Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English 日本語
Foto bij
woensdag 6 maart 2019

Start werkzaamheden Spinnerij t/m Westwijk (also English info)

Wendy van der Meulen

In maart starten grootschalige werkzaamheden langs het gehele traject van de Amstelveenlijn. Ook bij de haltes Spinnerij, Sacharovlaan en Westwijk gaat VITAL aan de slag. Wanneer vindt dit werk plaats, wat houdt het in en wat merkt u ervan?

Halte Spinnerij is een halte die wordt verwijderd. De haltes Sacharovlaan en Westwijk worden vernieuwd. De hoge perrons worden gesloopt en vervangen door lage perrons. Naast de werkzaamheden aan de haltes vindt er ook spooronderhoud plaats en aanpassingen aan wissels en bovenleidingen. Voor iedere halte wordt een klein werkterrein ingericht voor een bouwkeet en materieel. Veelal is dit op en nabij de halte, op een grasveld of berm. Deze terreinen zullen er zo kort mogelijk staan, maar vaak toch voor een langere periode.

Halte Spinnerij

Planning (onder voorbehoud)

 • Verwijderen abri, meubilair, kabels en leidingen: enkele dagen in maart
 • Inrichten werkterrein en aanbrengen route ernaartoe: vanaf 26 april
 • Verwijderen halte, fietsenstallingen en herstellen omgeving: 6 mei t/m half juni

Bijzonderheden

Halte Spinnerij inclusief de fietsenstallingen wordt verwijderd. Tijdens het verwijderen van de fietsenstallingen wordt de helft van het fietspad afgezet. De andere helft blijft toegankelijk voor fietsers uit beide richtingen. De aanvoer van materieel gaat via de spoorovergang, die toegang biedt tot de halte. Waar nodig gebeurt dit onder begeleiding van verkeersregelaars. Afvoer van verwijderde onderdelen vindt plaats via het spoor. Er is geen hinder voor het autoverkeer.

Halte Sacharovlaan

Planning (onder voorbehoud)

 • Verwijderen abri, meubilair, kabels en leidingen: enkele dagen in maart
 • Inrichten werkterrein en aanbrengen route ernaartoe: vanaf 3 mei
 • Verwijderen halte: 15 t/m 21 mei
 • Uitvoeren voetgangersbrug: 17 juni t/m halverwege juli
 • Nieuwbouw halte: 29 augustus t/m halverwege oktober

Bijzonderheden

Halte Sacharovlaan wordt vernieuwd. Ook komt er aan de noordkant van de halte ter hoogte van Spinnerij/Grutterij een extra, nieuwe voetgangersbrug. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, wordt er ruimte vrij gemaakt rondom de halte. Zo worden de parkeerplaatsen op Spinnerij (aan de waterkant) ter hoogte van de halte afgezet,  hetzelfde geldt voor de stoep naast de tramhalte. De Connexxion bushalte van de lijnen 357 en 358 naast de tramhalte is niet meer bereikbaar en wordt tijdelijk vervangen door de bestaande halte van lijn 199 aan de Sacharovlaan nabij de Ko van Dijklaan. Tijdens het verwijderen van de halte komt het bouwverkeer uit zuidelijke richting vanaf de Hammarskjöldsingel. Hier wordt een rijstrook voor afgezet. Om te zorgen dat de Hammarskjöldsingel toegankelijk blijft voor beide rijrichtingen komt er voor het autoverkeer een om-en-om regeling met verkeerslichten en een snelheidsbeperking van 30 km/u. In de ochtendspits zal er ook een verkeersregelaar aanwezig zijn. De bestaande fiets- en voetgangersbrug blijft tijdens de werkzaamheden open.

Halte Westwijk

Planning (onder voorbehoud)

 • Verwijderen abri, meubilair, kabels en leidingen: enkele dagen in maart en april
 • Inrichten werkterrein: vanaf 10 mei
 • Verwijderen halte: 21 t/m 28 mei
 • Nieuwbouw halte: 26 augustus t/m halverwege oktober

Bijzonderheden

Halte Westwijk wordt vernieuwd. Ten behoeve van de werkzaamheden wordt er op de Hammarskjöldsingel een rijstrook afgezet. Hierdoor is er geen autoverkeer mogelijk richting het zuiden vanaf de t-splitsing met de Burgemeester Wiegelweg tot de Loethoelilaan. De noordelijke richting blijft via een slinger over de andere weghelft open. Er geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u.  Autoverkeer vanaf de Hammarskjöldsingel en de Burgemeester Wiegelweg richting de Loethoelilaan wordt omgeleid via de Bertha von Suttnerlaan. In de straat Lodewijk van Deysselhof is het eenrichtingsverkeer omgedraaid, om beter aan te sluiten op de tijdelijke situatie van de Loethoelilaan/Hammarskjöldsingel. Tijdens de werkzaamheden is de voetgangersbrug over het water afgesloten. Voetgangers en fietsers gaan beide over de fietsbrug.

Foto bij
Omleidingsroute bij Westwijk.

Planning werkzaamheden aan het spoor

 • 4 t/m 15 maart: Aanpassen bovenleiding ter hoogte van de haltes op het deel Amstelveen Centrum t/m Westwijk.
 • 4 maart t/m 5 juli: Aanleg glasvezel en spoorse kabels en leidingen, en het plaatsen van netwerk- en voedingskasten bij de haltes.
 • Ten zuiden van het spoor bij Westwijk legt VITAL wordt nog een werkspoor aangelegd naar het opstelterrein. Op een later moment komt hier het definitieve spoor. De precieze planning en bijbehorende hinder moeten nog worden uitgewerkt en zal aanvullend gecommuniceerd worden.

Hinder is helaas onvermijdelijk

De werkzaamheden die we zojuist hebben beschreven, zorgen helaas (en onvermijdelijk) voor overlast. Dit zal vooral het geval zijn tijdens sloopwerkzaamheden en tijdens de aan- en afvoer van bouwmaterialen. Er wordt niet geheid.

Geluid

 • Grote hoeveelheid bouwverkeer, waaronder bij de werk- en opslagterreinen, kan voor geluidshinder zorgen.
 • Sloopwerkzaamheden en afvoer van sloopmateriaal op normale tijden kunnen geluidshinder geven.

Verkeer

 • Grote hoeveelheid bouwverkeer kan zorgen voor verkeershinder.
 • Laden en lossen van bouwmaterialen kan kortstondig overlast geven
 • Tijdelijke rijstrookafzettingen en verlagingen van de maximum snelheid.
 • Diverse weg-, fiets- en voetpadafsluitingen en bijbehorende omleidingen.
 • Waar nodig worden er verkeersregelaars ingezet.

Stof & vuil

 • Er wordt geen specifieke hinder n.a.v. stof/vuil verwacht. Mocht dit toch voorkomen dan zal VITAL maatregelen nemen om de weg schoon te houden.

OV

 • Per 3 maart rijdt er geen sneltram 51 meer in Amstelveen, ter vervanging rijden bus 55 en pendelbus 551 en rijdt tram 5 in een hogere frequentie.
 • Op 9 en 10 maart, 13 en 14 april, 20, 21 en 22 april (incl. Paasmaandag),  15 en 16 juni en 14 juli t/m 25 augustus rijdt tram 5 niet tussen Station Zuid en Amstelveen Stadshart. Pendelbus 45 neemt dan de verbinding over tussen Station Zuid en Busstation Amstelveen.

Parkeren medewerkers

 • VITAL streeft ernaar om de omgeving zo min mogelijk te belasten met de auto’s van medewerkers. Deze worden zoveel mogelijk op de werkterreinen geparkeerd.

Werktijden

 • Er wordt gewerkt op de reguliere uren, van maandag t/m zaterdag van 7.00 – 19.00 uur.

Werkterreinen

 • Op verschillende locaties worden tijdelijk kleine werk-/opslagterreinen ingericht. Deze worden zoveel mogelijk nabij de halte in een berm of op een grasveld geplaatst, zodat dit zo min mogelijk hinder geeft.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

15 april 2019 | 08:10

Danielle | Gemeente Amsterdam, Metro en Tram

Update werkzaamheden halte Westwijk: Tussen dinsdag 23 en vrijdag 26 april zijn er werkzaamheden aan het wissel bij Westwijk. Het bouwverkeer wordt door verkeersregelaars begeleid. Vanaf woensdagochtend 24 april 7.00 uur tot en met donderdagmiddag 25 april 16.00 uur is één rijrichting van de Hammarskjöldsingel afgesloten.

reageer op Danielle | Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
Wil u dit artikel delen?