Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English 日本語
Foto bij
dinsdag 28 mei 2019

Weekendwerkzaamheden op 15 en 16 juni (also English info)

Els de Canniere

Voor de zomer gaat VITAL nog één weekend non-stop werken om alles klaar te hebben voor de grote zomeroperatie. Dit weekend vindt plaats van vrijdag 14 juni 19.00 uur tot maandag 17 juni 7.00 uur. Op zaterdag 15 en zondag 16 juni rijdt er geen tram 5 tussen Station Zuid en Amstelveen Stadshart. Pendelbus 45 verzorgt dan de verbinding tussen Station Zuid en Busstation Amstelveen. VITAL gaat non-stop aan de slag bij onder andere Kronenburg, Biesbosch, Zonnestein, Oranjebaan en het Stadshart. Ook op andere locaties, zoals bij de werkterreinen Gondel/Turfschip en het opstelterrein, vinden er activiteiten plaats. Geluids- en verkeerhinder is helaas niet te vermijden.

Foto bij
Route van pendelbus 45 die ter vervanging van tram 5 rijdt tussen Busstation Amstelveen en Station Zuid

Ontgraven waterkelders bij Kronenbrug en Zonnestein

VITAL gebruikt dit weekend om de waterkelders onder de ongelijkvloerse kruispunten bij Kronenburg en Zonnestein te ontgraven, te starten met het betonwerk ervan en om voorbereidingen te treffen voor de zomerbuitendienststelling van tram 5. Ook worden er nog extra funderingspalen de grond ingebracht bij Kronenburg en wordt er gewerkt aan het spoor bij het Esso-tankstation.

Start sloopwerkzaamheden halte Oranjebaan

In hetzelfde weekend start VITAL met het verwijderen van het lage perron en de lift bij halte Oranjebaan. De sloop zal plaatsvinden tussen 7.00 uur en 23.00 uur. Aan de noordkant van het hoge perron komt tijdelijk een laag perron waar tram 5 en 6 stoppen vanaf 17 juni tot 14 juli en van 26 augustus tot 5 september. In deze periode is er geen lift op halte Oranjebaan. Als alternatief stopt bus 55 van 15 juni tot 5 september bij halte Onderuit om zo een overstap te bieden op bus 55 of tram 5 en 6. Halte Onderuit is voor iedereen toegankelijk en beschikt over een lift en hellingbanen.

Verwijderen van bomen

Tussen de haltes Sportlaan en Onderuit moet de 10kV voedingskabel voor de tram vervangen worden. Dit betekent dat er vijfentwintig bomen verwijderd moeten worden. Deze bomen staan aan de oostzijde van het spoor, tussen het spoor en de Beneluxbaan in, en worden in dit weekend gekapt. VITAL zal dit alleen doen mits een ecoloog hier goedkeuring voor geeft, omdat het broedseizoen nog niet voorbij is.

Spoorvernieuwing kruising Gondel/Beneluxbaan

Het spoor in het kruisingsvlak Gondel/Beneluxbaan (richting het noorden) moet vernieuwd worden en dat gebeurt ook in dit weekend. Van zaterdag 15.00 uur tot maandagochtend 7.00 uur is het kruisingsvlak afgesloten voor het verkeer. Vanaf de Beneluxbaan richting het zuiden is het niet mogelijk om linksaf te slaan naar Gondel. Vanaf Gondel is het niet mogelijk linksaf te slaan de Beneluxbaan op. En ook het doorgaand verkeer op de Beneluxbaan richting het noorden wordt ter plaatse omgeleid.

Werkzaamheden elders

Naast bovengenoemde werkzaamheden  vinden er dit weekend ook activiteiten plaats bij de haltes Biesbosch, Stadshart en de opslag-/werkterreinen Gondel/Turfschip en opstelterrein. Bij Biesbosch wordt er gewerkt aan de bovenleidingen. Bij Stadshart worden funderingspalen voor de bovenleidingsmasten aangebracht en voert VITAL werkzaamheden uit aan de kabels en leidingen. Daarnaast vindt er aan- en afvoer van spoormaterieel plaats tussen de haltes Ouderkerkerlaan en De Boelelaan/VU. Op het opslagterrein Gondel/Turfschip, en hoofdzakelijk in de hoek Turfschip/Groenelaan, vindt aan- en afvoer van spoormaterieel plaats. Deze activiteiten vinden plaats van 7.00 uur tot 22.00 uur en op zondag. Bij het opstelterrein gebruikt VITAL het werkterrein bij de J.C. van Hattumweg om bouwmaterialen te laden en lossen. Deze activiteiten kunnen het hele weekend 24/7 plaatsvinden.

Gevolgen en hinder van deze werkzaamheden

  • Deze werkzaamheden zorgen voor veel geluidsoverlast, ook in de nacht.
  • Aan- en afvoer van materiaal vindt plaats via het spoor en gebeurt in de nachten voor dan wel na het weekend. In de nachten na het weekend vinden er eventueel ook onderhoudswerkzaamheden aan het spoor plaats. Ook dit kan ’s nachts geluidshinder geven.
  • Op zaterdag 15 en zondag 16 juni rijdt er geen tram 5 tussen Station Zuid en Amstelveen Stadshart. Pendelbus 45 verzorgt dan de verbinding tussen Station Zuid en Busstation Amstelveen. Op maandagochtend 17 juni om 5.35 uur moet tram 5 weer conform dienstregeling gaan rijden.
  • Op zaterdag 15 juni van 7.00 – 15.00 uur is voor autoverkeer vanaf de Handelsweg richting het zuiden de opstelstrook ingekort voor rechts afslaand verkeer. Op de Beneluxbaan richting het zuiden is één rijstrook afgesloten. Op de Van Heuven Goedhartlaan is één rijstrook richting de Handelsweg (oostwaarts) afgezet. Autoverkeer wordt ter plaatse omgeleid.
  • Van zaterdag 7.00 uur tot zondag 23.00 uur is er hinder voor autoverkeer langs halte Oranjebaan. Aan beide zijden van de Beneluxbaan is een rijstrook afgezet vanwege de sloop van halte Oranjebaan. Ook geldt er een snelheidsbeperking. De zuidelijke onderdoorgang bij de Oranjebaan is afgesloten. Fietsers kunnen met de fiets aan de hand gebruik maken van de noordelijke fietstunnel.
  • Tijdens de bomenkap zal er op de Beneluxbaan tussen haltes Sportlaan en Onderuit (in de richting van Amsterdam) een tijdelijke rijstrookafzetting zijn en een snelheidsbeperking gelden.
  • Van zaterdag 15.00 uur tot maandag 7.00 uur is de kruising Gondel/Beneluxbaan (richting het noorden) dicht. Autoverkeer wordt ter plaatse omgeleid.
  • Van 15 juni tot 5 september stopt bus 55 ook bij halte Onderuit. Halte Onderuit biedt in deze periode de overstap op tram 5 en 6 (of de vervangende bus 45) en bus 55 voor alle reizigers. Tram 5 en 6 blijven halteren bij halte Oranjebaan, maar de lift op deze halte is in deze periode buiten gebruik.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil u dit artikel delen?