Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English

Schadeloket

Laatst bijgewerkt op vrijdag 1 november 2019

De Uithoornlijn is een omvangrijk project. Bij werkzaamheden wordt vanzelfsprekend zoveel mogelijk gedaan om schade en overlast te voorkomen. Daartoe treffen we diverse maatregelen. Desondanks kan het zijn dat u nadeel of schade ondervindt van het project. Als dit gebeurt, zijn er verschillende regelingen waar u een beroep op kunt doen.

U kunt te maken krijgen met drie soorten schade:

  1. Planschade: schade als gevolg van planologische wijzigingen ten behoeve van het project. Voorbeelden: uw pand wordt minder waard omdat uw uitzicht veranderd van vrij uitzicht naar bebouwing of omdat de geluidsoverlast permanent toeneemt.
  2. Nadeelcompensatie: compensatie voor onevenredige schade als gevolg van de rechtmatige besluiten die genomen zijn ten behoeve van het project. Voorbeelden: omzetderving door slechte bereikbaarheid, huurderving als ondernemer of waardedaling van uw particuliere woning. Leest u verder onderaan deze pagina.
  3. Bouwschade: materiele schade aan eigendommen als direct gevolg van de bouwwerkzaamheden. Voorbeelden: een machine die per ongeluk uw auto raakt en beschadigt of schade aan uw woning door het intrillen van damwandplanken.

Afhandeling van de schade

Elk soort schade kent eigen regels die van toepassing zijn en een vaste procedure voor afhandeling. Bij planschade en nadeelcompensatie wordt bijvoorbeeld advies ingewonnen van een onafhankelijk deskundige en vindt een hoorzitting plaats. Bij bouwschades worden vaak verzekeringsexperts ingeschakeld. Afhandeling van uw schadeverzoek kan daardoor enige tijd in beslag nemen.

Schade melden

Heeft u een verzoek tot schadevergoeding? Vul dan onderstaand formulier in en stuur dit op naar het schadeloket. Het schadeloket zorgt ervoor dat uw verzoek bij de juiste behandelende instantie terecht komt.

Het schadeloket is ook bereikbaar voor vragen of aanvullende informatie. U kunt het schadeloket bereiken via:

Gemeente Amsterdam
Metro en Tram
t.a.v. Project Amsteltram
Bovenkerkerweg 6
1185 XE Amsterdam
info@uithoornlijn.nl

 

Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie is een compensatie voor onevenredige schade als gevolg van de rechtmatige besluiten die genomen zijn ten behoeve van het project. Voorbeelden: omzetderving door slechte bereikbaarheid, huurderving als ondernemer of waardedaling van uw particuliere woning.

Onderstaande stroomschema’s helpen u te bepalen of uw verzoek kans maakt op compensatie:

Aan deze stroomschema’s kunnen rechten worden ontleend.