Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English
Afbeelding

Verwijderen van bomen bij Kronenburg en Zonnestein

Wendy van der Meulen | maandag 10 september 2018
Wendy

Om ruimte te maken voor het tijdelijk verleggen van de Beneluxbaan en de aanleg van de ongelijkvloerse kruispunten gaat VITAL vanaf 24 september bomen en struikgewas verwijderen bij Kronenburg en Zonnestein. Bij de Sportlaan wordt er dit jaar ook nog groen verwijderd, maar wanneer precies is nu nog niet bekend.

Wat gaat er bij Kronenburg en Zonnestein gebeuren?

VITAL start op maandag 24 september met het verwijderen van groen bij de kruispunten Kronenburg en Zonnestein. Langs de Beneluxbaan, Saskia van Uylenburgweg, Rembrandtweg, Zonnestein en de Straat van Messina worden circa 160 bomen gekapt en 5.500 m2 struikgewas verwijderd. Het meeste groen dat weg gehaald wordt is vanwege het tijdelijk verleggen van de Beneluxbaan. Welk groen het betreft ziet u op de plattegronden onderaan dit artikel. De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd en duren naar verwachting tot en met 28 september.

Hinder van deze werkzaamheden

De werkzaamheden hebben in principe geen invloed op het wegverkeer. Alleen als er sprake is van overhangende takken over de rijbaan, wordt er met behulp van een verkeersregelaar en een snelheidsverlaging naar 30 km/uur gedurende korte tijd enige verkeershinder gecreëerd. Voor de fietspaden langs de Beneluxbaan gelden al omleidingsroutes door de wijken. Als de bomen gekapt worden in de genoemde zijstraten van de Beneluxbaan worden fiets- en/of voetpaden tijdelijk afgezet. Deze afzetting is altijd aan één kant van de weg, zodat fietsers en voetgangers aan de overkant hun weg kunnen vervolgen.

Sportlaan volgt nog

Ook bij de Sportlaan worden er dit jaar bomen en struikgewas verwijderd, zodat VITAL daar begin 2019 de Beneluxbaan tijdelijk kan verleggen. Voordat zij daar in 2019 mee kunnen starten moeten er nog kabels en leidingen worden verlegd, waaronder die van Stedin. Momenteel vindt er tussen de kabel- en leidingeigenaren, de gemeente Amstelveen en VITAL nog afstemming plaats over het definitieve verleggingstraject en wat dit eventueel betekent voor het groen. Het is de bedoeling dat VITAL het groen in één keer verwijdert, maar wanneer precies dat is nu nog niet bekend.

Komt het groen weer terug?

Voor de Amstelveenlijn is er een Beeldkwaliteitsplan ontwikkeld. Dit Beeldkwaliteitsplan omschrijft hoe de Amstelveenlijn en de inpassing ervan in de omgeving er in de toekomst zou kunnen uitzien. Uitgangspunt bij de herinrichting van het groen is het zoveel mogelijk herstellen en terugbrengen van de bestaande groene kwaliteit, zodat het aantrekkelijke groene karakter gehandhaafd blijft. De gemeente Amstelveen zal de herinrichting van het groen in een later stadium verder uitwerken en realiseren als VITAL klaar is met de werkzaamheden. Bekijk hier meer informatie over het Beeldkwaliteitsplan.

Documenten

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.
2 oktober 2018 | 09:02

Angelique

Ik woon op de westelijk halfrond 51. Gaan er bij mijn flat ook nog bomen gekapt worden?

Schrijf een reactie
+1
3 oktober 2018 | 07:03

Wendy van der Meulen

@Angelique: Bij uw flat worden er geen bomen gekapt.

Schrijf een reactie
+1
25 september 2018 | 05:45

Pieter

Ik zie bij kronenburg aan de kant van de tiengemeten bomen gekapt worden die niet rood gemarkeert zijn op de tekening. Hoe kan dat?

Schrijf een reactie
+1
25 september 2018 | 11:18

Wendy van der Meulen

@Pieter: Het klopt dat die bomen gekapt zijn/worden. Er waren op die locatie een aantal bomen die VITAL niet ingemeten had maar die wel gekapt moesten worden. Omdat de bomen niet zijn ingemeten stonden ze helaas niet op de plattegrond. Alleen voor deze locatie was dit aan de orde.

Schrijf een reactie
+1
12 september 2018 | 16:15

anoniem

Ik ben op zoek naar de tekeningen waarop de tijdelijke verlegging Beneluxbaan en de verlegging tram rails staan.

Schrijf een reactie
+1
14 september 2018 | 05:47

Wendy van der Meulen

@Anoniem: Deze tekeningen hingen gisteravond op onze informatiebijeenkomst en komen in de loop van volgende week op onze site en vanaf a.s. woensdagmiddag hangen ze ook in Amstelveen InZicht.

Schrijf een reactie
+1
20 september 2018 | 19:23

Wendy van der Meulen

@Anoniem: Ze staan inmiddels online bij het nieuwsbericht over start werkzaamheden Kronenburg en Zonnestein.

Schrijf een reactie
+1
Wil u dit bericht delen?