Schrijf een reactie
+1
26 januari 2017 | 11:48

n-evo

@Wendy Bedankt voor het uitgebreide antwoord. Nooit geweten dat er een verschil zat tussen “tram only” haltes en haltes waarbij tram & bus stoppen. Weer wat geleerd! 🙂

Schrijf een reactie
+1
24 januari 2017 | 10:30

n-evo

Het valt mij op dat in Amsterdam eigenlijk nergens nieuw aangelegde tramhaltes qua hoogte echt goed aansluiten op de trams. De vloer van de Combino’s ligt altijd een stuk hoger t.o.v. het perron. In Rotterdam zie je dat de haltes meestal wel precies de hoogte hebben van de vloer van de trams daar. Waarom is dat en wordt daar bij de Amstelveenlijn beter op gelet?

Schrijf een reactie
+1
25 januari 2017 | 14:36

Wendy van der Meulen

@n-evo: Bij de Amstelveenlijn wordt de perronhoogte afgestemd op de Amsterdamse trams. Concreet betekent dit dat de perronhoogte ten opzichte van bovenkant spoor +24 cm moet zijn met een toegestane afwijking van +/- 0,5 cm. De vloerhoogte van de Combino trams ligt op 30 cm boven het spoor. Hetzelfde zal gelden voor het nieuwe 15G materieel. Het hoogteverschil is in een dergelijk geval dus maximaal 6,5 cm. Door speling in het samenspel van rails en trams (rails en wielen kunnen beide 2 cm slijten en de tram veert bij een volle bezetting nog eens 1 cm in) ligt de minimale instaphoogte tussen de 0,5 en 1,5 cm. Een lagere instap is niet mogelijk omdat anders de deuren van de tram de halte (kunnen) raken bij het opengaan.

Bij zogeheten combihaltes (haltes waar zowel tram als bus halteren) wordt nog onderzoek gedaan naar de optimale hoogte. Deze worden momenteel aangelegd op 20 cm hoogte, waardoor het hoogteverschil met de tram varieert van 5 tot 10 cm. Oudere tramhaltes liggen inderdaad nog op allerlei hoogtes. Deze worden bij vernieuwing op hoogte gebracht.

Schrijf een reactie
+1
Wil u dit bericht delen?