Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English 日本語
Foto bij
woensdag 27 februari 2019

Start werkzaamheden Marne t/m Poortwachter (also English info)

Wendy van der Meulen

In maart starten grootschalige werkzaamheden langs het gehele traject van de Amstelveenlijn. Op het deel Marne t/m Poortwachter verwijderen we de haltes die niet meer terugkomen en vernieuwen we de haltes die blijven, ook vernieuwen we grotendeels het spoor. Wanneer vindt dit werk plaats, wat houdt het in en wat merkt u ervan?

De haltes Marne en Gondel zijn haltes die worden verwijderd. De haltes Meent, Brink en Poortwachter worden vernieuwd. Hiervoor worden de hoge perrons gesloopt en vervangen door lage perrons. Naast de werkzaamheden aan de haltes vernieuwen we grotendeels ook het spoor (onder andere rails, ballast, dwarsliggers, wissels, bovenleiding en bekabeling). Voor iedere halte wordt een kleinschalig werkterrein ingericht met een bouwkeet en opslag van materialen. Veelal is dit op en nabij de halte, op een grasveld of berm. Deze terreinen zullen er zo kort mogelijk staan, maar vaak toch voor een langere periode. Bij Gondel/Turfschip komt een groot opslagterrein voor het hele project.

Groot opslagterrein Gondel/Turfschip

Bij Gondel en Turfschip gaat onze aannemer VITAL een groot opslagterrein inrichten. Hier komt materieel te liggen voor de gehele vernieuwing van de Amstelveenlijn, dus bijvoorbeeld ook voor de aanleg van de ongelijkvloerse kruispunten. Dit terrein wordt grotendeels tot en met het 1e kwartaal 2020 gebruikt. Het inrichten van het terrein is inmiddels al gestart en gebeurt tijdens reguliere uren. VITAL zal echter moeten laden/lossen tijdens alle uren dat er gewerkt wordt aan de Amstelveenlijn. Dit betekent dat de afwijkende uren waarop VITAL werkt (tijdens de buitendienststelling van tram 5, zie hieronder) er ook activiteiten zijn op dit terrein. Voor een aantal weekenden geldt dat er in de nacht wordt doorgewerkt en tijdens zes weken in de zomer van 2019 wordt er zeven dagen in de week van 7.00 tot 23.00 uur gewerkt.

Foto bij
De oranje ovalen op de kaart geven de locaties van het opslagterrein weer.

Halte Marne

Planning (onder voorbehoud)

 • Vanaf 18 maart: inrichten werkterrein
 • Enkele dagen in maart: verwijderen abri, meubilair, kabels en leidingen
 • 25 maart t/m begin mei: verwijderen halte en aanpassen tunneltje
 • 1e helft juli: resterende werkzaamheden

Bijzonderheden

De halte Marne inclusief de fietsenstallingen wordt verwijderd, en de fiets- en voetgangerstunnel wordt opgeknapt. Om de werkzaamheden van halte Marne veilig uit te kunnen voeren, maakt het bouwverkeer gebruik van een rijstrookafzetting op de Beneluxbaan. Het opstelvak voor linksaf richting Gondel wordt grotendeels afgezet, wel blijft links afslaand verkeer mogelijk. Waar nodig worden er tijdens de werkzaamheden verkeersregelaars ingezet. De tunnel voor fietsers en voetgangers blijft open.

Foto bij
Impressie van de nieuwe onderdoorgang bij Marne.

Halte Gondel

Planning (onder voorbehoud)

 • Vanaf 6 maart: inrichten werkterrein
 • Enkele dagen in maart: verwijderen abri, meubilair, kabels en leidingen
 • 3 april t/m begin mei: verwijderen halte en herstellen omgeving (in de bewonersbrief stond helaas niet het woord april erbij)
 • Verwijderen brug: nader te bepalen in verband met omleidingsroute

Bijzonderheden

Halte Gondel wordt verwijderd samen met de naastgelegen fiets-/voetgangersbrug en de fietsenstalling. Tijdens de werkzaamheden kunnen fietsers en voetgangers geen gebruik maken van deze brug en is er een korte omleidingsroute via de fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van de Boogschutter. De brug nabij de halte wordt echter op een later moment verwijderd, omdat de brug nog zal worden gebruikt als omleidingsroute tijdens de werkzaamheden aan de spoorovergang ter hoogte van Boogschutter. Er komt een vooraankondiging wanneer de brug nabij de halte definitief verdwijnt. Bij de kruising Gondel/Beneluxbaan komt een in- en uitrit voor bouwverkeer. Op de Gondel geldt ter plaatse van deze in- en uitrit een snelheidsbeperking van 30 km/u. Aan de westkant van de halte komt gedurende de werkzaamheden een klein werk- en opslagterrein.

Halte Meent

Planning (onder voorbehoud)

 • Vanaf 4 maart: inrichten werkterrein en verwijderen abri, meubilair, kabels en leidingen
 • 11 maart t/m halverwege juli: vernieuwen halte
 • September/oktober: afbouw halte

Bijzonderheden

Halte Meent wordt helemaal vernieuwd, inclusief de lift en trapopgang. Tijdens de werkzaamheden wordt de naast de halte gelegen rijstrook van Gondel afgesloten. Deze rijstrookafzetting wordt ook gebruikt voor de aanvoer van materieel. Hiervoor is het nodig om de berm te verharden en het kan zijn dat er dan één of twee bomen verwijderd moeten worden. Ter hoogte van de rijstrookafzetting geldt er voor het autoverkeer op Gondel een om-en-om regeling met verkeerslichten en een snelheidsbeperking van 30 km/u. De fiets- en voetgangerstunnel wordt t/m half juli afgesloten. Fietsers en voetgangers van Middenhoven naar Waardhuizen worden omgeleid via het fiets- en voetpad langs de Melkweg en de Doctor Willem Dreesweg, en van Waardhuizen naar Middenhoven via de Gondel en de Doctor Willem Dreesweg. Er wordt bij Meent een aantal damwanden ingetrild ten behoeve van de fundering van de halte. Het inbrengen van de damwanden duurt ongeveer een week. Dit kan geluidsoverlast veroorzaken.

Foto bij
Omleidingsroute voor fietsers en voetgangers bij halte Meent.

Halte Brink

Planning onder voorbehoud

 • Enkele dagen in maart: verwijderen abri, meubilair, kabels en leidingen
 • Vanaf 15 april: inrichten werkterrein
 • 22 april t/m begin mei: verwijderen halte
 • 11 september t/m halverwege november: nieuwbouw halte

Bijzonderheden

Halte Brink wordt vernieuwd. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, wordt er ruimte vrij gemaakt rondom de halte. De stoep wordt daarom aan beide zijden van de halte afgezet, de fiets- en voetgangersoversteken blijven open. Op de Doctor Willem Dreesweg wordt de rijstrook direct naast de halte afgezet, aan de kant van het winkelcentrum worden de parkeerplaatsen die tegen de halte liggen tijdelijk opgeheven. Dit betekent dat het verkeer in oostelijke richting op de Doctor Willem Dreesweg kan blijven rijden (met een snelheidsbeperking van 30km/u), maar dat het verkeer in westelijke richting een korte omleiding via de Brink heeft. Ook wordt bushalte Brink tijdelijk verplaatst van de Doctor Willem Dreesweg naar de Brink. Omdat de werkzaamheden midden in een woonwijk plaatsvinden, wordt het bouwverkeer begeleid met verkeersregelaars. Voor het spoorwerk zal ook aan de overwegen gewerkt moeten worden. Deze oversteken worden dan tijdelijk afgesloten, echter niet tegelijk zodat het verkeer altijd via een andere overweg kan rijden.

Foto bij
Omleidingsroute voor het autoverkeer en de bus bij halte Brink.

Halte Poortwachter

Planning onder voorbehoud

 • Enkele dagen in maart en april: verwijderen abri, meubilair, kabels en leidingen
 • Vanaf 6 mei: inrichten werkterrein
 • 29 april t/m half mei: verwijderen halte
 • Half mei t/m begin juni: nieuwbouw halte
 • 3 juni t/m 12 juli: aanpassen kruising
 • 12 t/m 26 juni: omleiding bus
 • November: inrichten van de halte (denk aan het plaatsen van abri’s en reisinformatieborden)

Bijzonderheden

Naast dat halte Poortwachter wordt vernieuwd, krijgen ook de fietsenstallingen een andere plek, wordt de bocht van de busbaan nabij de kruising verbreed om de bussen beter te kunnen geleiden, en wordt de gelijkvloerse kruising vernieuwd. Voor het verkeer zijn er twee fases met omleidingen.

De 1e fase is van 12 tot en met 26 juni. In deze periode is spoorovergang/kruising Poortwachter afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer met bestemming Poortwachter of De Uitvlugt wordt omgeleid via de Doctor Willem Dreesweg, Gondel en Beneluxbaan, of via de Doctor Willem Dreesweg, Bovenkerkerweg en de Beneluxbaan. Ook is de stoep tussen het spoor en de busbaan afgezet. Voor voetgangers en fietsers zijn er verschillende omleidingsroutes. Deze lopen via de stoep aan de andere kant van de busbaan, via de Bovenkerkerweg/Chirurgijn en via De Uitvlugt/Scherpenhof. In deze fase is ook de busbaan ten zuiden van de halte gestremd en is bushalte Poortwachter tijdelijk buiten gebruik. De bus rijdt dan een alternatieve route via de Bovenkerkerweg en de Beneluxbaan, en stopt op de oude halte aan de Bovenkerkerweg. Omdat de ruimte bij de halte beperkt is, worden er tussen De Uitvlugt en Schanshoek twee keet- en/of opslagterreinen ingericht met hoge bouwhekken er omheen.

In de 2e fase vanaf 13 juli zijn de busbaan, de stoepen en de spoorovergang Poortwachter weer open. Wel zijn er dan nog straatwerkzaamheden tussen de Poortwachter en een deel van het vrijliggende fiets- en voetpad richting Brink. Fietsers en voetgangers  worden dan voor een korte periode omgeleid via Poortwachter, De Uitvlugt, Scherpenhof en vice versa.

Foto bij
Omleidingsroute fase 1 voor fietsers en voetgangers. Tijdens fase 2 is alleen de zuidelijke omleidingsroute nog actief via Scherpenhof en het vrijliggende fietspad.

Planning werkzaamheden aan het spoor

 • 4 t/m 15 maart: verwijderen bovenleiding op het deel Amstelveen Centrum t/m Westwijk, gedeeltelijke sloop van het spoor op verschillende plekken, onder andere ter hoogte van haltes Meent en Ouderkerkerlaan.
 • 4 maart t/m 5 juli: aanleg glasvezel en spoorse kabels en leidingen, en het plaatsen van netwerk- en voedingskasten bij de haltes.
 • 10 t/m 14 juni: vernieuwen spoorstaven in de overweg bij Beneluxbaan/Gondel.
 • 24 juni t/m 12 juli: sloop van het spoor van Amstelveen Centrum tot Poortwachter, en vernieuwen van het spoor tussen Amstelveen Centrum en Gondel.
 • Na de zomer vernieuwing van het spoor tussen Gondel en Poortwachter.

Ook het spoor op diverse overwegen wordt vernieuwd. De precieze planning en bijbehorende hinder moeten nog worden uitgewerkt en zal aanvullend gecommuniceerd worden.

Hinder is helaas onvermijdelijk

De werkzaamheden die we zojuist hebben beschreven, zorgen helaas (en onvermijdelijk) voor overlast. Dit zal vooral het geval zijn tijdens de sloopwerkzaamheden en tijdens de aan- en afvoer van bouwmaterialen (vrachtwagens). Er wordt niet geheid.

Geluid

 • Grote hoeveelheid bouwverkeer, waaronder bij de werk- en opslagterreinen, kan voor geluidshinder zorgen.
 • Sloopwerkzaamheden en afvoer van sloopmateriaal op normale tijden kunnen geluidshinder geven.
 • Bij Meent moeten er een aantal kleine damwanden worden ingetrild. Dit geeft geluidshinder.
 • Aan de overwegen zal, indien dit nodig is voor de verkeersdoorstroom, ’s nachts worden gewerkt. Hierbij maakt VITAL de afweging tussen verkeershinder en geluidshinder. Indien de verkeershinder groter is dan de geluidshinder, wordt er ’s nachts gewerkt. Ook dit moet nog verder worden uitgewerkt.

Verkeer

 • Grote hoeveelheid bouwverkeer kan zorgen voor verkeershinder.
 • Laden en lossen van bouwmaterialen kan kortstondig overlast geven.
 • Tijdelijke rijstrookafzettingen en verlagingen van de maximum snelheid.
 • Diverse weg-, fiets- en voetpadafsluitingen en bijbehorende omleidingen.
 • Waar nodig worden er verkeersregelaars ingezet.

Stof & vuil

 • Er wordt geen specifieke hinder n.a.v. stof/vuil verwacht. Mocht dit toch voorkomen dan zal VITAL maatregelen nemen om de weg schoon te houden.

OV

 • Per 3 maart rijdt er geen sneltram 51 meer in Amstelveen, ter vervanging rijden bus 55 en pendelbus 551 en rijdt tram 5 in een hogere frequentie.
 • Op 9 en 10 maart, 13 en 14 april, 20, 21 en 22 april (incl. Paasmaandag),  15 en 16 juni en 14 juli t/m 25 augustus rijdt tram 5 niet tussen Station Zuid en Amstelveen Stadshart. Pendelbus 45 neemt dan de verbinding over tussen Station Zuid en Busstation Amstelveen.
 • Bushalte Poortwachter is van 12 tot en met 26 juni buiten gebruik, de vervangende halte is op de Bovenkerkerweg.

Parkeren medewerkers

 • VITAL streeft ernaar om de omgeving zo min mogelijk te belasten met de auto’s van medewerkers. Deze worden zoveel mogelijk op de werkterreinen geparkeerd.

Werktijden

 • Er wordt gewerkt op de reguliere uren, van maandag t/m zaterdag van 7.00 – 19.00 uur.
 • In een aantal gevallen zal er ook ’s nachts gewerkt worden (zie geluid).
 • Aan- en afvoer vanuit het opslagterrein bij Gondel/Turfschip vindt ook buiten reguliere uren plaats. Dit is tijdens de hierboven genoemde weekendbuitendienststellingen van tram 5 (er wordt dan 52 uur non stop doorgewerkt) en tijdens de zomerbuitendienststelling (dan wordt er zeven dagen in de week van 7.00 tot 23.00 uur gewerkt).

Werkterreinen

 • Op verschillende locaties worden tijdelijk kleine werk-/opslagterreinen ingericht. Deze worden zoveel mogelijk nabij de halte in een berm of op een grasveld geplaatst, zodat dit zo min mogelijk hinder geeft.
 • Op het grasveld aan de oostzijde van de Beneluxbaan bij Gondel/Turfschip komt een groot opslagterrein.

Bewonersbrieven

Eind deze week wordt onderstaande bewonersbrief (Nederlandse versie) verspreid in de omgeving van deze haltes.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

16 mei 2019 | 08:26

Danielle Opdam | Gemeente Amsterdam, Metro en Tram

Update werkzaamheden halte Poortwachter: De omleiding van de bus duurt tot en met 30 juni. Vanuit De gemeente Amstelveen worden aanvullende werkzaamheden verricht.
In onze bewonersbrief update Poortwachter hebben we aangegeven dat VITAL op een aantal dagen buiten de reguliere werktijden werkt. In de brief wordt zondag 16 juni genoemd. Deze zondag wordt niet gewerkt. In plaats daarvan werkt VITAL op woensdag 12 juni van 7.00 – 23.00 uur.

reageer op Danielle Opdam | Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
16 mei 2019 | 08:18

Mw.Dekker

De overlast van geluid op de Marne is onbegrijpelijk dat hier toestemming voor is afgeven .
Bij een kinderdagverblijf en gezondheidscentrum woonwijk .
Niet leefbaar meer .

reageer op Mw.Dekker
16 mei 2019 | 11:17

Danielle Opdam | Gemeente Amsterdam, Metro en Tram

@mw.Dekker: Dank voor uw reactie. Onze excuses voor de geluidsoverlast. Helaas gaat het vernieuwen van de Amstelveenlijn gepaard met bouwhinder.

reageer op Danielle Opdam | Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
12 april 2019 | 11:19

Danielle Opdam | Gemeente Amsterdam, Metro en Tram

Update werkzaamheden halte Meent: Op zaterdag 13 april van 08.00 – 17.00 uur vinden bij halte Meent sloopwerkzaamheden plaats.

reageer op Danielle Opdam | Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
1 maart 2019 | 19:00

Michael Schaap

Er staat nu (op de Middenwaard) een idioot fel groen licht mijn huiskamer binnen te schijnen. Dat kan echt niet, mag die alsjeblieft uit???

reageer op Michael Schaap
6 maart 2019 | 11:22

Wendy van der Meulen | Gemeente Amsterdam, Metro en Tram

@Michael Schaap: Via uw Twitterbericht zijn we de locatie te weten gekomen. De groene lamp is vannacht uitgezet en wordt vandaag vervangen door infrarood licht. Meer over het werkterrein bij Gondel/Turfschip is te lezen in dit nieuwsbericht.

reageer op Wendy van der Meulen | Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
4 maart 2019 | 14:46

Wendy van der Meulen | Gemeente Amsterdam, Metro en Tram

@Michael Schaap: Zou u de precieze locatie door kunnen geven?

reageer op Wendy van der Meulen | Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
Wil u dit artikel delen?