Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English 日本語
Foto bij
donderdag 20 september 2018

Start werkzaamheden bij Kronenburg en Zonnestein (also English info)

Wendy van der Meulen

Hoofdaannemer VITAL begint volgende week met het creëren van werkruimte bij de kruispunten Beneluxbaan/Rembrandtweg en Beneluxbaan/Zonnestein. Wat voor werkzaamheden komen daar bij kijken en wat betekent dit voor u?

Verwijderen groen: 24 t/m 28 september

Meer hierover in het nieuwsbericht ‘Verwijderen van bomen bij Kronenburg en Zonnestein’.

Aanleggen waterberging: 1 t/m 26 oktober

Op maandag 1 oktober begint VITAL met het aanleggen van de waterberging, het dempen van bestaande en de aanleg van nieuwe watergangen. Als eerste doen ze dit aan de oostzijde van de Beneluxbaan met de aanleg van een nieuwe duiker onder de Saskia van Uylenburgweg. Dit zorgt voor verkeershinder:

 • Van 1 t/m 5 oktober is de Saskia van Uylenburgweg vanaf de Beneluxbaan richting de Eleanor Rooseveltlaan dicht.
 • Van 8 t/m 19 oktober is de Saskia van Uylenburgweg vanaf de Eleanor Rooseveltlaan richting de Beneluxbaan dicht.

Het ontwerp van de definitieve waterberging en het bijbehorende groene karakter staan als documenten onderaan deze pagina.

Verleggen Beneluxbaan en aanleg tijdelijke tram- en bushalte: 1 oktober t/m 31 januari

Ter hoogte van de kruispunten wordt de Beneluxbaan tijdelijk naar buiten toe verlegd, zodat het wegverkeer met 2 x 2 volwaardige rijbanen in stand gehouden kan worden tijdens het realiseren van de ongelijkvloerse kruispunten. Ook wordt er tussen de huidige haltes Kronenburg en Zonnestein in (ter hoogte van Biesbosch 1 – Eleanor Rooseveltlaan 113)  een tijdelijke tram- en bushalte inclusief fiets- en voetgangersoversteek met verkeerslichten gerealiseerd, ter vervanging van de huidige halte Kronenburg per 7 januari (en vanaf 3 maart ook ter vervanging van halte Zonnestein).

Inbrengen damwanden bij Zonnestein: 1 t/m 16 oktober

Om de Beneluxbaan bij Zonnestein te kunnen verleggen moeten er daar op twee locaties damwanden worden ingebracht. Per locatie bestaan de werkzaamheden uit het opbouwen van de installatie, het daadwerkelijk intrillen van de damwanden en daarna de afbouw van de installatie. Het intrillen van de damwanden geeft veel geluidshinder, wat helaas niet te voorkomen is.

Lees verder onder de afbeelding.

Foto bij
Plattegrond werkzaamheden Kronenburg en Zonnestein (september 2018 t/m januari 2019).

Planning werkzaamheden september 2018 t/m januari 2019

 • 24 – 28 sept. Verwijderen bomen en struikgewas en aanpassing fiets- en voetpaden Straat van Messina en Zonnestein.
 • 1 – 19 okt. Aanbrengen nieuwe duiker Saskia van Uylenburgweg en graven nieuwe watergangen oostzijde Beneluxbaan.
 • 1 – 9 okt. inbrengen damwand bij het Westelijk Halfrond.
 • 10 – 12 okt. inbrengen damwand bij Van Heuven Goedhartlaan.
 • 22 – 26 okt. Graven nieuwe watergangen westzijde Beneluxbaan.
 • 1 okt. – 22 nov. Grondwerkzaamheden, aanbrengen wegfundering, verlichting e.d. voor verleggen Beneluxbaan.
 • 16 – 22 nov. Realiseren tijdelijke nachtbushalte Kronenburg/Zonnestein.
 • 23 nov. – 7 dec. Aanbrengen asfalt verlegde Beneluxbaan.
 • 15 – 21 dec. Realiseren tijdelijke tramhalte Kronenburg/Zonnestein.
 • 7 jan. Ingebruikname tijdelijke tram- en nachtbushalte en bijbehorende fiets- en voetgangersoversteek.
 • 1e helft jan. Aansluiten verlegde Beneluxbaan op Rembrandtweg en Saskia van Uylenburgweg.
 • Medio jan. Ingebruikname tijdelijke Beneluxbaan bij Kronenburg.
 • 2e helft jan. Aansluiten verlegde Beneluxbaan op Straat van Messina.
 • Eind jan. Ingebruikname tijdelijke Beneluxbaan bij Zonnestein.

Planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Lees verder onder de foto.

Foto bij
Hoofduitvoerder van deze werkzaamheden is Bart Luyten van VITAL.
Foto: Wiebke Wilting

Wat voor hinder kunt u verwachten?

Verkeer

 • Grote hoeveelheid bouwverkeer kan zorgen voor verkeershinder.
 • Diverse wegafsluitingen. Omleidingen worden ingesteld:
 • 1 – 5 okt. Saskia van Uylenburgweg vanaf Beneluxbaan richting Eleanor Rooseveltlaan dicht.
 • 8 – 19 okt. Saskia van Uylenburgweg vanaf Eleanor Rooseveltlaan richting Beneluxbaan dicht.
 • 1e helft jan. Rembrandtweg vanaf Beneluxbaan aan beide kanten dicht.
 • 2e helft jan. Straat van Messina vanaf Beneluxbaan aan beide kanten dicht.
 • Fietsomleidingsroute tussen Uilenstede en Oranjebaan.
 • 7 jan. Oversteek voor fiets- en voetgangers bij Kronenburg dicht.

Openbaar vervoer

 • 7 jan. Tram- en nachtbushalte Kronenburg buiten gebruik.

Geluid

 • Grote hoeveelheid bouwverkeer.
 • Intrillen van twee damwanden bij Zonnestein. Trillingen worden gemonitord d.m.v. meters aan de buitengevel.
 • Autoverkeer komt dichter bij de woningen door de verlegde Beneluxbaan.

Stof & vuil

 • Er wordt geen specifieke hinder verwacht.
 • Mocht dit toch voorkomen, dan neemt VITAL maatregelen om de weg schoon te houden.

Licht

 • Extra verlichting door werkzaamheden in de winterperiode. VITAL neemt maatregelen om de verlichting alleen te richten op de bouwplaats.

Werktijden

 • Er wordt gewerkt op reguliere uren, van maandag t/m zaterdag van 7.00 – 19.00 uur.
 • Op een beperkt aantal momenten wordt er ook gewerkt buiten de reguliere uren:  week 50 en 51 tijdens het inzichtelijk maken 10KV kabel (5 nachten, loopt van Kronenburg naar Zonnestein), aanbrengen overgangsplaten in spoor en realiseren tijdelijke tramhalte (4 nachten), aanbrengen belijning en aanpassen verkeersmaatregelen (1 nacht). En tijdens twee (weekend)nachten in januari voor aanbrengen belijning en aanpassen verkeersmaatregelen.

Parkeren medewerkers

 • VITAL streeft ernaar om de omgeving zo min mogelijk te belasten met de auto’s van medewerkers.
 • Om deze reden wordt er een parkeervoorziening voor medewerkers ingericht op het werkterrein ter hoogte van de Biesbosch 79 – 217 en op het werkterrein bij Zonnestein.

Uw mening telt!

Tot slot nog een nabrander. Wij zijn benieuwd naar uw mening over hoe wij de ombouw van de Amstelveenlijn aanpakken. Of deze nu positief of negatief is, uw mening is voor ons belangrijk en vormt een belangrijke basis voor ons handelen. Zou u zich aan willen melden voor onze tevredenheidsmonitor? Dit kan via www.amstelveenlijn.nl/uwmeningtelt. Zo maken we samen van de Amstelveenlijn een beter project.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

6 december 2018 | 14:15

Wendy

Update werkzaamheden Kronenburg/Zonnestein: Volgende week worden er in de berm bij Tulpenburg diverse proefsleuven gegraven om te checken waar de kabels en leidingen liggen. Dit is nodig voor de aanleg van de benodigde retourbemaling in januari.

reageer op Wendy
29 oktober 2018 | 10:23

Wendy

Update werkzaamheden Kronenburg/Zonnestein: Bij Zonnestein is tot op heden maar 1 van de 2 damwanden ingebracht. Voor de damwand op de kruising Straat van Messina/Beneluxbaan (westzijde) bleek helaas dat er te weinig werkruimte was. VITAL zoekt naar een oplossing. Wanneer deze damwand alsnog ingebracht wordt is nu nog niet bekend.

reageer op Wendy
2 oktober 2018 | 20:36

anoniem

Goedendag,

Ik was helaas niet in de gelegenheid om de voorlichtingsdag bij te wonen echter heb ik wel het eea aan vragen. Ik ben woonachtig aan de E.Rooseveltlaan waar ik nu al meer dan een jaar dagelijks problemen ondervind met het o.a. parkeren(o.a. door busjes met aanhanger, overlast door minder bereikbaarheid, geluidsoverlast etc). Nu zie ik dat de tijdelijke tramhalte, voetgangers/fietsers oversteekplaats én de fietsenstalling naast, voorlangs en recht voor de deur zullen zijn. Ik maak me dus erg bezorgd over de overlast van verkeer en het parkeren van de bewoners van de E.Rooseveltlaan.

Graag uw reactie,

Mvg

reageer op anoniem
5 oktober 2018 | 09:24

Wendy

@Anoniem: Jammer dat u niet op onze informatieavond aanwezig kon zijn. Bij de Eleanor Rooseveltlaan vinden inderdaad al langere tijd werkzaamheden plaats vanwege de kabels en leidingen die daar verlegd moesten/moeten worden. Met helaas de nodige hinder :-(. En hoewel dat werk er nu bijna op zit, betekent het dat VITAL er nu aan de slag gaat met o.a. het aanleggen van de tijdelijke tramhalte inclusief oversteek en fietsenstallingen. Deze tijdelijke halte en oversteek zullen circa een jaar noodzakelijk zijn (t/m 1e kwartaal 2020) vanwege de werkzaamheden bij Kronenburg en Zonnestein. De Eleanor Rooseveltlaan 31 – 113 en ook de Biesbosch 1 -79 zijn nu doodlopende straten. Dit verandert vanaf 7 januari (eerst voor Kronenburg) en vanaf 3 maart (ook voor Zonnestein) in een doorgaande verbinding voor fietsers en voetgangers. Dat dit gepaard gaat met meer drukte in de straat is zeker. Door deze oversteek degelijk in te richten (met verkeerslichten, een flink aantal fietsenstallingen e.d.) proberen we de hinder zo beperkt mogelijk te houden. En we zullen de situatie blijven monitoren en aanvullende maatregelen treffen waar nodig (en mogelijk) om teveel overlast voor de buurt te voorkomen.

reageer op Wendy
1 oktober 2018 | 08:02

Wendy

Update: De tijdelijke halte die tussen Kronenburg en Zonnestein in komt te liggen krijgt als haltenaam Biesbosch.

reageer op Wendy
15 oktober 2018 | 12:55

Randwijckje

De parkeeroverlast zal zonder enige twijfel verder toenemen! Nu steeds groter deel van Randwijck vergunning parkeren wordt dijt de olievlek steeds verder uit: Roosevelt- en Van Heuven Goedthart laan. Dit ook los van de hier besproken ombouw tramlijn.
TIP: maniversteer je en spreek in tijdens raadsvergaderingen. Start hier op tijd mee, de doorlooptijd is lang.
En geloof me: alle “vreemde” auto’s weg is puur woongenot bevorderend!

reageer op Randwijckje
4 oktober 2018 | 14:40

Jodob

De inzender heeft gelijk het parkeer probleem is in de hele Eleanor Rooseveltlaan, maar het antwoord heeft hier toch niets mee te maken.

reageer op Jodob
Wil u dit artikel delen?