Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English
Afbeelding

Beeldkwaliteitsplan: omwonenden denken mee

Wendy van der Meulen | maandag 23 november 2015
Wendy

Voor de vernieuwing van de Amstelveenlijn is een ‘Beeldkwaliteitsplan’ in de maak. Het projectteam heeft Posad Spatial Strategies, een ontwerp- en adviesbureau op het gebied van ruimtelijke vraagstukken, geselecteerd om het plan te maken. Emile Revier van Posad vertelt wat het is, hoe het tot stand komt en wat het belang is van zo’n plan.

Wat is een Beeldkwaliteitsplan precies?

“Een Beeldkwaliteitsplan legt vast hoe een bouwobject, bijvoorbeeld een tramverbinding, netjes past in het gebied waar het zich bevindt. Bij de vernieuwing van de Amstelveenlijn gaat het om zaken als het uiterlijk van de kruispunten, het materiaalgebruik en de hoeveelheid en soorten groen langs de lijn. En dat dan met name op plekken waar veel gaat veranderen: de Beneluxbaan met zijn drie ongelijkvloerse kruisingen en de Legmeerpolder, waar een opstelterrein komt.”

Hoe komt het Beeldkwaliteitsplan voor de Amstelveenlijn tot stand?

“We hebben de afgelopen tijd allereerst heel veel informatie verzameld. Wat is er bij de vormgeving van de lijn en het inpassen van het groen allemaal mogelijk, of juist niet? Kúnnen bepaalde dingen, in technisch opzicht? Is er ruimte voor? Welke materialen zouden geschikt kunnen zijn en hoe hangen die met elkaar samen? En wat zijn de wensen van de gemeente?

Wat we nu als vervolgstap gaan doen, is het verzamelen van wensen en meningen uit de omgeving. Dat doen we voordat we het Beeldkwaliteitsplan opstellen. We gaan binnenkort in gesprek met omwonenden van de drie kruisingen die ongelijkvloers zullen worden. Met opzet met hén, omdat in hun directe omgeving veel gaat veranderen – zowel tijdens de werkzaamheden als in de definitieve situatie.”

Hoe gaat dat ‘gesprek met de omwonenden’ plaatsvinden?

“Dat doen we, samen met het projectteam, in twee sessies. Tijdens de eerste verzamelen we de reacties van de mensen. Wat verwachten omwonenden? Wat zouden ze graag willen? Waar zijn ze bezorgd over? We willen echt horen wat mensen in hún individuele situatie ervaren, in hún huis, met hún uitzicht, op hún afstand van het werkterrein. We gebruiken hierbij foto’s van de huidige situatie en tekenen ter plekke in hoe een bepaald voorstel eruit zou kunnen zien. Al deze reacties schrijven we op en worden op deze website geplaatst. Hier kan men dan nog een week lang aanvullingen op geven. Alle reacties bespreken we vervolgens met het projectteam.

Tijdens de tweede sessie gaan we in discussie over de uitkomsten. We gebruiken weer de foto’s van de huidige situatie en plaatsen daar impressies in van het eindbeeld, zoals wij dat voorstellen. We zullen daarbij absoluut eerlijk zijn. Als ergens bijvoorbeeld bomen worden weggehaald, dan gaan we geen grote bomen intekenen terwijl het nog twintig jaar duurt voordat ze er weer zo uitzien. We presenteren de situatie, zoals die er redelijkerwijs na de vernieuwing uit zal zien. In die tweede sessie praten we weer in kleine groepen. We willen achterhalen of onze uitwerking passende antwoorden geeft op de opmerkingen uit de eerste sessie, en ook waar we nog verbeteringen kunnen doorvoeren in het uiteindelijke Beeldkwaliteitsplan.”

Betekent dit dus dat omwonenden echt dingen kunnen bepalen of veranderen?

“Jazeker. Het is niet zo dat wie naar de sessies komt, gegarandeerd krijgt waar hij om vraagt. Maar we zullen er wel alles aan doen om wensen van omwonenden zoveel mogelijk mee te nemen. Zeker als meerdere mensen met eenzelfde voorstel komen. Daar zal het projectteam, binnen de mogelijkheden die er zijn qua ruimte, techniek en budget, serieus naar luisteren. En het kan ook goede ideeën opleveren voor de rest van de lijn.”

Hoe gaat het verder na die tweede sessie?

“Dan maken we het Beeldkwaliteitsplan definitief. Het zal klaar zijn in het voorjaar van 2016 en wordt dan een onderdeel van de aanbesteding. De aannemer die de vernieuwing gaat doen, moet zich houden aan wat in het Beeldkwaliteitsplan wordt vastgelegd.”

Wanneer vinden de sessies plaats? En moeten mensen die erbij willen zijn zich aanmelden?

“De eerste nog voor het eind van het jaar en de tweede waarschijnlijk in januari. Omwonenden van de drie kruispunten krijgen binnenkort een uitnodiging in de bus. We organiseren een avond voor de kruispunten Zonnestein en Rembrandtweg en eentje voor de Sportlaan. Ze hoeven zich niet aan te melden. ”

Emile_Revier

Emile Revier: "We willen echt horen wat mensen in hún individuele situatie ervaren, in hún huis, met hún uitzicht, op hún afstand van het werkterrein."

Documenten

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.
11 december 2015 | 17:08

A. Dogterom

Ik woon op de Theems.
U spreekt over een rotonde op de Groenelaan.. Er is helemaal geen rotonde .
Verder ben ik uiterst verbolgen, dat wij als bewoners van o.a. de Theemsflat nooit van deze laatste ontwikkelingen op de hoogte zijn gesteld! Terwijl wij er direct mee te maken krijgen. Bovendien hoe zit het met de extra luchtverontreiniging, die nu al hoog is vanwege het drukke verkeerspunt.
Laat die tram er geheel onder door rijden, denk aan de gezondheid van de bewoners.

Schrijf een reactie
+1
11 december 2015 | 10:09

Tilla Stiny

@Wendy van der Meulen, Amstelveenlijn

U schrijft dat een geheel verdiepte tram bij de Sportlaan technisch niet mogelijk is, omdat de afstand tot de naastliggende rotonde op de Groenelaan onvoldoende is voor de realisering hiervan.
Over welke rotonde heeft u het?
Bij de Sportlaan komt men via een T-kruising op de Groenelaan. Dus waarom zou een verdiepte tram aanleg dan technisch niet mogelijk zijn?

Schrijf een reactie
+1
13 december 2015 | 20:42

Wendy van der Meulen

@Tilla Stiny en @A. Dogterom: Dat van die rotonde vraag ik nogmaals na bij mijn collega van Techniek.

Schrijf een reactie
+1
16 december 2015 | 13:27

Wendy van der Meulen

@Tilla Stiny en @A. Dogterom: Er is inderdaad geen rotonde Groenelaan, maar alleen een T-splitsing. Ik moet ons antwoord op dit punt sowieso ook corrigeren: voor een volledig verdiepte ligging van de Sportlaan speelt dit helemaal geen rol. Alleen als de Sportlaan nog meer omhoog gaat, wordt de afstand tot aan de T-splitsing Groenelaan een probleem. Maar dit laatste is niet aan de orde. De enige reden dus om het kruispunt Sportlaan niet geheel verdiept aan te leggen is een financiële.
Uit onderzoek (ten behoeve van de bestemmingsplannen) blijkt dat voor de luchtvervuiling deze hoogteverschillen allemaal zeer gering zijn. Dit onderzoek wordt gepubliceerd als de ontwerpbestemmingsplannen ter inzage komen. Dat is naar verwachting nog dit jaar.

Schrijf een reactie
+1
8 december 2015 | 11:10

Rob

Is er inmiddels al enig inzicht in hetgeen er gaat gebeuren met de verbinding Amstelveen/Buitenveldert met Centrum-Oost, bijvoorbeeld Waterlooplein, Weesperplein? Nu kun je zonder overstap met lijn 51 van Amstelveen naar Weesperplein, Waterlooplein. Als er alleen een metroverbinding blijft bestaan tussen Zuid en Amstel, betekent dat, dat passagiers die richting Centrum-Oost moeten, nu dus 2 x moeten overstappen? 1 x op station Zuid, op de metroverbinding naar het Amstelstation en daar nogmaals overstappen op een van de twee Oostlijnen ri. Weesperplein/Waterlooplein. Dat lijkt me een flinke verslechtering.

Schrijf een reactie
+1
8 december 2015 | 12:36

Wendy van der Meulen

@Rob: In aansluiting op de vernieuwde Amstelveenlijn is het uitgangspunt (onderdeel van de concessie) dat er een metroverbinding blijft tussen Station Zuid en Amstelstation. Dit is een uitgangspunt en dus geen harde eis. Uiteindelijk bepaalt GVB de lijnvoering. Aangezien er geen keermogelijkheid komt bij station Amstel is dit station echter geen logische eindhalte. De enige plaats waar kan worden gekeerd is bij Centraal Station of Weesperplein. Hoe de verbinding met het oosten van Amsterdam er dan ook precies uit komt te zien is dus nog niet bekend. Het zou kunnen dat u maar één keer hoeft over te stappen in plaats van twee keer, maar meer duidelijkheid hierover kan ik u nu helaas nog niet geven.

Schrijf een reactie
+1
3 december 2015 | 12:04

andrea kok

@Wendy van der Meulen, Amstelveenlijn
Waarom hebben ze de tram/verkeer niet dieper gedaan zodat het kruispunt vlak kan blijven. Nu is het een ramp voor fietsers. die moeten naar Amsterdam dus drie keer een hoogte op.
( En dan ben ik nog niet eens een fietser).

Schrijf een reactie
+1
7 december 2015 | 16:10

Wendy van der Meulen

@Andrea Kok: Ik weet niet of u met ‘drie keer een hoogte op’, de drie ongelijkvloerse kruispunten van ons project bedoelt, maar alleen de Sportlaan krijgt een hellingbaan. In het Voorkeursbesluit stond oorspronkelijk dat de Beneluxbaan verhoogd zou komen te liggen in combinatie met een verlaging van de kruisende wegen. Binnen het budget van 300 miljoen euro voor het gehele project is toen ook een bepaald deel gereserveerd voor de ongelijkvloerse kruispunten. Binnen dit deelbudget hebben we de kruispunten nog kunnen optimaliseren tot geheel verdiepte kruispunten voor Zonnestein en Kronenburg en een deels verdiepte Sportlaan. Kruispunten die op deze manier minder impact op de omgeving hebben dan viaducten. Bij de Sportlaan moeten echter -anders dan bij de twee noordelijke kruispunten- twee rijstroken per richting aangelegd worden. De tunnelbak wordt daarmee aanmerkelijk breder en dat geheel verdiept aanleggen is met het beschikbare deelbudget niet mogelijk. Daarbij komt nog dat een geheel verdiepte Sportlaan technisch niet mogelijk is, omdat de afstand tot de naastliggende rotonde op de Groenelaan onvoldoende is voor de realisering hiervan.

Schrijf een reactie
+1
1 december 2015 | 15:41

Alain

@Wendy van der Meulen, Amstelveenlijn
Doet me denken aan de situatie op de Eindhovense Kennedylaan, waar de kruisende wegen ook over de hoofdweg heen zijn getild. Daardoor ontstaat de suggestie van verdiepte ligging op de hoofdweg, waar in werkelijkheid de aansluitende wegen zijn opgetild.

Wordt hier een combinatie toegepast (gedeeltelijke verdieping Beneluxbaan en ophoging aansluitende wegen), of blijft de Beneluxbaan op maaiveldniveau?

Schrijf een reactie
+1
2 december 2015 | 07:40

Wendy van der Meulen

@Alain: Bij de Sportlaan wordt een combinatie toegepast van gedeeltelijk verdieping Benelux- en trambaan en ophoging aansluitende wegen.

Schrijf een reactie
+1
1 december 2015 | 13:45

andrea kok

ik ben van bestuur Wijkplatform Groenelaan dus kruispunt
sportlaan.
Er is verwarring bij ons over het feit of het kruispunt ook
3 mtr omhoog gaat. Dit is tegen mij bij informatieavond
gezegd en geschreven door jouw collega Wendy. Mijn mede lid Wpf (architect) kreeg info via gemeente dat de sportlaan op de kruizing niet omhoog gaat, is ook onmogelijk zegt hij door alle zijstraten direct na de kruizing. De afbeelding die
ik ontving lijkt ook vlak. Hoe zit dit??? andrea kok

Schrijf een reactie
+1
1 december 2015 | 14:15

Wendy van der Meulen

@Andrea Kok: Het kruispunt de Sportlaan komt echt 3 meter hoger te liggen dan maaiveldniveau. Op de artist impressie die ik u eerder gemaild heb is de helling inderdaad niet heel goed te zien. Op een foto van de maquette van de Sportlaan is dit beter zichtbaar.

Schrijf een reactie
+1
1 december 2015 | 11:03

Marijke Rodrigues

Ziet er goed uit en prettig dat omwonenden hun zegje kunnen doen en dat daar ook zoveel mogelijk rekening mee gehouden wordt, Ik zou graag aan de hand van een foto van mijn woonsituatie t.o.v. de Benelux-baan/tram willen weten welke bomen er bij ons weggaan. Familie Rodrigues,
Max Havelaarlaan 335, 1183 LV Amstelveen, we kijken uit op de trambaan en zitten pal bij halte Onderuit, Er zijn al eerder grote, volwassen en gezonde bomen bij ons voor de deur gekapt en daar hebben we veel last van. Geluidsoverlast en Fijn stof. Zelfs de ombudsman van de gemeente en de directeur Groen hebben zich er mee bemoeid en het probleem erkend. Bovendien werd kap van nog een boom daardoor tegengehouden. Hoop een antwoord te ontvangen.
Met dank, Mw.Rodrigues

Schrijf een reactie
+1
2 december 2015 | 07:35

Wendy van der Meulen

@Marijke Rodrigues: Uw adres ligt tussen de haltes Onderuit en Oranjebaan. Het enige wat hier aan werkzaamheden zal plaatsvinden is spoorvernieuwing. Van het kappen van bomen zal geen sprake zijn :-).

Schrijf een reactie
+1
26 november 2015 | 15:31

Wendy van der Meulen

Update Beeldkwaliteitsplan: Inmiddels is bekend wanneer de eerste sessie met omwonenden is. Woont u in de buurt van de kruisingen Rembrandtweg en Zonnestein? Dan zien we u graag maandagavond 7 december in Wijkcentrum Alleman, Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, Amstelveen. Woont u in de buurt van het kruispunt bij de Sportlaan? Dan zien we u graag woensdagavond 9 december in Wijkcentrum De Bolder, Groenhof 140, Amstelveen. Kijk voor meer informatie in de bewonersbrief die deze week verspreid wordt in de nabije omgeving van de drie kruispunten.

Schrijf een reactie
+1
Wil u dit bericht delen?