Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English
Afbeelding

Beeldkwaliteitsplan: uw reacties, en hoe nu verder

Wendy van der Meulen | vrijdag 26 februari 2016
Wendy

De concept-impressies uit het Beeldkwaliteitsplan zijn klaar en begin februari gedeeld met de omwonenden van de drie ongelijkvloerse kruispunten bij Kronenburg, Zonnestein en de Sportlaan. Hoe zien deze beelden eruit en hoe zijn de reacties in het concept verwerkt?

Wat staat er globaal in het Beeldkwaliteitsplan Amstelveenlijn?

De vernieuwing van de Amstelveenlijn zorgt met name in Amstelveen voor een aantal veranderingen. De haltes Kronenburg, Zonnestein en Sportlaan krijgen ongelijkvloerse kruisingen. Daarnaast vervallen vijf haltes en moet bij twee hiervan de bestaande onderdoorgang worden aangepast. En in de Legmeerpolder wordt een opstelterrein aangelegd.

In het Beeldkwaliteitsplan Amstelveenlijn staat beschreven en vooral geïllustreerd hoe de ongelijkvloerse kruisingen bij de haltes Kronenburg, Zonnestein en Sportlaan eruit gaan zien, evenals de onderdoorgangen bij de te verwijderen haltes Marne en Amstelveen Centrum. Ook bevat het een plan voor bomen en andere beplanting bij de drie ongelijkvloerse kruisingen en het opstelterrein.

Bijeenkomsten in twee rondes

De bewonersbijeenkomsten over het Beeldkwaliteitsplan vonden plaats in twee rondes. Allereerst waren er op 7 en 9 december jongstleden ontwerpsessies. Hier kregen belangstellenden uitleg over de veranderingen bij de kruispunten en konden zij meedenken over de vormgeving ervan. Dit leverde meer dan 160 wensen en ideeën op.

Op 3 en 9 februari jongstleden vonden vervolgens twee inloopavonden plaats, één voor Kronenburg en Zonnestein en één voor de Sportlaan. Omwonenden kregen tijdens deze avonden te horen wat er met de reacties in december is gedaan en hoe deze het concept-Beeldkwaliteitsplan hebben beïnvloed. De conceptbeelden die werden getoond tijdens de avonden staan als downloads onderaan dit artikel. Deze inloopavonden waren vooral bedoeld om te achterhalen of de reacties op de juiste manier waren verwerkt, en of er misschien nog verbeteringen mogelijk zijn in het Beeldkwaliteitsplan. Het algemene beeld tijdens beide avonden was dat men zich kan vinden in de voorgestelde uitwerking. Toch werden nog diverse reacties genoteerd. Het Projectteam Amstelveenlijn bekijkt nu wat er eventueel mee kan worden gedaan.

Zonnestein westzijde

Concept-impressie Zonnestein westzijde

Samenvatting belangrijkste opmerkingen en ideeën en wat is ermee gedaan?

Fietsenstallingen

“Meer ruimte voor de fiets graag!” was bij alle drie de kruispunten een belangrijke wens van diverse omwonenden. Men wil grotere stallingen, plaatsing ervan tussen de rijbaan en het fietspad en een ander ontwerp ervan, bijvoorbeeld zoals op station Amsterdam Zuid met gestapelde rekken. Goede zichtbaarheid van de fietsenstalling, fietsgleuven in trappen en beugels om fietsen vast te kunnen zetten passeerden eveneens de revue.

Wat is er met deze opmerkingen gedaan?

In de uitwerking van het Beeldkwaliteitsplan neemt het aantal stallingen fors toe ten opzichte van de huidige situatie. Zo komen er ook fietsenstallingen op de rotonde tussen de rijbaan en het fietspad, vlakbij de toegangen tot de haltes. Door de fietsrotonde zijn alle stallingen goed te bereiken vanuit verschillende richtingen. Voor gestapelde rekken is niet gekozen, omdat dit type een extra hoge overkapping vereist. Dit is in verband met de zichtbaarheid vanuit de omgeving niet wenselijk. De huidige fietsenrekken, die dateren uit 2013, worden hergebruikt en aangevuld met fietsenrekken die vrijkomen bij de op te heffen haltes.

Groen

Ook het groen werd vaak genoemd, met name het behoud ervan en het terugplaatsen van bomen en struiken na de vernieuwing van de tramlijn. Ook bij Zonnestein willen bewoners dit graag, mits het groen niet te hoog wordt en aldus in woningen de lichtinval beperkt. Een aanwezige gaf aan dat groen, als barrière bij woningen aan het Westelijk Halfrond, gewenst zou zijn. Iemand anders hoopt op losse bomen, zodat het groen dat erachter ligt zichtbaar blijft. Bij de Sportlaan waren groen op de taluds, een afwisseling van hoge en minder hoge bomen en het terugplaatsen van beplanting tussen de Alpen Rondweg en de Beneluxbaan enkele van de suggesties.

Wat is er met deze opmerkingen gedaan?

Voor de tijdelijke situatie moet het nodige groen worden verwijderd. Maar waar dit mogelijk is, blijft het bestaande groen zoveel mogelijk behouden. In de uitwerking van het Beeldkwaliteitsplan worden, waar mogelijk en wenselijk, de randen weer ingevuld met groen. Op de rotonde zelf is het plaatsen van groen niet mogelijk, in verband met onderhoud en verkeersveiligheid. Bomen en struiken zijn niet geluidwerend en worden om die reden dan ook niet als barrière geplaatst. Wel staat in de uitwerking een groen ‘levend’ scherm gepland voor de begane grond- woningen aan het Westelijk Halfrond. Het plaatsen van losse bomen, minder hoge bomen en groen op de taluds zijn ook meegenomen in de uitwerking.

Sportlaan oostzijde I

Concept-impressie Sportlaan oostzijde I

Veiligheid, verlichting en geluid

Veiligheid was een ander punt dat naar voren kwam. Omwonenden willen graag dat de kruisingen zo open en netjes mogelijk worden, met mooie hekwerken, lichte kleuren, wandbekleding die graffiti ontmoedigt en een verbod op het vastmaken van fietsen aan de hekken. Voor de veiligheid en een prettig gevoel wil men ook graag meer en betere verlichting van de kruisingen en de directe omgeving ervan, onder meer ter ontmoediging van hangjongeren. In dit kader werden tevens meer cameratoezicht (ook bij de fietsenstallingen) en verlichting langs het fietspad bepleit. Wat betreft geluidshinder was er bezorgdheid over hoeveel geluid de Amstelveenlijn-trams gaan produceren als zij uit een verdiepte kruising rijden. Demping van geluid was daarom een wens – bijvoorbeeld met geluidsschermen en geluidswerende bekleding van de verdiepte kruisingen.

Wat is er met deze opmerkingen gedaan?

De kruispunten krijgen een open en nette uitstraling, met onder meer hekwerken die gesloten delen hebben om het bevestigen van fietsen tegen te gaan. De wanden van de hellingen zijn licht uitgewerkt. Er is gekozen voor een specifieke uitwerking bij de tramhaltes: hier komt materiaal met een koperen uitstraling om meer kleur en een warmere sfeer te creëren. Ook is bij de materiaalkeuze voor de wanden rekening gehouden met anti-graffiti. Op de kruispunten, de fietspaden en bij de haltes wordt met behulp van diverse lichtarmaturen voor voldoende licht gezorgd. Er komt geen cameratoezicht bij de fietsenstallingen, maar wel bij de haltes.

Ten aanzien van geluid is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor het Bestemmingsplan Ongelijkvloerse Kruisingen Amstelveenlijn Beneluxbaan. Hierbij is voor de toekomstige situatie uitgegaan van geluidsabsorberende wanden in de tunnel en geluidsreducerend asfalt op de Beneluxbaan, waardoor geluid bij de bron wordt gedempt. Dit is ook verwerkt in het Beeldkwaliteitsplan. Uit het akoestisch onderzoek kwam naar voren dat er geen geluidsschermen nodig zijn. Hierdoor blijft de ruimte rond de kruisingen zo open en ruim mogelijk. Geluidswerende bekleding van de verdiepte kruisingen is een eis die wordt meegenomen in de aanbesteding.

Andere aandachtspunten

Voor de toegankelijkheid van de kruising suggereren omwonenden voetpaden aan de zuidzijde van de Rembrandtweg (bij Biesbosch) en een voetgangerstoegang vanaf het parkeerterrein Tiengemeten. De eerste suggestie is meegenomen in de uitwerking. De tweede niet, omdat het een aanpassing aan de waterstructuur vereist. Ook komen er bij de taludtrappen bij de Sportlaan fietsgoten, een wens van veel omwonenden.

Los van het Beeldkwaliteitsplan gaf een groep betrokken omwonenden bij de Sportlaan opnieuw aan dat zij zich niet kunnen vinden in de keuze voor een half-verdiept/half-verhoogd kruispunt. Met het Uitvoeringsbesluit van december 2015 ligt de keuze hiervoor echter vast. De lopende bestemmingsplanprocedure bij de gemeente Amstelveen moet de realisatie ervan mogelijk maken.

Halte Kronenburg

Concept-impressie halte Kronenburg. Halte Zonnestein komt er ook zo uit te zien.

Hoe nu verder?

Het Projectteam Amstelveenlijn stelt samen met de gemeente Amstelveen en andere betrokken partijen het Beeldkwaliteitsplan Amstelveenlijn definitief vast. Het wordt dan een onderdeel van de documenten die onderdeel zijn van de aanbesteding van het werk. De toekomstige aannemer, die verantwoordelijk wordt voor de vernieuwing van de Amstelveenlijn, zal het Beeldkwaliteitsplan verder uitwerken en uitvoeren. Het definitieve plan en de beelden erin, zoals foto’s en artist’s impressions, laten dus nog niet definitief zien hoe de gebiedsonderdelen, waarop het Beeldkwaliteitsplan betrekking heeft, eruit komen te zien. Wel geldt het plan straks als nadrukkelijke leidraad voor de aannemer en wordt hij verplicht om te zorgen voor een hoogwaardige uitstraling van de betreffende gebiedsonderdelen. Zodra het definitieve Beeldkwaliteitsplan is vastgesteld, kunt u dit in zijn geheel bekijken op deze website, vergezeld van een nieuw artikel.

Eerdere artikelen over het Beeldkwaliteitsplan

Artikelen over de aanbestedingsprocedure

Opstelterrein

Concept-impressie opstelterrein

Documenten

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.
11 augustus 2019 | 20:03

anoniem

Been watching the progress every day via the webcam photos, I must say it’s quite impressive how they executing the work so far! Well done to the whole team! Unfortunately I can see the work in Amsterdam Zuid station is at stall, is this going to impact the start of amstelveen lijn? Especially the new metro 51, since this should be using the new tram station on the southern part of station zuid. Many thanks.

Schrijf een reactie
+1
12 augustus 2019 | 09:11

Danielle Opdam

@anoniem: Thank you for your compliment. As long as the new tramstation at the Arnold Schönberglaan is not realized, the stop Strawinskylaan will be the start and endpoint. For more information about Zuidasdok, check the website http://www.zuidas.nl.

Schrijf een reactie
+1
7 augustus 2019 | 09:51

Mario

Beste,

Ik kijk met veel bewondering naar de site en de webcams hoe het werk verloopt.
Zo ook naar het beton storten van de tunnelbak bij Kronenburg nu zie ik ook dat daar plastic op ligt mijn vraag is dan ook waar dit voor dient ??? is dat voor bescherming of voor het sneller laten uit harden van het beton ??

Ik zie graag uw antwoordt tegemoet.

Schrijf een reactie
+1
7 augustus 2019 | 14:51

Danielle Opdam

@Mario: wat leuk dat u het werk via de webcams en site volgt. Het plastic voorkomt snelle uitdroging. Op deze manier kan het beton goed hard worden.

Schrijf een reactie
+1
5 augustus 2019 | 21:32

anoniem

From all of the nice pictures I can see the road is turned into 1 lane into the tunnel of Zonnestein and Kronenburg? Is this correct? Will this not cause big traffic jam since everyone will try avoiding going trough the upper level. Basically we are closing one lane in this part of beneluxbaan all year long. Many thanks in advance for your input and all the good work so far.

Schrijf een reactie
+1
9 augustus 2019 | 13:13

Harold Topper

During the planning phase of the project research has been done on the traffic flow based on the traffic forecast for 2030. Conclusion of this research was that there will a good traffic flow through the crossings of Zonnestein and Kronenburg. A big difference is that in the new situation there aren’t any traffic lights anymore.

Schrijf een reactie
+1
29 februari 2016 | 19:30

Aron

Op deze afbeelding
http://amstelveenlijn.nl/app/uploads/2016/02/160208-plan-printing-Sportlaan-e1456398748679.jpg
is duidelijk te zien waar ik het al eerder over heb gehad (maar geen respons op heb gekregen), namelijk dat het fietspad ten oosten van de Beneluxbaan rechtgetrokken dient te worden. Vrijwel al het zuidwaardse fietsverkeer komend vanaf de toekomstige rotonde zal naar het pad parallel aan de Beneluxbaan gaan, en niet het op het pad de wijk in. Dit betekent nu dat iedereen een onhandige slinger moet maken, waarbij er vaak afgesneden wordt en er dus onveilige situaties ontstaan, terwijl er bar weinig mensen zijn die rechtdoor (volgens de afbeelding) de wijk in gaan. Het is maar een kleine ingreep maar zal zoveel meer comfort geven! Overigens is het veiliger om de fietspaden aanhakend aan de rotonde iets verder van de wegen af te leggen. Dan weet een automobilist zeker welke kant een fietser opgaat. Dat zeg ik als ervaringsdeskundige op de rotonde Groenelaan/Laan v. Helende Meesters.

P.S. wat een uitermate extreem gigantisch bedroefend slechte website. Als een jong persoon zoals ik niet eens kan uitvogelen hoe hij in elkaar zit, hoe moeten de ouderen dat dan wel kunnen?!

Schrijf een reactie
+1
2 maart 2016 | 07:32

Wendy van der Meulen

@Aron: Uw reactie van de vorige keer is zeker gezien door ons en Posad en ook genoteerd als opmerking. Net zoals we alle opmerkingen uit de ontwerpsessies in december hebben bijgehouden. Uw ziet uw voorstel niet terug in het concept-ontwerp. Ik heb inmiddels intern de vraag uitgezet over waarom deze suggestie niet is meegenomen. Ik hoop hier snel bij u op terug te komen.

Dan uw reactie over de website. Aangezien ik bezig ben met een plan voor versie 2.0 van deze site zou ik het bijzonder op prijs stellen als u gerichtere feedback wilt geven over wat er volgens u anders moet om de website te verbeteren. Bijvoorbeeld: welke informatie zocht u maar kon u niet vinden? Welke acties wilde u doen maar waren niet mogelijk? Andere zaken waar u tegenaan liep?

Schrijf een reactie
+1
26 februari 2016 | 14:47

Martijn Roos

Hallo WENDY ,
Zal het ook mogelijk zij? De bijgevoegde bestanden, de nieuwe toekomstige sfeerbeelden, als zwaar bestand, te doen plaatsen. Het is wat aan de kleine kant vind ik.

Groet,
Martijn Roos

Schrijf een reactie
+1
29 februari 2016 | 15:25

Wendy van der Meulen

@Martijn Roos: Als het definitieve Beeldkwaliteisplan er is zal ik ervoor zorgen dat de beelden (ook) op groter formaat te downloaden zijn.

Schrijf een reactie
+1
Wil u dit bericht delen?