Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English
Afbeelding

Denk ook mee over de kruispunten Kronenburg, Zonnestein en de Sportlaan

Wendy van der Meulen | woensdag 16 december 2015
Wendy

Nabije omwonenden van de kruispunten Kronenburg, Zonnestein en de Sportlaan konden op resp. 7 en 9 december meedenken over de invulling van het Beeldkwaliteitsplan voor deze drie ongelijkvloerse kruispunten en bijbehorende haltes. Bewust hebben we deze ontwerpsessies met hén gedaan, omdat in hun directe omgeving veel gaat veranderen – zowel tijdens de werkzaamheden als in de definitieve situatie.

Boeiende ontwerpsessies

Tijdens deze ontwerpsessies werden beelden getoond van de huidige situatie en van de toekomstige ´uitgeklede´ situatie. Deze beelden zorgden voor veel reacties -positieve en negatieve- en suggesties, wensen en ideeën. Deze reacties zijn door Posad (het bureau dat verantwoordelijk is voor het opstellen van het Beeldkwaliteitsplan) allemaal verzameld.

Online reageren ook mogelijk

Ook online is het nu mogelijk om te reageren op deze beelden. Alle getoonde beelden tijdens de ontwerpsessies staan als downloads hieronder. We horen graag wat u zou willen. Heeft u bijvoorbeeld ideeën over het hekwerk langs de rotondes of over het groen? Of een goed idee over waar de fietsenstallingen moeten komen? Of toegangspaden naar gebouwen waar rekening mee gehouden moet worden? Zou u een bepaalde bestrating op de halte willen? Moet de tunnelbak een echt ´kunstwerk´ worden? Laat dan uw reactie achter onderaan dit artikel. We stellen het op prijs als u zo specifiek mogelijk bent. Goed om te weten: Het gaat niet over het ontwerp van de kruispunten zelf (verdiepte ligging, ovale rotondes, etc.), maar over hoe de kruispunten vervolgens ingevuld moeten worden. Als u vóór 25 december reageert kan Posad uw opmerkingen nog meenemen bij de verdere uitwerking.

Betekent dit dus dat omwonenden echt dingen kunnen bepalen of veranderen?

Het is niet zo dat wie reageert ook automatisch krijgt waar hij om vraagt. Maar we zullen er alles aan doen om wensen van omwonenden zoveel mogelijk mee te nemen. Zeker als meerdere mensen met eenzelfde voorstel komen. Daar zal het projectteam, binnen de mogelijkheden die er zijn qua ruimte, techniek en budget, serieus naar luisteren. En het kan ook goede ideeën opleveren voor de rest van de lijn.

Hoe gaat het hierna verder?

In januari komt er nog een tweede sessie met omwonenden. Ook op de website zal een nota van reacties inclusief wat er met die reacties is gebeurd komen. Lees meer hierover in het artikel: Beeldkwaliteitsplan: omwonenden denken mee.

Uitleg over onderstaande bestanden

  • Op de ruimtelijke inpassingsbestanden ziet u met behulp van een luchtfoto de ruimte die nodig is voor het inpassen van de kruispunten, zowel in de tijdelijke situatie (benodigde werkruimte) als in de eindsituatie. Ook is op deze tekeningen te zien waar welk verkeer komt.
  • Op de bestanden die de huidige en toekomstige situatie weergeven ziet u foto´s van hoe het nu is en bewerkte ´uitgeklede´ foto´s. Deze bewerkte foto´s laten zien hoe het kruispunt er in de toekomst uit ziet, maar dan nog zonder de detailinvulling. Op deze foto´s is ook te zien welk groen verwijderd wordt om de kruispunten aan te kunnen leggen. Het nieuwe groen is onderdeel van het Beeldkwaliteitsplan en hierover horen we graag uw ideeën.
  • Op de bestanden met verdiepte ligging haltes ziet u een ´uitgekleed´ beeld van de toekomstige halte. Ook hier is nadere detailinvulling nog nodig.
  • Bij het voorbeeld werkwijze in Hilversum is te zien hoe daar van de huidige situatie naar een nieuw beeld voor de eindsituatie is toegewerkt.

Documenten

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.
27 januari 2016 | 08:44

Jacintha

Net de beelden van de nieuwe situatie bij Zonnestein bekeken. Wat een verschrikking! Het kruispunt is een enorme puist van asfalt, die vele malen groter en breder is dan de huidige kruising! Het geheel heeft de kille uitstraling van een woestijn van schreeuwerig rood asfalt en hekken.
Waar is het groen? Waar zijn de bomen? Is er rekening gehouden met de luchtkwaliteit bij het ontwerp? In de huidige situatie is er al sprake van verhoogde fijnstofgehaltes, maar na het kappen van alle bomen zal dit niet verbeteren.
De concrete vraag is dus hoeveel bomen er gekapt gaan worden en hoeveel daarvan vervangen zullen worden. Als er al vervanging plaatsvindt zal dat we met jonge boompjes plaatsvinden, en dus zijn er veel meer bomen nodig dan in de huidige situatie om eenzelfde verbetering van de luchtkwaliteit te bewerkstelligen.

Schrijf een reactie
+1
27 januari 2016 | 12:43

Wendy van der Meulen

@Jacintha: Op 3 februari a.s. van 19.00 – 21.00 uur hebben we een inloopavond in Wijkcentrum Alleman waar we het concept Beeldkwaliteitsplan van onder andere het kruispunt Zonnestein laten zien. Ik nodig u van harte uit om langs te komen. Zo kunt u de meest recente uitwerking van dit kruispunt zien, die een heel andere uitstraling heeft dan de oude impressie van maart 2015 waar u naar verwijs, en ons laten weten wat u ervan vindt! U kunt dan ook gelijk in gesprek met diverse inhoudelijke deskundigen.

Schrijf een reactie
+1
18 december 2015 | 21:09

Aron

Ik had het al eens op deze site gezet, maar kan het nergens meer vinden:
Het is belangrijk dat het fietspad afkomstig van Marne naar Sportlaan (ten oosten van Beneluxbaan) rechtgetrokken wordt. Leg er desnoods een extra zandhoopje onder om het eventuele hoogteverschil te overbruggen, maar het moet gedaan worden. Verreweg het meeste fietsverkeer in deze omgeving gaat in noord/zuidelijke richting, tussen het zwarte fietspad en de kruising Beneluxbaan/Sportlaan, maar moet nu een rare S-slinger maken omdat het fietspad de wijk Groenelaan in (dat veel minder druk is) nu voorrang heeft, zowel met markering als fysieke indeling. Een T-splitsing met rechte hoeken op dit punt is zeer gewenst, en zal een hoop ergernis en gevaar (afsnijgedrag door zowel fietsers als brommers) voorkomen.

Schrijf een reactie
+1
Wil u dit bericht delen?