Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English
Afbeelding

Start werkzaamheden Marne t/m Poortwachter (also English info)

Wendy van der Meulen | woensdag 27 februari 2019
Wendy

In maart starten grootschalige werkzaamheden langs het gehele traject van de Amstelveenlijn. Op het deel Marne t/m Poortwachter verwijderen we de haltes die niet meer terugkomen en vernieuwen we de haltes die blijven, ook vernieuwen we grotendeels het spoor. Wanneer vindt dit werk plaats, wat houdt het in en wat merkt u ervan?

De haltes Marne en Gondel zijn haltes die worden verwijderd. De haltes Meent, Brink en Poortwachter worden vernieuwd. Hiervoor worden de hoge perrons gesloopt en vervangen door lage perrons. Naast de werkzaamheden aan de haltes vernieuwen we grotendeels ook het spoor (onder andere rails, ballast, dwarsliggers, wissels, bovenleiding en bekabeling). Voor iedere halte wordt een kleinschalig werkterrein ingericht met een bouwkeet en opslag van materialen. Veelal is dit op en nabij de halte, op een grasveld of berm. Deze terreinen zullen er zo kort mogelijk staan, maar vaak toch voor een langere periode. Bij Gondel/Turfschip komt een groot opslagterrein voor het hele project.

Groot opslagterrein Gondel/Turfschip

Bij Gondel en Turfschip gaat onze aannemer VITAL een groot opslagterrein inrichten. Hier komt materieel te liggen voor de gehele vernieuwing van de Amstelveenlijn, dus bijvoorbeeld ook voor de aanleg van de ongelijkvloerse kruispunten. Dit terrein wordt grotendeels tot en met het 1e kwartaal 2020 gebruikt. Het inrichten van het terrein is inmiddels al gestart en gebeurt tijdens reguliere uren. VITAL zal echter moeten laden/lossen tijdens alle uren dat er gewerkt wordt aan de Amstelveenlijn. Dit betekent dat de afwijkende uren waarop VITAL werkt (tijdens de buitendienststelling van tram 5, zie hieronder) er ook activiteiten zijn op dit terrein. Voor een aantal weekenden geldt dat er in de nacht wordt doorgewerkt en tijdens zes weken in de zomer van 2019 wordt er zeven dagen in de week van 7.00 tot 23.00 uur gewerkt.

De oranje ovalen op de kaart geven de locaties van het opslagterrein weer.

Halte Marne

Planning (onder voorbehoud)

Bijzonderheden

De halte Marne inclusief de fietsenstallingen wordt verwijderd, en de fiets- en voetgangerstunnel wordt opgeknapt. Om de werkzaamheden van halte Marne veilig uit te kunnen voeren, maakt het bouwverkeer gebruik van een rijstrookafzetting op de Beneluxbaan. Het opstelvak voor linksaf richting Gondel wordt grotendeels afgezet, wel blijft links afslaand verkeer mogelijk. Waar nodig worden er tijdens de werkzaamheden verkeersregelaars ingezet. De tunnel voor fietsers en voetgangers blijft open.

Impressie van de nieuwe onderdoorgang bij Marne.

Halte Gondel

Planning (onder voorbehoud)

Bijzonderheden

Halte Gondel wordt verwijderd samen met de naastgelegen fiets-/voetgangersbrug en de fietsenstalling. Tijdens de werkzaamheden kunnen fietsers en voetgangers geen gebruik maken van deze brug en is er een korte omleidingsroute via de fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van de Boogschutter. De brug nabij de halte wordt echter op een later moment verwijderd, omdat de brug nog zal worden gebruikt als omleidingsroute tijdens de werkzaamheden aan de spoorovergang ter hoogte van Boogschutter. Er komt een vooraankondiging wanneer de brug nabij de halte definitief verdwijnt. Bij de kruising Gondel/Beneluxbaan komt een in- en uitrit voor bouwverkeer. Op de Gondel geldt ter plaatse van deze in- en uitrit een snelheidsbeperking van 30 km/u. Aan de westkant van de halte komt gedurende de werkzaamheden een klein werk- en opslagterrein.

Halte Meent

Planning (onder voorbehoud)

Bijzonderheden

Halte Meent wordt helemaal vernieuwd, inclusief de lift en trapopgang. Tijdens de werkzaamheden wordt de naast de halte gelegen rijstrook van Gondel afgesloten. Deze rijstrookafzetting wordt ook gebruikt voor de aanvoer van materieel. Hiervoor is het nodig om de berm te verharden en het kan zijn dat er dan één of twee bomen verwijderd moeten worden. Ter hoogte van de rijstrookafzetting geldt er voor het autoverkeer op Gondel een om-en-om regeling met verkeerslichten en een snelheidsbeperking van 30 km/u. De fiets- en voetgangerstunnel wordt t/m half juli afgesloten. Fietsers en voetgangers van Middenhoven naar Waardhuizen worden omgeleid via het fiets- en voetpad langs de Melkweg en de Doctor Willem Dreesweg, en van Waardhuizen naar Middenhoven via de Gondel en de Doctor Willem Dreesweg. Er wordt bij Meent een aantal damwanden ingetrild ten behoeve van de fundering van de halte. Het inbrengen van de damwanden duurt ongeveer een week. Dit kan geluidsoverlast veroorzaken.

Omleidingsroute voor fietsers en voetgangers bij halte Meent.

Halte Brink

Planning onder voorbehoud

Bijzonderheden

Halte Brink wordt vernieuwd. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, wordt er ruimte vrij gemaakt rondom de halte. De stoep wordt daarom aan beide zijden van de halte afgezet, de fiets- en voetgangersoversteken blijven open. Op de Doctor Willem Dreesweg wordt de rijstrook direct naast de halte afgezet, aan de kant van het winkelcentrum worden de parkeerplaatsen die tegen de halte liggen tijdelijk opgeheven. Dit betekent dat het verkeer in oostelijke richting op de Doctor Willem Dreesweg kan blijven rijden (met een snelheidsbeperking van 30km/u), maar dat het verkeer in westelijke richting een korte omleiding via de Brink heeft. Ook wordt bushalte Brink tijdelijk verplaatst van de Doctor Willem Dreesweg naar de Brink. Omdat de werkzaamheden midden in een woonwijk plaatsvinden, wordt het bouwverkeer begeleid met verkeersregelaars. Voor het spoorwerk zal ook aan de overwegen gewerkt moeten worden. Deze oversteken worden dan tijdelijk afgesloten, echter niet tegelijk zodat het verkeer altijd via een andere overweg kan rijden.

Omleidingsroute voor het autoverkeer en de bus bij halte Brink.

Halte Poortwachter

Planning onder voorbehoud

Bijzonderheden

Naast dat halte Poortwachter wordt vernieuwd, krijgen ook de fietsenstallingen een andere plek, wordt de bocht van de busbaan nabij de kruising verbreed om de bussen beter te kunnen geleiden, en wordt de gelijkvloerse kruising vernieuwd. Voor het verkeer zijn er twee fases met omleidingen.

De 1e fase is van 12 tot en met 26 juni. In deze periode is spoorovergang/kruising Poortwachter afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer met bestemming Poortwachter of De Uitvlugt wordt omgeleid via de Doctor Willem Dreesweg, Gondel en Beneluxbaan, of via de Doctor Willem Dreesweg, Bovenkerkerweg en de Beneluxbaan. Ook is de stoep tussen het spoor en de busbaan afgezet. Voor voetgangers en fietsers zijn er verschillende omleidingsroutes. Deze lopen via de stoep aan de andere kant van de busbaan, via de Bovenkerkerweg/Chirurgijn en via De Uitvlugt/Scherpenhof. In deze fase is ook de busbaan ten zuiden van de halte gestremd en is bushalte Poortwachter tijdelijk buiten gebruik. De bus rijdt dan een alternatieve route via de Bovenkerkerweg en de Beneluxbaan, en stopt op de oude halte aan de Bovenkerkerweg. Omdat de ruimte bij de halte beperkt is, worden er tussen De Uitvlugt en Schanshoek twee keet- en/of opslagterreinen ingericht met hoge bouwhekken er omheen.

In de 2e fase vanaf 13 juli zijn de busbaan, de stoepen en de spoorovergang Poortwachter weer open. Wel zijn er dan nog straatwerkzaamheden tussen de Poortwachter en een deel van het vrijliggende fiets- en voetpad richting Brink. Fietsers en voetgangers  worden dan voor een korte periode omgeleid via Poortwachter, De Uitvlugt, Scherpenhof en vice versa.

Omleidingsroute fase 1 voor fietsers en voetgangers. Tijdens fase 2 is alleen de zuidelijke
omleidingsroute nog actief via Scherpenhof en het vrijliggende fietspad.

Planning werkzaamheden aan het spoor

Ook het spoor op diverse overwegen wordt vernieuwd. De precieze planning en bijbehorende hinder moeten nog worden uitgewerkt en zal aanvullend gecommuniceerd worden.

Hinder is helaas onvermijdelijk

De werkzaamheden die we zojuist hebben beschreven, zorgen helaas (en onvermijdelijk) voor overlast. Dit zal vooral het geval zijn tijdens de sloopwerkzaamheden en tijdens de aan- en afvoer van bouwmaterialen (vrachtwagens). Er wordt niet geheid.

Geluid

Verkeer

Stof & vuil

OV

Parkeren medewerkers

Werktijden

Werkterreinen

Bewonersbrieven

Eind deze week wordt onderstaande bewonersbrief (Nederlandse versie) verspreid in de omgeving van deze haltes.

Documenten

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.
27 juni 2020 | 12:01

Hans

Is er al.iets bekend over de looproute aan de noordzijde van halte Meent?

Schrijf een reactie
0
+1
29 juni 2020 | 08:53

Danielle Opdam

@Hans: De ontsluiting van de noordelijke toegang bij halte Meent is een project van de gemeente Amstelveen. U kunt dit het beste bij de gemeente vragen.

Schrijf een reactie
+1
27 augustus 2019 | 11:26

Danielle Opdam

Update tunnel Meent gedeeltelijk afgesloten:
Vanaf morgen 28 augustus tot en met vrijdag 30 augustus is één rijstrook in de tunnel bij Meent afgesloten vanwege rioleringswerkzaamheden in het midden van de tunnel. Fietsers kunnen lopend met de fiets aan de hand gebruik maken van de tunnel. We zetten verkeersregelaars in van 8.00 – 9.00 uur en 14.00 – 15.30 uur.

Schrijf een reactie
+1
16 mei 2019 | 08:26

Danielle Opdam

Update werkzaamheden halte Poortwachter: De omleiding van de bus duurt tot en met 30 juni. Vanuit De gemeente Amstelveen worden aanvullende werkzaamheden verricht.
In onze bewonersbrief update Poortwachter hebben we aangegeven dat VITAL op een aantal dagen buiten de reguliere werktijden werkt. In de brief wordt zondag 16 juni genoemd. Deze zondag wordt niet gewerkt. In plaats daarvan werkt VITAL op woensdag 12 juni van 7.00 – 23.00 uur.

Schrijf een reactie
+1
16 mei 2019 | 08:18

Mw.Dekker

De overlast van geluid op de Marne is onbegrijpelijk dat hier toestemming voor is afgeven .
Bij een kinderdagverblijf en gezondheidscentrum woonwijk .
Niet leefbaar meer .

Schrijf een reactie
+1
16 mei 2019 | 11:17

Danielle Opdam

@mw.Dekker: Dank voor uw reactie. Onze excuses voor de geluidsoverlast. Helaas gaat het vernieuwen van de Amstelveenlijn gepaard met bouwhinder.

Schrijf een reactie
+1
12 april 2019 | 11:19

Danielle Opdam

Update werkzaamheden halte Meent: Op zaterdag 13 april van 08.00 – 17.00 uur vinden bij halte Meent sloopwerkzaamheden plaats.

Schrijf een reactie
+1
1 maart 2019 | 19:00

Michael Schaap

Er staat nu (op de Middenwaard) een idioot fel groen licht mijn huiskamer binnen te schijnen. Dat kan echt niet, mag die alsjeblieft uit???

Schrijf een reactie
+1
4 maart 2019 | 14:46

Wendy van der Meulen

@Michael Schaap: Zou u de precieze locatie door kunnen geven?

Schrijf een reactie
+1
6 maart 2019 | 11:22

Wendy van der Meulen

@Michael Schaap: Via uw Twitterbericht zijn we de locatie te weten gekomen. De groene lamp is vannacht uitgezet en wordt vandaag vervangen door infrarood licht. Meer over het werkterrein bij Gondel/Turfschip is te lezen in dit nieuwsbericht.

Schrijf een reactie
+1
Wil u dit bericht delen?