Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English 日本語
Foto bij
vrijdag 25 maart 2016

Arjen de Boer : We zoeken een robuust en flexibel schaap met vijf poten.

De vernieuwing van de Amstelveenlijn gebeurt op basis van een bouwcontract. De zoektocht naar de aannemer, die dit contract gaat uitvoeren, is in volle gang. Wat komt hier allemaal bij kijken? En waarom duurt het nog ruim een jaar voordat de handtekeningen kunnen worden gezet? Contractmanager Arjen de Boer vertelt hierover.

Begin januari startte de eerste fase van de zogenaamde ‘aanbesteding’ voor de vernieuwing van de Amstelveenlijn. Dit is de officiële bekendmaking van het bouwproject, met daarbij de vraag aan bedrijven om een offerte in te dienen voor de uitvoering van het werk. Is die vraag eenmaal gesteld, dan gaat het balletje rollen en volgt een zorgvuldige aanbestedingsprocedure. Arjen de Boer, contractmanager ombouw Amstelveenlijn bij Metro en Tram van de gemeente Amsterdam, weet van de hoed en de rand.

Arjen, wat doe je precies?

“Mijn belangrijkste taak is de voorbereiding van het bouwcontract en ervoor zorgen dat we het aanbieden op de markt van bouwbedrijven. Het gaat om een hoofdcontract voor de vernieuwing en een aantal kleinere contracten, die ermee te maken hebben. Denk aan reisinformatie en datacommunicatie. Het is belangrijk dat deze kleinere contracten, die belangrijke zaken betreffen, aansluiten op hoe het elders in de Amsterdamse regio wordt aangepakt. Zodat we dus bijvoorbeeld niet een eigen reisinformatiesysteem bestellen. In veel gevallen gaan we daarbij uit van bestaande contracten voor de trams en metro’s, die dan worden aangepast voor deze vernieuwing. Integratie van de systemen is daarbij altijd een belangrijk aandachtspunt.”

Dit doe je allemaal vast niet in je eentje?

“Nee, de collega’s waarmee ik het vaakst dingen afstem zijn de technisch manager, de omgevingsmanager en de manager projectbeheersing. De eerste gaat over alle techniek (zoals rails, bovenleidingen, ongelijkvloerse kruisingen en verkeersdoorstroming), de tweede onderhoudt het contact met onder meer bewoners en bedrijven (zorgen en teleurstellingen aanhoren en waar mogelijk wegnemen, zorgen dat de verwachtingen van de omgeving overeenstemmen met de realiteit) en de derde bewaakt de planning en het budget. Techniek, omgeving en projectbeheersing komen straks in het contract terug. Ik filter alles, bekijk of dingen uitvoerbaar zijn, en of ze elkaar niet tegenspreken. Ik verplaats me in de aannemer: wat moet hij weten, aan welke eisen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en techniek moet hij voldoen? Ik vind het belangrijk dat we fouten en problemen er nú al uithalen. Het contract moet zo duidelijk mogelijk zijn en door alle betrokkenen op dezelfde manier worden uitgelegd.”

Het contract voor de Amstelveenlijn wordt een ‘design en construct’-contract, ‘ontwerp en bouw’. Wat houdt dit in?

“Binnen het Projectteam hebben we op hoofdlijnen al een ontwerp in de maak. We vragen nu aannemers om dat uit te werken. Vroeger was het altijd een kwestie van: ‘Zó bouw je, zó willen we het, je voert het maar netjes uit’. Nu maken we veel meer gebruik van de ervaring van de aannemers. Dit betreft vooral de geplande ongelijkvloerse kruisingen in Amstelveen en de omgeving ervan. We zijn benieuwd hoe aannemers om willen gaan met de hinder tijdens de vernieuwing voor de directe omgeving, de weggebruikers en de reizigers op de lijn. En we vragen de aannemers ook om creatief mee te denken over hoe de lijn en de omgeving ervan eruit gaan zien.”

Hoe gaat de aanbesteding nu verder in zijn werk?

“De procedure bestaat uit vier fases. De eerste is de selectie. We hebben de vernieuwing officieel aangekondigd op TenderNed, de website voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. Bedrijven konden zich tot 10 maart jongstleden melden. De tweede fase start binnenkort en duurt nog de rest van dit jaar: de dialoog. We verstrekken inhoudelijke documenten aan de aannemers, die door de selectie zijn gekomen. En we gaan met hen in gesprek: wat willen wij, wat kunnen zij bieden, welke vragen hebben zij, wat is daarop ons antwoord, enzovoort. Na de dialoogfase volgt de inschrijvingsfase: bedrijven doen hun definitieve aanbieding. En tot slot is er de gunning: welke aannemer krijgt het bouwcontract? Ik verwacht dat dat in het voorjaar van 2017 gaat gebeuren.”

Wat duurt het nog lang… Kan het niet sneller?

“Nee, helaas niet. Het is een groot contract voor een ingewikkeld project, waar veel geld mee gemoeid is. Je hebt een paar maanden nodig, als aannemer, voordat je een project als dit begrijpt, laat staan dat je er creatieve oplossingen bij bedenkt. En zoals ik al zei: opdrachtgever en aannemer moeten het contract op dezelfde manier interpreteren. Want dat voorkomt problemen tijdens de uitvoering van het werk. Dan kunnen we er beter nú iets langer over doen, dan dat we straks tegen onverwachte dingen of misverstanden aanlopen.”

Dus… waar letten jullie op? Hoe vind je de juiste aannemer voor een project als dit?

“Liefst vinden we een schaap met vijf poten. Een aannemer waar we goed mee kunnen werken, die voorspelbaar en robuust is, maar ook flexibel en meedenkend. Een aannemer die over zijn eigen belangen heenkijkt. Als wij de kaarten op de borst houden, dan doet een aannemer dat ook. Daarom zijn we open en duidelijk, en willen we een aannemer vinden die dat ook is.”

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil u dit artikel delen?