Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English 日本語
Foto bij
dinsdag 26 maart 2019

Start werkzaamheden Amstelveen Stadshart (also English info)

Wendy van der Meulen

Hoofdaannemer VITAL start begin april bij halte Amstelveen Stadshart met het vervangen van de enkele boog door een nieuwe dubbele boog. Hierdoor is halte Amstelveen Stadshart in de toekomst ook bereikbaar vanuit het zuiden. Wat voor werkzaamheden komen daarbij kijken en wat betekent dit voor u?

Maandag 8 tot vrijdag 19 april

Tussen de van Heuven Goedhartlaan en de Beneluxbaan ontgraven we de grond tussen de sporen , prikken we de hier aanwezige betonplaat voor in voorbereiding op sloop, en voeren we werkzaamheden uit voor het aanbrengen van mantelbuizen onder de Beneluxbaan. De trambaan ten zuiden van de Handelsweg wordt als werkgebied ingericht. De aannemer werkt van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 19.00 uur.

Gevolgen en hinder van deze werkzaamheden:

 • Voor autoverkeer vanaf de Handelsweg richting het zuiden is de opstelstrook voor rechts afslaand verkeer ingekort.
 • Tot en met 12 april is er op deze locatie hinder voor weg- en fietsverkeer vanwege de sloop van halte Amstelveen Centrum. Voor wegverkeer is de linksafstrook vanaf de Beneluxbaan richting de Handelsweg ingekort, links afslaan blijft wel mogelijk.
 • Voor fietsers is de fiets- en voetgangerstunnel afgesloten. Fietsers worden omgeleid via de onderdoorgang onder halte Oranjebaan. Voor voetgangers blijft de tunnel wel toegankelijk.

Vrijdag 12 april 19.00 uur tot maandag 15 april 7.00 uur (non-stop)

Tijdens dit weekend vervangen we de bovenleidingspalen. Dit houdt in het aanleggen van nieuwe palen inclusief funderingen, en het verwijderen van de oude palen. Ook voeren we spoorwerkzaamheden uit, zoals het vernieuwen van ballast. De aannemer start op vrijdag 12 april om 19.00 uur en werkt vervolgens non-stop door tot maandag 15 april 7.00 uur.

Gevolgen en hinder van deze werkzaamheden:

Meer weten over het OV? Kijk voor alle informatie over de trams en de bussen op www.gvb.nl/amstelveenlijn en/of raadpleeg de OV-reisplanner www.9292.nl.

Vrijdag 19 april 19.00 uur tot dinsdag 23 april 7.00 uur (non-stop)

In het paasweekend verwijderen we het spoor en de betonplaatfundering, brengen we nieuwe fundering aan, nieuw spoor en wissel, en vernieuwen we de overweg van het kruisingsvlak om de spoorligging voor in de toekomstige situatie bij kruising Beneluxbaan/Handelsweg te kunnen verhogen. De aannemer start op vrijdag 19 april om 19.00 uur en werkt vervolgens non-stop door tot dinsdag 23 april 7.00 uur.

Gevolgen en hinder van deze werkzaamheden:

Meer weten over het OV? Kijk voor alle informatie over de trams en de bussen op www.gvb.nl/amstelveenlijn en/of raadpleeg de OV-reisplanner www.9292.nl.

Overige werkzaamheden aan het spoor

 • 4 maart t/m 5 juli: Aanleg glasvezel en spoorse kabels en leidingen, en het plaatsen van netwerk- en voedingskasten bij de haltes.
 • 24 juni t/m 12 juli: Sloop van het spoor van Amstelveen Centrum tot Poortwachter en vernieuwen van het spoor tussen Amstelveen Centrum en Gondel.
 • 14 juli t/m 26 augustus: Ombouwen halte Amstelveen Stadshart

Hinder is helaas onvermijdelijk

Naast de gevolgen en hinder, die we zojuist hebben beschreven, zorgt het werk ook op andere manieren helaas (en onvermijdelijk) voor overlast. Dit zal vooral het geval zijn tijdens de sloopwerkzaamheden, tijdens het werken in donkere uren (het bouwterrein moeten worden aangelicht) en tijdens de aan- en afvoer van bouwmaterialen (vrachtwagens). Er wordt niet geheid.

Geluid

 • Grote hoeveelheid bouwverkeer kan voor geluidshinder zorgen.
 • Veel geluidshinder door sloopwerkzaamheden, slijpwerkzaamheden van de spoorstaven, het aanbrengen van het ballastmateriaal, en de werkzaamheden met een stopmachine.
 • Geluidshinder in de nacht gedurende een tweetal weekenden wegens non-stop werkzaamheden.
 • Aan- en afvoer van materiaal vindt ook plaats via het spoor vanaf het opslag-/overslagterrein aan de noordkant van halte Ouderkerkerlaan. Dit terrein zal gedurende de nachten in de twee weekenden in gebruik zijn. In de nachten voor- en na de weekenden is er ook sprake van aan- en afvoer van materiaal.

Verkeer

 • Grote hoeveelheid bouwverkeer kan zorgen voor verkeershinder.
 • Tijdelijke rijstrookafzettingen en verlagingen van de maximum snelheid.
 • Diverse weg-, en fietspadafsluitingen en bijbehorende omleidingen.
 • Waar nodig worden er verkeersregelaars ingezet.

Stof & vuil

 • Er wordt geen specifieke hinder n.a.v. stof/vuil verwacht. Mocht dit toch voorkomen dan zal VITAL maatregelen nemen om de weg schoon te houden om de weg schoon te houden door de inzet van veeg- en zuigwagens.

Licht

 • Door het uitvoeren van werkzaamheden ook in de avonduren zal er extra verlichting nodig zijn. Hiervoor worden maatregelen genomen deze alleen richting de bouwplaats op te stellen. Hierdoor wordt er geen specifieke hinder n.a.v. licht verwacht.

OV

Parkeren medewerkers

 • VITAL streeft ernaar om de omgeving zo min mogelijk te belasten met de auto’s van medewerkers. Deze worden op de Beneluxbaan geparkeerd dat onderdeel is van het werkgebied VITAL.

Werktijden

 • Er wordt gewerkt op de reguliere uren, van maandag t/m zaterdag van 7.00 – 19.00 uur. Er wordt echter ook gewerkt buiten de reguliere uren:
 • In het weekend van 13 en 14 april wordt non-stop gewerkt van vrijdag 19.00 uur tot maandag 7.00 uur.
 • In het paasweekend van 20 april wordt er non-stop gewerkt, van vrijdag 19.00 uur tot dinsdag 7.00 uur.
 • Aan- en afvoer vanuit het opslag-/overslagterrein bij Ouderkerkerlaan vindt ook buiten reguliere uren plaats. Dit is tijdens de hierboven genoemde weekendbuitendienststellingen van tram 5 (er wordt dan non-stop doorgewerkt) en in de doordeweekse nachten (8 t/m 26 april) voor en na deze weekenden. Dit terrein is ook tijdens de zomerbuitendienststelling (dan wordt er zeven dagen in de week van 7.00 tot 23.00 uur gewerkt) in gebruik.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil u dit artikel delen?