Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English

Lijn 25 is officieel geopend op zondag 13 december

Laatst bijgewerkt op woensdag 16 december 2020

Na jaren van voorbereidingen op papier, pakweg twee jaar van bouwen en een paar maanden testen, is de klus klaar: het vernieuwen van de Amstelveenlijn! Op zondag 13 december hebben we lijn 25 officieel geopend. Ook zijn we de spiksplinternieuwe 15G trams in gebruik genomen. De spectaculaire online opening is hieronder terug te kijken.

Afbeelding

R-net lijn 25: route, frequenties en dienstregeling

Lijn 25 is een R-net lijn. R-net staat voor betrouwbaar, frequent en comfortabel openbaar vervoer in de Randstad. Je herkent de bussen, trams, metro’s en treinen van R-net aan de rood-grijze kleuren en het R-net logo. Overstappen gaat makkelijk en snel op de knooppunten waar R-net samenkomt met andere vormen van openbaar vervoer.

Bus wordt tram

Als op zondag 13 december lijn 25 start met rijden stoppen de (tijdelijke) buslijnen 55 en 551 met rijden. Tram 6 is inmiddels al gestopt. Naar verwachting laat Connexxion buslijn 199 per 3 januari 2021 doorrijden naar Ziekenhuis Amstelland. Bus 199 neemt hiermee de route van bus 551 over.

Afbeelding

Lijn 25 in 10 vragen

 1. Wat is de dienstregeling van lijn 25?
  Onderaan deze pagina staat de dienstregeling. Ook kun je nu al jouw reis inplannen met lijn 25 via 9292.nl of gvb.nl. Wel even de datum aanpassen naar 13 december of later.
 2. Hoe lang duurt de reis van Westwijk naar Station Zuid?
  Van Westwijk naar Station Zuid en vice versa duurt de rit met lijn 25 circa 21 minuten.
 3. Waar moet je in- en uitchecken? Er staan geen in-/uitcheckpalen meer op de haltes.
  Je checkt in en uit in de tram.
 4. Moet je in de nieuwe trams op de stopknop drukken als je eruit wil of stopt de tram automatisch op alle haltes zoals de oude lijn 51 dat deed?
  Lijn 25 stopt op elke halte, ongeacht of er op de stopknop gedrukt wordt.
 5. Blijft tram 5 nog rijden als lijn 25 in gebruik wordt genomen?
  Ja, tram 5 blijft gewoon rijden. Amstelveen houdt dus twee tramlijnen.
 6. Waarom mogen er straks geen fietsen mee in lijn 25?
  In de nieuwe 15G trams die straks op tram 25 gaan rijden mogen geen fietsen mee. Fietsen nemen te veel ruimte in en kunnen het veilig in- en uitstappen belemmeren. De nieuwe trams zijn 2,4 meter breed en daarmee smaller dan metro’s en ook smaller dan de voormalige sneltrams (2,65 m). In zijn algemeenheid geldt dat er in de Amsterdamse trams geen fietsen mee mogen. De enige uitzondering die in de regio ooit op het ‘geen fietsen mee’-beleid is gemaakt is de IJtram (lijn 26). Dit werd destijds besloten omdat de fietsverbinding via fietspaden naar IJburg niet goed genoeg werd bevonden. De fietsverbindingen tussen Amsterdam en Amstelveen zijn daarentegen wel goed. Vouwfietsen mogen trouwens wel mee in de tram.
 7. Komt er in de nieuwe trams ook WiFi?
  Er komt geen WiFi in de nieuwe 15G trams (of andere trams van GVB). Als vervoerder faciliteren zij dit niet omdat uitgegaan wordt van veelal korte ritten.
 8. Wordt halte Parnassusweg de nieuwe eindhalte van lijn 25?
  Nee, lijn 25 krijgt zijn begin-/eindhalte bij Station Zuid op de Strawinskylaan. Halte Parnassusweg is een tijdelijke extra halte. Zo ontstaat er een betere doorstroming op de drukke Strawinskylaan. Dit is een extra maatregel omdat het project Zuidasdok later klaar is dan gepland, waardoor ook het beoogde nieuwe tramstation op de Arnold Schönberglaan langer op zich laat wachten.
 9. Waar komen kaartautomaten en oplaadpunten voor de OV-chipkaart?
  Op de volgende haltes staan nieuwe kaartautomaten en oplaadpunten voor de OV-chipkaart:
  • Van Boshuizenstraat
  • Uilenstede
  • Kronenburg
  • Ouderkerkerlaan
  Op de website van GVB vindt u meer informatie over automatisch opladen en oplaadpunten bij u in de buurt. Ook kun je zonder saldo op jouw kaart reizen en korting ontvangen bij GVB met hun nieuwste product: GVB Flex.
 10. Kan ik ook een kaartje kopen in de tram?
  Ja, dat kan. Elke tram op de Amstelveenlijn krijgt twee gekoppelde voertuigen. Er is altijd een conducteur aanwezig in het achterste voertuig voor kaartverkoop en service. Er kan geen kaartje gekocht worden bij de bestuurder.
Afbeelding

English information about line 25

You can find the route, frequencies and other practical information about line 25 in our English flyer at the bottom of this page.

Line 25 in 10 questions

 1. What’s the timetable of line 25?
  You can download the timetable at the bottom of this page. You can now also plan your trip with line 25 via 9292.nl or gvb.nl. Just adjust the date to December 13 or later.
 2. How long does the journey from Westwijk to Station Zuid take?
  From Westwijk to Station Zuid and vice versa, the journey with line 25 takes approximately 21 minutes.
 3. Where do you have to check in and out?
  There are no longer any check-in / check-out posts at the stops. You check in and out on the tram.
 4. Do you have to press the stop button in the new trams when you want to get out or does the tram automatically stop at all stops like the old line 51 did?
  The tram only stops at a stop if the stop button has been pressed or if someone is on the platform who wants to join. That is different from the old 51. On all tram lines in the city you basically have to press the stop button if you want to get out, but on some lines you hardly notice because there are boarders at every stop.
 5. Will tram 5 still be running when line 25 is taken into use?
  Yes, tram 5 will continue to run. Amstelveen therefore keeps two tram lines.
 6. Why will bicycles not be allowed on line 25?
  No bicycles are allowed in the new 15G trams at line 25. Bicycles take up too much space and can hinder safe entry and exit. The new trams are 2.4 meters wide and therefore narrower than metros and narrower than the former light rail cars (2.65 m). In general, bicycles are not allowed on Amsterdam trams. The only exception that has ever been made in the region to the “no cycling” policy is the IJtram (line 26). This was decided at the time because the bicycle connection via bicycle paths to IJburg was not considered good enough. The bicycle connections between Amsterdam and Amstelveen, on the other hand, are good. Folding bikes are allowed on the tram.
 7. Will there also be WiFi in the new trams?
  There will be no WiFi in the new 15G trams (or other GVB trams). As a transporter, they do not facilitate this because it is assumed that the trips are usually short.
 8. Will the Parnassusweg stop be the new terminus for line 25?
  No, line 25 will have its start / end stop at Station Zuid on the Strawinskylaan. The Parnassusweg stop is a temporary extra stop. This creates a better flow on the busy Strawinskylaan. This is an extra measure because the Zuidasdok project will be completed later than planned, which means that the intended new tram station on the Arnold Schönberglaan will also take longer.
 9. Where will ticket machines and charging points for the OV chip card be installed?
  There are new ticket machines and charging points for the OV chip card at the following stops:
  • Van Boshuizenstraat
  • Uilenstede
  • Kronenburg
  • Ouderkerkerlaan
  You can find more information about automatic charging and charging points in your area on the GVB website. You can also travel without credit on your card and receive a discount at GVB with their latest product: GVB Flex.
 10. Can I also buy a ticket on the tram?
  Yes, that’s possible.

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

16 december 2020 | 17:08

Jhr27

Ik begrijp niet dat er na al die jaren verbouwen nog steeds op veel plekken een fietspad aanwezig is dat van ellende uit elkaar brokkelt (met name waar het om tegels gaat i.p.v. asfalt). Zo heb je bij Bankrashof, Oranjebaan en Onderuit dat de tegels helemaal uit elkaar staan wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen. En tussen Sportlaan en Ouderkerkerlaan bevinden zich meerdere gevaarlijke drempels. Daarnaast is de richting van het verkeer heel slecht geregeld. De ene keer is het tweerichtingsverkeer en de andere keer eenrichtingsverkeer. Voorheen had je een duidelijke overgang richting Amsterdam van tweerichtingsverkeer naar eenrichtingsverkeer (ik dacht bij halte Zonnestein of Kronenburg). Nu gaat het de hele tijd heen en weer. Erg onhandig is dit.
Wel complimenten voor de goede verlichting op de rotondes, die geven een erg veilig gevoel. Helaas ligt de verlichting er nu tussen Sportlaan en Ouderkerkerlaan tot aan de afslag uit. Dit is echter aan de Gemeente Amstelveen om dit op te lossen.

Schrijf een reactie
0
+1
15 december 2020 | 17:44

Leo

Hoe lang is deze lijn ?

Schrijf een reactie
0
+1
13 december 2020 | 16:40

Albert

OK opgelost

Schrijf een reactie
0
+1
13 december 2020 | 16:34

Albert

Oh is alleen in Chrome. Firefox heeft wel geluid

Schrijf een reactie
0
+1
13 december 2020 | 16:32

Albert

Geen geluid!

Schrijf een reactie
0
+1
13 december 2020 | 16:17

Mevr Detollenaere

Hoe kan ik de opening zien om 16.30

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Danielle Opdam | Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
13 december 2020 | 16:46

Danielle Opdam | Gemeente Amsterdam, Metro en Tram

@Mevr Detollenaere: u kunt dit volgen via https://amstelveenlijn.nl/lijn25iser/

Schrijf een reactie
+1
13 december 2020 | 14:19

Toon Wezenberg

Mooi dat het project nu klaar is.
Maar door wie, en wanneer, wordt de groenvoorziening rondom halte Kronenburg en halte Zonnestein hersteld?
Het gebied is nu ruim een half jaar braakliggend terrein en het pootseizoen is mogelijk voorbij.
Laatste wat wij weten is dat er misschien in maart 2021 mogelijk iets gaat gebeuren. (ambtelijke taal)
Er zijn honderden bomen en struiken gerooid met de belofte dat het weer terug zou komen. Wij vinden het niet fijn dat wij nu moeten constateren dat bij oplevering er niets gedaan is en het zelfs onduidelijk is door wie en wanneer de belofte wordt nagekomen.
Wij vinden het een smet op het overigens prachtig resultaat.

Schrijf een reactie
0
+1
13 december 2020 | 15:00

Joke

Ik heb destijds vanaf mijn balkon in Buitenveldert de laatste rit van metro 51 uitgezwaaid (met tranen in m’n ogen). Wat stond ons nu te wachten. Nou, na veel ontberingen met (geluids)overlast (ook voor de bouwers) is het resultaat er nu. Geweldige klus en een prachtige tram. Ik ben zeker bij de opening en hoop er snel van te genieten om ook met meer afstand te kunnen reizen.

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Danielle Opdam | Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
14 december 2020 | 15:35

Danielle Opdam | Gemeente Amsterdam, Metro en Tram

@Toon Wezenberg: De gemeente Amstelveen heeft recent de aanbesteding afgerond voor de werkzaamheden voor de herinrichting van het groen. Hierbij is een partij geselecteerd die werkzaamheden gaat uitvoeren. Naar verwachting volgt er begin januari berichtgeving naar de omgeving van de ongelijkvloerse kruisingen en volgen er vervolgens een tweetal sessies waarin de inrichtingsplannen met de omgeving worden besproken. Daarbij hebben we vernomen dat de huidige planning is dat in maart 2021 met de eerste werkzaamheden aan het groen wordt gestart.

Schrijf een reactie
+1
12 december 2020 | 15:53

Linda R

Vroeger ben ik opgegroeid met lijn 25 in Amsterdam, reed langs ons huis, deze is daar nu verdwenen. Leuk om te zien dat lijn 25 weer in Amstelveen terug is. Rijdt ook weer langs ons huis, en hopelijk nog voor heel lang.

Schrijf een reactie
0
+1
12 december 2020 | 13:59

Daniël

Ik vind het echt fantastisch dat het is gelukt om de Amstelveenlijn in 1 jaar gewoon om te bouwen. Metro 51 was dan wel geliefd bij bewoners in Amstelveen, deze tram is veel beter. Ik kreeg regelmatig een pop-up melding in mijn telefoon van Seintje van: Rituitval metro 51. Vertraging metro 51. Dus voor mij werd het wel tijd dat metro 51 werd vervangen door een tram. Ik ben er morgen zeker bij op de openingsdag van lijn 25! Zie jullie daar!

Schrijf een reactie
0
+1
12 december 2020 | 13:45

Jean P Steegman

Hele mooie tram echt mooi

Schrijf een reactie
0
+1
11 december 2020 | 23:27

Amy Kam

Mooi en luxe tram voor alle reisgangers👍👍👍👏👏👏。

Schrijf een reactie
0
+1
11 december 2020 | 17:15

Rita Austmann

Waarom kon lijn 25 niet worden doorgetrokken naar het Centraal Station zoals dat met metro 51 wel het geval was.

Schrijf een reactie
0
+1
12 december 2020 | 14:00

Daniël

Beste Rita,
Metro 52 rijdt al naar Centraal Station en dat is in het belang van de vervoerregio.
Als reiziger zijnde hoef je op Station Zuid maar één keer over te stappen op metro 52 en je bent binnen 6 minuten op Station Amsterdam Centraal.
Hopelijk heb ik uw vraag goed beantwoord!
Groet,
Daniël

Schrijf een reactie
0
+1
13 december 2020 | 16:29

Niels

Ja, moet je nog wel even een eind lopen vanaf de Strawinskylaan voor je bij station Zuid bent. Leuk voor de ouderen! Totaal onzinneige lijn op deze manier.

Schrijf een reactie
0
+1
11 december 2020 | 12:46

Jacques Kesting

Aanbesteding is niet altijd verstandig.
De vraag is en hoop dat de zelfstandigheid in handen blijft van het gemeente vervoer bedrijf !!

Schrijf een reactie
0
+1
11 december 2020 | 08:36

Philip

En wanneer wordt de Streeklijn 25 aanbesteed? of valt alles onder het monopolie van het GVB?

Schrijf een reactie
0
+1
10 december 2020 | 18:29

T.Bakker

Waar de opening te vinden?

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Danielle Opdam | Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
11 december 2020 | 14:35

Danielle Opdam | Gemeente Amsterdam, Metro en Tram

@T.Bakker: U kunt de opening online volgen via https://www.amstelveenlijn.nl/lijn25iser/

Schrijf een reactie
+1
10 december 2020 | 18:28

T.Bakker

Hoe en waar de opening online te vinden

Schrijf een reactie
0
+1
10 december 2020 | 17:43

Adolphus hendricus v Geenen

Gaat de Amstelveen lijk ook naar centraal station

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Danielle Opdam | Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
11 december 2020 | 14:36

Danielle Opdam | Gemeente Amsterdam, Metro en Tram

@Adolphus Hendricus v Geenen: lijn 25 gaat niet naar centraal station. De route is van Station Zuid naar Amstelveen Westwijk en vice versa.

Schrijf een reactie
+1
12 december 2020 | 10:16

Andre

I think the big question is why? What is the logical explanation behind this? Have you conducted a cost benefit analysis for that?

Schrijf een reactie
0
+1
12 december 2020 | 14:44

Daniël

Dear Andre,
I think the reason for constructing the metro line 51 is the delays on this line and ride outs.
Hopefully, I answered your question good!
Greetings,
Daniël

Schrijf een reactie
0
+1
9 december 2020 | 14:49

H.W.Massop

Waarom duurt het nog zo lang voordat de lijn naar Uithoorn klaar is?

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Katja Torbijn | Projectteam Uithoornlijn
9 december 2020 | 16:03

Katja Torbijn | Projectteam Uithoornlijn

Ik kan me voorstellen dat de Uithoornlijn nog ver weg is voor hij klaar is. De bouw van de Uithoornlijn is op dit moment nog niet gestart, er wordt op dit moment hard aan het ontwerp gewerkt. Volgend jaar start de bouw (in het voorjaar in Amstelveen, in het najaar in Uithoorn), dan hebben we ongeveer 2,5 jaar nodig om het tramspoor (4,5 kilometer) en drie haltes aan te leggen. Daarna volgt nog een testperiode van ongeveer een jaar door de vervoerder.

Schrijf een reactie
+1
4 december 2020 | 20:14

Linda

Bevindt de Amsterdam-zuid (eind)halte van lijn 25 zich ook bij het metrospoor net zoals het geval was bij de oude route van lijn 51? Of bevindt dit zich bij de tramhalte bij het WTC?

Schrijf een reactie
0
+1
12 december 2020 | 14:45

Daniël

Beste Linda,
De halte van tram 25 op Station Zuid bevindt zich gewoon bij de tram- en bushalte aan de Strawinskylaan!
Groetjes,
Daniël

Schrijf een reactie
0
+1
1 december 2020 | 16:24

Pierre Tuning

Waarom heeft de lijn geen aftakking naar (het busstation van) Aalsmeer gekregen? Die had ook over het oude spoortracé kunnen lopen.

Schrijf een reactie
0
+1
7 december 2020 | 21:45

Nick

Die optie is onderzocht en afgevallen. De conclusie was dat een aftakking naar Aalsmeer niet genoeg reizigers trekt om een tram te rechtvaardigen.

Schrijf een reactie
0
+1
1 december 2020 | 09:33

Mark

In hoeverre gaat de ontsporing gisteravond roet in het eten gooien? Waar is het fout gegaan?

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Danielle Opdam | Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
1 december 2020 | 16:05

Danielle Opdam | Gemeente Amsterdam, Metro en Tram

@Mark: Tijdens het proefbedrijf – de generale repetitie – worden zoveel mogelijk verstoringen en scenario’s getest. Gepland. Maar helaas soms ook ongepland, zoals gisteravond. De oorzaak wordt uiteraard goed onderzocht. Het heeft er wel voor gezorgd dat direct de scenario’s voor een dergelijke verstoring beproefd kon worden.

Schrijf een reactie
+1
26 november 2020 | 12:14

Harry Huijgen

Wordt het materiaal van lijn 5 ook vervangen?
Of wordt dit hetzelfde nieuwe materiaal maar dan in GVB kleuren?

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Danielle Opdam | Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
26 november 2020 | 12:19

Danielle Opdam | Gemeente Amsterdam, Metro en Tram

@Harry Huijgen: het materiaal van lijn 5 wordt niet vervangen.

Schrijf een reactie
+1
6 december 2020 | 21:53

Nick

@Danielle Opdam Een deel van de 72 15G-trams is wel degelijk voor lijn 5 bedoeld.

Schrijf een reactie
0
+1
24 november 2020 | 09:18

Jelle

Blijft metro 51 wel rijden tussen isolatorweg en centraal station?

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Danielle Opdam | Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
24 november 2020 | 09:51

Danielle Opdam | Gemeente Amsterdam, Metro en Tram

@Jelle: metro 51 blijft rijden tussen Isolatorweg en Centraal Station.

Schrijf een reactie
+1
8 december 2020 | 23:47

Mina

Ik vind heel erg dat er geen rechtstreekse verbinding is naar Centraal station. Je moet dan overstappen op WTC. En dan nog eens lopen naar de halte. Waardeloos is dit.

Schrijf een reactie
0
+1
12 december 2020 | 10:12

Andre

The new metro line has made our decision to move from Amstelveen so easy. A big “thank you” to the Amstelveen authorities. It is unbelievable how you can take a good concept (connecting Amstelveen to Amsterdam Central) and transform it (and invest billions) into Amstelveen – Zuid. Wow!

Schrijf een reactie
0
+1
Wil u dit bericht delen?