Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English 日本語
Foto bij
vrijdag 27 mei 2016

Terugblik informatiebijeenkomsten tijdelijk OV 2018-2020

Wendy van der Meulen

De ene avond wat drukker dan de ander, maar in totaal bezochten zo’n tweehonderd mensen op 11, 12 en 19 mei de informatiebijeenkomsten over de Amstelveenlijn. Centraal op deze avonden stond het tijdelijk OV-plan voor de bouwperiode 2018 t/m 2020. Wat is hierover verteld? Welke vragen leefden er? En hoe zit het met die gele briefjes?

De avonden werden gehouden in Wijkcentrum Alleman, in Ontmoetingscentrum De Meent en in het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert. Hoewel het tijdelijke OV pas in de zomer van 2018 in gaat, was het nu al een goed moment om deze avonden te organiseren. De periode van tijdelijk openbaar vervoer is lang én we wilden graag in een vroeg stadium het plan en enkele dilemma’s aan de inwoners/reizigers voorleggen.

Het tijdelijk OV-plan werd meerdere keren per avond in een presentatie toegelicht door een specialist van GVB en er was gelegenheid om in gesprek te gaan met deskundigen van het projectteam, de gemeenten Amstelveen en Amsterdam en de Stadsregio Amsterdam. En wie zijn vragen, suggesties, wensen, etc. nog wilde toevertrouwen aan het papier, kon terecht bij de ´Praat mee´ panelen met de gele briefjes.

Zo lang mogelijk trams, maar inzet buslijn 55 nodig

Eén ding staat als een paal boven water: die tijdelijke OV-situatie zal voor hinder zorgen, want de sneltram vervangen door bussen daar wordt het niet beter van. Daarom is de kern van het tijdelijk OV-plan het zo lang mogelijk laten rijden van de bestaande trams. Zo blijft lijn 5 gedurende de gehele bouwperiode rijden, met uitzondering van twee zomervakanties in 2019 en 2020 en enkele weekenden. Ook lijn 51 houden we zo lang mogelijk in stand, maar vanaf het tweede kwartaal 2018 kan hij alleen nog rijden tussen Amsterdam CS en  halte Ouderkerkerlaan. Dit vanwege de werkzaamheden op de volgende halte Sportlaan. Pas vanaf maart 2019 rijdt lijn 51 helemaal niet meer in verband met de buitengebruikname van de Amstelveenboog (het verbindingstunneltje bij station Zuid) door Zuidasdok.

Buslijn 55 gaat rijden als lijn 51 (deels) niet meer rijdt. Eerst tussen halte Oranjebaan en Westwijk/Sacharovlaan en als lijn 51 helemaal niet meer rijdt tussen station Zuid en Westwijk/Sacharovlaan. Buslijn 55 is geen onbekende, want deze reed ook al tijdens diverse zomerbuitendienststellingen. De buslijn is echter scherp onder de loep genomen om te komen tot een zo optimaal mogelijke verbinding. Zo ligt er nu een voorstel voor een snellere route met minder haltes en een directere route (denk aan minder bochten, stoplichten e.d.).Kijk voor meer details over het tijdelijk OV-plan bij de documenten onderaan dit artikel. Er zal ook nog een artikel op de website komen dat volledig gewijd is aan het tijdelijke OV.

Top 5 aan vragen

Een breed palet aan vragen is er gesteld, over het tijdelijk OV maar ook over andere onderwerpen van het project en daarbuiten. De top 5 met meest gestelde vragen ziet er als volgt uit:

1. Hoe kom ik vanuit Amstelveen of Buitenveldert in de tijdelijke en in de eindsituatie aan de oostzijde van het centrum van Amsterdam (bijv. Waterlooplein)?

Tot en met februari 2019 kunt u nog gebruikmaken van lijn 51. Vanaf maart 2019 rijdt lijn 51 niet meer en voor die periode en daarna moet er nog een vervoerplan voor het metronetwerk worden gemaakt. Het is dus nog niet helemaal duidelijk hoe de reissituatie richting oostzijde centrum Amsterdam wordt wanneer lijn 51 niet meer rijdt. In aansluiting op de vernieuwde Amstelveenlijn is het uitgangspunt (onderdeel van de concessie) dat er een metroverbinding blijft tussen station Zuid en station Amstel. Aangezien er géén keermogelijkheid komt bij station Amstel is dit station echter geen logische eindhalte. De enige plaats waar kan worden gekeerd is bij Amsterdam CS of Weesperplein. Omdat de vernieuwde Amstelveenlijn tussen Westwijk en station Zuid rijdt moet er in de toekomst sowieso één keer op station Zuid worden overgestapt. Meer duidelijkheid hierover is nu nog niet te geven.

2. Hoe komt de overstap op station Zuid eruit te zien in de tijdelijke en in de eindsituatie?

Bus 55
Zodra vanaf maart 2019 lijn 51 niet meer rijdt, rijdt bus 55 van en naar station Zuid. De halte komt bij de tram/bushalte op de Strawinskylaan, aan de noordkant van station Zuid.

De vernieuwde Amstelveenlijn
Als de vernieuwde Amstelveenlijn in gebruik wordt genomen zal deze in eerste instantie ook stoppen op de Strawinksylaan. Station Zuid wordt dan namelijk nog verbouwd en vergroot tot een ‘OV-terminal’: een gebouw waar alle vormen van openbaar vervoer op een overzichtelijke manier samenkomen. Dit wordt gedaan door het project Zuidasdok.  Als de verbouwing van station Zuid klaar is, vindt u de tramhaltes voor lijn 5 en de vernieuwde Amstelveenlijn aan de zuidkant van het station, op de Arnold Schönberglaan.

Lees ook het artikel Overstappen op Zuid: waarom en hoe?

3. Mogen kinderwagens/fietsen/rolstoelen/scootmobielen mee in bus 55?

Voor zover er ruimte beschikbaar is en deze de doorgang niet belemmeren, mogen kinderwagens mee in de bus.  Voor reizigers met een rolstoel zijn de bussen uitgerust met een rolstoelplank en een speciale rolstoelplek in het midden van de bus. Fietsen kunnen niet mee in bus 55, omdat hiervoor de ruimte ontbreekt. Scootmobielen mogen ook niet mee.

Kijk voor meer informatie bij de huidige reisregels van GVB.

4. In de media stond dat lijn 5 mogelijk in de toekomst niet meer doorrijdt tot Amsterdam CS, hoe zit dit?

Voor het project Amstelveenlijn is met het Voorkeursbesluit in 2013 besloten dat lijn 5 blijft rijden tussen Amstelveen Stadshart en Amsterdam CS. Een besluit dat nogmaals bekrachtigd is met het Uitvoeringsbesluit eind 2015. Voor het project Amstelveenlijn is dat ook nog steeds de situatie waarmee gewerkt wordt. Het vervoerplan Noord/Zuidlijn, waar lijn 5 een onderdeel van is, ligt buiten de reikwijdte van het project Amstelveenlijn. GVB werkt dit plan momenteel uit. De Stadsregio Amsterdam moet vervolgens toetsen of het vervoerplan Noord/Zuidlijn aan het programma van eisen van de concessie en de uitgangspunten van de Lijnennetvisie voldoet. Het vervoerplan moet nog worden ingediend bij de Stadsregio, naar verwachting vindt besluitvorming eind dit jaar plaats. Het vervoerplan Noord/Zuidlijn treedt in werking als (of kort nadat) de Noord/Zuidlijn gaat rijden. Volgens de huidige planning is dat in oktober 2017.

5. Waarom wordt overwogen om de Sacharovlaan eindhalte van bus 55 te maken in plaats van Westwijk?

Vanaf Westwijk zijn de streekbussen via Amstelveen busstation en metrostation Amstelveenseweg meestal sneller dan buslijn 55 via Middenhoven en Groenelaan. Daarnaast speelt mee dat, met Westwijk als eindhalte, er een tijdrovende omrijdroute via de Bovenkerkerlaan – Beneluxbaan – Hammarskjöldsingel noodzakelijk is, inclusief een lange keerlus via de woonstraten. Voor de Sacharovlaan is dit niet nodig. Zie voor meer details de presentatie hieronder van Amstelveen Zuid.

Andere locatie halte De Boelelaan/VU?

Aanwezigen in Buitenveldert waren ook bijzonder geïnteresseerd in meer nieuws over een mogelijke zuidelijkere ligging van de halte De Boelelaan/VU in verband met het opheffen het van de halte A.J. Ernststraat. De stand van zaken is dat er een voorstel ligt waarin de halte De Boelelaan/VU tegen de noordkant van het kruispunt A.J. Ernststraat/Buitenveldertselaan aan komt en daarmee dus een zuidelijkere ligging krijgt. Het formele besluit hierover moet nog worden genomen. Dat gebeurt naar verwachting in juni.

De gele briefjes…

Voor het meedenken met de dilemma´s van het tijdelijk OV-plan (zie presentaties hieronder) waren er de ´Praat mee´ panelen. Op gele memo´s konden meningen, vragen, suggesties, wensen, etc. achtergelaten worden. Daar is goed gehoor aan gegeven, al gingen veel briefjes ook over anderen zaken dan het tijdelijk OV. Wat wordt er met deze input gedaan? Het team verantwoordelijk voor het tijdelijk OV-plan gebruikt dit om het plan verder aan te scherpen en om knopen door te hakken over dilemma’s zoals de eindhalte Westwijk of Sacharovlaan voor bus 55. Sowieso zijn alle ‘gele briefjes’ teruggekoppeld aan de betrokken partijen en maakt dat weer duidelijk waar de focus op moet liggen de komende tijd…

Heeft u vragen? Stel ze hier.

27 mei 2016 | 11:16

Alain

Ik ben wel benieuwd naar de terugkoppeling op die gele briefjes. Of is dat vertrouwelijk?

reageer op Alain
30 mei 2016 | 09:04

Wendy

@Alain: Wie zijn contactgegevens erbij heeft vermeld zal persoonlijk een reactie ontvangen, maar de meeste reacties waren anoniem. Het is niet zo dat er een formele ‘nota van beantwoording’ of iets dergelijks gepubliceerd wordt. Wel zijn er veel vragen die we weer kunnen verwerken in onze vervolgcommunicatie en/of die aanknopingspunten bieden voor nieuwe artikelen. En de suggesties die gedaan zijn ten aanzien van het tijdelijk OV zijn ingebracht bij het team dat verantwoordelijk is voor het tijdelijk OV-plan. Het is zeker mijn bedoeling om te zijner tijd in een nieuw artikel weer aan te kunnen geven welke aanpassingen er nog gedaan zijn in het tijdelijk OV-plan en wat er dus -op hoofdlijnen- gebeurd is met alle reacties.

reageer op Wendy
Wil u dit artikel delen?