Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English

De stand van zaken in een notendop

Projectteam | vrijdag 6 maart 2015

De toekomstige Amstelveenlijn wordt een tramverbinding tussen Amstelveen Westwijk en Amsterdam Zuid. Op station Amsterdam Zuid kunt u straks overstappen op metro, bus en trein. Tramlijn 5 blijft rijden op het huidige traject. En uitgangspunt is dat er een metroverbinding blijft tussen de stations Amsterdam Zuid en Amsterdam Amstel.

De nieuwe route van de Amstelveenlijn is vastgesteld in maart 2013 door de Stadsregio Amsterdam. Onderdeel hiervan waren onder andere:

 • ongelijkvloerse kruispunten bij de Sportlaan, de Rembrandtweg en Zonnestein;
 • opheffing van de haltes Spinnerij, Gondel, Marne, Amstelveen Centrum en A.J. Ernststraat;
 • aanleg van een opstelterrein in de Legmeerpolder.

Ongelijkvloerse kruisingen

We besloten in maart 2013 ook dat op de Beneluxbaan – ter hoogte van de kruispunten Rembrandtweg, Zonnestein en Sportlaan – viaducten zouden komen. Inmiddels hebben we de plannen verder uitgewerkt, met nog steeds veel aandacht voor meer veiligheid en betere doorstroming van het verkeer. De ontwerpen die er nu liggen gaan uit van deels verdiepte kruispunten.

Bij de kruispunten Rembrandtweg en Zonnestein

 • komt de Beneluxbaan bijna helemaal verdiept te liggen;
 • gaan trams en wegverkeer (in beide richtingen één rijstrook) straks in een open tunnel onder de kruispunten door, en
 • blijft bovengronds één rijstrook (in beide richtingen) beschikbaar voor afslaand wegverkeer naar de aangrenzende wijken.

Bij kruispunt Sportlaan

 • komt de Beneluxbaan half-verdiept te liggen;
 • gaan eveneens trams en wegverkeer (in beide richtingen twee rijstroken) de open tunnel delen, en
 • blijft afslaan naar de aangrenzende wijken mogelijk via rijstroken naast de half-verdiepte tunnel.

De drie kruispunten zelf veranderen ook: we vervangen de huidige kruisingen met verkeerslichten door ovale rotondes.

Haltes en materieel

Langs de Amstelveenlijn vervangen we alle haltes door nieuwe, lagere exemplaren die passen bij het nieuwe materieel. Het ontwerp voor de haltes zijn we nog aan het uitwerken. Dit geldt ook voor het nieuwe materieel. De nieuwe trams zullen 30 meter lang zijn. Gekoppeld worden ze 60 meter lang. De breedte van de trams wordt 2,4 meter, net als in Amsterdam.

Vernieuwing niet zonder hinder

Het bouwen van de nieuwe Amstelveenlijn kan straks hinder veroorzaken. Zo zal onder andere sprake zijn van tijdelijk vervangend openbaar vervoer, zijn tijdelijke omleidingsroutes naar woonwijken en bedrijfspanden mogelijk, of kan geluidshinder ontstaan. We doen onze uiterste best om hinder te voorkomen of te beperken.

Bestemmingsplannen en planning

Op basis van de huidige stand van zaken zijn voor de gemeente Amsterdam geen bestemmingsplanprocedures nodig. In de gemeente Amstelveen worden twee bestemmingsplannen gewijzigd om de ongelijkvloerse kruispunten en het aanleggen van het opstelterrein mogelijk te maken. Naar verwachting kunt u in het tweede kwartaal van 2015 inspraak geven op de voorontwerpen van beide bestemmingsplannen.

In het derde kwartaal van 2015 kunt u een zienswijze indienen op de ontwerpbestemmingsplannen. We streven naar een definitief besluit over de vernieuwing van de Amstelveenlijn aan het eind van 2015. Het bouwen en verbouwen start naar verwachting in 2018.

Belangrijke mijlpalen

 • 2e kwartaal 2015 voorontwerp bestemmingsplannen ter inzage
 • 3e kwartaal 2015 ontwerpbestemmingsplannen ter inzage
 • eind 2015 definitief besluit over de vernieuwing van de Amstelveenlijn
 • begin 2016 vastgestelde bestemmingsplannen ter inzage
 • 2016/2017 voorbereiding uitvoering/aanbesteding
 • 2018 start werkzaamheden
 • eind 2020 ingebruikname nieuwe Amstelveenlijn

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

21 maart 2015 | 22:23

Aron

In hippe gemeentepraat worden die zelfs al ovotondes genoemd.

Schrijf een reactie
+1
23 maart 2015 | 13:41

@Aron
Zo is er zowel in Amsterdam Noord als Roelofarendsveen ook een botonde. Deze zijn niet ovaal, maar in de vorm van een bot. 😉

Schrijf een reactie
+1
21 maart 2015 | 12:52

n-evo

Hieruit begrijp ik dat het materieel gekoppeld gaat rijden over de Amstelveenlijn?

Schrijf een reactie
+1
Foto van Wendy van der Meulen | Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
27 maart 2015 | 13:40

Wendy van der Meulen | Gemeente Amsterdam, Metro en Tram

@n-evo
De voertuigen kunnen zowel gekoppeld als los rijden. De daadwerkelijke voertuiginzet is aan de exploitant op basis van het aantal reizigers en de concessie-eisen.

Schrijf een reactie
+1
16 maart 2015 | 21:09

trolly

@Alain: Niet helemaal on topic, maar mijn favoriet is “kluifrotonde”. Dat is dus — inderdaad — een kluifvormige rotonde. En een goede avond, overigens.

Schrijf een reactie
+1
16 maart 2015 | 17:13

Alain

Cirkelvormig? Of cirkelen rotondes?

Schrijf een reactie
+1
16 maart 2015 | 16:32

trolly

Lieve medewerkers van de dienst metro en tram, ” ovaalvormige rotondes” zoals “vierkantvormige pleinen”? Ik zal wel een haarklover zijn, maar ovale rotondes lijken me ook al heel mooi.

Schrijf een reactie
+1
17 maart 2015 | 11:31

Projectteam

Lijk mij ook, dus ik heb het gelijk maar even aangepast.

Schrijf een reactie
+1
Wil u dit bericht delen?