Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English 日本語
Foto bij
maandag 8 augustus 2016

Beeldkwaliteitsplan Amstelveenlijn gereed (deel 1)

Wendy van der Meulen

Het Beeldkwaliteitsplan voor de Amstelveenlijn is klaar en vastgesteld door de betrokken partijen. Hoe wordt de Amstelveenlijn netjes ingepast in de omgeving en hoe komt de Amstelveenlijn eruit te zien? Daar vertelt het Beeldkwaliteitsplan over.

De Beneluxbaan met zijn drie ongelijkvloerse kruispunten, het opstelterrein in de Legmeerpolder, de haltes, het zijn allemaal plekken waar veel gaat veranderen door het vernieuwen van de Amstelveenlijn. Om ervoor te zorgen dat dit alles op een goede manier ingepast wordt in de omgeving is er een Beeldkwaliteitsplan opgesteld. In dit artikel zoomen we in op de drie ongelijkvloerse kruispunten Kronenburg, Zonnestein en de Sportlaan en het opstelterrein. In deel 2 vertellen we meer over de uitwerking van de verschillende types haltes en de onderdoorgangen van de haltes Onderuit, Amstelveen Centrum en Marne.

Stap voor stap naar het definitieve plaatje

Het Beeldkwaliteitsplan is tot stand gekomen in afstemming met vele belanghebbenden. Zo zijn er de nodige gesprekken geweest met betrokken partijen waaronder de gemeenten Amstelveen en Amsterdam en de Stadsregio Amsterdam. Dan gaat het om ‘wat willen we wel, wat niet en wat kan wel en wat niet bijvoorbeeld ten aanzien van beheer?’ Ook hebben we met name de omwonenden van de drie ongelijkvloerse kruispunten betrokken bij het ontwerpproces van deze kruispunten. Met opzet hén, omdat in hun directe omgeving veel gaat veranderen – zowel tijdens de werkzaamheden als in de definitieve situatie. Dit alles tezamen heeft geleid tot het plan dat er nu ligt.

Foto bij

Groene karakter blijft behouden


Bij de ongelijkvloerse kruispunten zal van de bestaande bomen en heesters een deel ervan nieuw aangeplant worden. Het uitgangspunt bij de herinrichting is het zoveel mogelijk herstellen en terugbrengen van de bestaande groene kwaliteit. Hierbij is met omwonenden afgestemd om de bomen en beplantingen zo terug te brengen dat het aantrekkelijke groene karakter gehandhaafd blijft en de nadelige aspecten van beperkte zoninval in woningen en donkere, sociaal onveilige hoeken worden vermeden. De lage begroeiing rond de ongelijkvloerse kruispunten zal langs de Beneluxbaan bestaan uit schraal grasland gecombineerd met heemgroen richting de zijwegen. De gemeente Amstelveen zorgt voor de realisatie van het groen.
Impressie ovaalrotonde Sportlaan
Foto bij

Aandacht voor sociale veiligheid


Om de ongelijkvloerse kruispunten zo overzichtelijk mogelijk te maken worden de hoeken rond de kruising meer open. Doorkijkjes naar achterliggende bebouwing en beplanting bepalen de ruimte rond deze kruisingen én dragen bij aan de sociale veiligheid. De oversteken op de kruispunten zijn duidelijk aangegeven en overzichtelijk en herkenbaar ontworpen. De verlichting zorgt ook in de donkere uren voor een veilige verkeerssituatie en draagt zo bij aan de sociale veiligheid.
Impressie ovaalrotonde Zonnestein
Foto bij

Heldere aanduiding verkeersstromen


Op de ongelijkvloerse kruispunten komen voetgangers, fietsers en autoverkeer samen. Het veilig inpassen van deze verkeersstromen vraagt niet alleen een verkeerskundig ontwerp met goede afmetingen en markeringen, maar ook een heldere aanduiding in materialen. De rijbanen voor autoverkeer krijgen een herkenbare donkere asfaltverharding en alle fietspaden rondom de rotondes worden in contrasterend rood asfalt aangelegd. De ruimte voor de voetganger krijgt licht gekleurde stenen verharding die vanaf de rotonde doorloopt tot op de halte. De voetpaden uit de omgeving sluiten hier met de bestaande bestrating in stoeptegels op aan, waarmee het voor de voetganger nog eens extra duidelijk wordt wanneer hij de rotonde bereikt.
Impressie ovaalrotonde Zonnestein
Foto bij

Verharding als herkenbaar element


De lichte natuurlijke kleurstelling en afwerking van de materialen sluit aan bij de groene omgeving en geeft tegelijk een subtiele verbijzondering aan de openbare ruimte ter plaatse van de ovaalrotondes van Amstelveen. De richting en het tegelpatroon van de bestrating van de trottoirs benadrukt de route van de voetganger en begeleidt je als het ware naar je bestemming. Dit wordt mede bereikt door de natuursteen af te wisselen met stroken kleinere keitjes. In de ruimte tussen fietspad en rijbaan ligt een vergelijkbare bestrating, maar dan met een veel ruwere afwerking, zodat het duidelijk is waar men wel en niet dient te lopen.
Impressie ovaalrotonde Kronenburg
Foto bij

Samenhang in inrichting


Alle elementen zijn op elkaar afgestemd zodat er een samenhangend geheel ontstaat. De vorm van de ovaalrotondes wordt benadrukt door de gekozen patronen in verharding en bestrating. Dit wordt nog verder versterkt door de posities van de openbare verlichting. Om de rijbanen en ook de punten ter plaatse van de toegangen tot de halte goed uit te lichten zijn er hoge masten geplaatst bij de halte-toegangen en ook op de middelpunten van de rotonde. Deze hoge masten vormen herkenbare elementen die de plek markeren in zijn omgeving. De verlichting schijnt gericht op de plekken van de rotonde die uitgelicht dienen te worden en uitstraling van licht op de omliggende woningen wordt zoveel mogelijk voorkomen. Alle kenmerkende inrichtingselementen (o.a. hekwerken en verlichting) in de omgeving worden uitgevoerd in staal en krijgen dezelfde grijze kleur.
Impressie ovaalrotonde Kronenburg
Foto bij

Lage verlichting voetgangers en fietsers


De verlichting voor de voetganger en fietspaden worden in tegenstelling tot de hoge lichtmasten juist laag uitgevoerd. Deze lantaarnpalen dragen bij aan de uitstraling van de kruispunten door hun menselijke maat, vormgeving en de positionering in een ring rond de rotonde. Voor alle verlichting is een warme lichtkleur gekozen.
Impressie ovaalrotonde Sportlaan
Foto bij

Veilig hekwerk


De hekwerken langs de verdiepte ligging van de kruispunten gaan van grijs lamellenhek over in stalen hekken met transparante glazen panelen bij de ovaalrotonde. Deze afschermingen bevorderen het overzicht en zijn niet geschikt om fietsen aan vast te maken.
Impressie ovaalrotonde Zonnestein
Foto bij

Ruimte voor de fiets


Er komen meer fietsenstallingen bij de drie ongelijkvloerse kruispunten. Zo komen er ook fietsenstallingen op de ovaalrotonde tussen de rijbaan en het fietspad, vlakbij de toegangen tot de haltes. De overkappingen van de fietsenstallingen op en rondom de ovaalrotonde zijn ook uitgevoerd in staal en glas en ook in de fietsenrekken zelf komt de grijze kleur terug. De overkappingen zijn voorzien van geïntegreerde verlichting.
Impressie ovaalrotonde Zonnestein

Opstelterrein krijgt polderuitstraling

Ter plaatse van het toekomstige opstelterrein in de Legmeerpolder wordt voor de ruimtelijke inpassing aangesloten bij de landschappelijke kenmerken van deze polder. De inpassing hier wordt van een subtiele groene uitstraling voorzien om zo de open uitstraling van de polder zoveel mogelijk in stand te houden.

Komt het er straks allemaal precies zo uit te zien?

Het Beeldkwaliteitsplan is nu onderdeel van de documenten die onderdeel zijn van de aanbesteding van het werk. De toekomstige aannemer, die verantwoordelijk wordt voor de vernieuwing van de Amstelveenlijn, zal het Beeldkwaliteitsplan verder uitwerken en uitvoeren. Het plan en de beelden erin laten dus nog niet definitief zien hoe de Amstelveenlijn eruit komt te zien. Wel geldt het plan straks als nadrukkelijke leidraad voor de aannemer en wordt hij verplicht om te zorgen voor een hoogwaardige uitstraling van de betreffende gebiedsonderdelen.

Eerdere artikelen over het Beeldkwaliteitsplan

Artikelen over de aanbestedingsprocedure

Heeft u vragen? Stel ze hier.

29 augustus 2016 | 23:47

E.C. Ossendrijver

Ik heb uw beschrijvingen van de nieuwe toestand met aandacht gelezen. Het zou echter veel gemakkelijker gaan, als u de teksten in gewone hoofd- en kleine letters zou afdrukken. Al die hoofdletters bezorgen mij hoofdpijn.

reageer op E.C. Ossendrijver
30 augustus 2016 | 10:16

Wendy

@E.C. Ossendrijver: Dank voor uw belangstelling! Ik zal kijken of er iets gedaan kan worden aan de tekstopmaak bij de afbeeldingen. Dit gebeurt automatisch in het beheersysteem van de website (er valt niets anders te kiezen), maar wellicht dat er op een andere manier toch een mouw aan te passen is.

reageer op Wendy
Wil u dit artikel delen?