Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English 日本語
Foto bij
donderdag 28 februari 2019

Start werkzaamheden Amstelveen Centrum en Ouderkerkerlaan (also English info)

Wendy van der Meulen

In maart starten grootschalige werkzaamheden langs het gehele traject van de Amstelveenlijn. Ook bij de haltes Amstelveen Centrum en Ouderkerkerlaan gaat VITAL aan de slag. Wanneer vindt dit werk plaats, wat houdt het in en wat merkt u ervan?

Halte Amstelveen Centrum is een halte die wordt verwijderd. De halte Ouderkerkerlaan wordt vernieuwd. Het hoge perron wordt gesloopt en vervangen door een laag perron. Naast de werkzaamheden aan de haltes vernieuwen we grotendeels ook het spoor (onder andere rails, ballast, dwarsliggers, wissels, bovenleiding en bekabeling). Voor iedere halte wordt een klein werkterrein ingericht voor een bouwkeet en materieel. Veelal is dit op en nabij de halte, op een grasveld of berm. Deze terreinen zullen er zo kort mogelijk staan, maar vaak toch voor een langere periode. Aan de noordkant van halte Ouderkerkerlaan komt tevens een groot opslag-/overslagterrein voor het hele project.

Groot opslag-/overslagterrein Ouderkerkerlaan

Aan de noordkant van halte Ouderkerkerlaan gaat de aannemer een groot opslag-/overslagterrein inrichten. Hier komt materieel te liggen voor de gehele vernieuwing van de Amstelveenlijn, dus bijvoorbeeld ook voor de aanleg van de ongelijkvloerse kruispunten. Dit terrein wordt grotendeels t/m het 1e kwartaal 2020 gebruikt voor de aan- en afvoer van materieel via het spoor. Hierdoor zullen er bij de Ouderkerkerlaan langer activiteiten plaatsvinden dan enkel voor de vernieuwing van de halte. Het inrichten van het terrein gebeurt vanaf maandag 4 maart en tijdens reguliere werktijden. VITAL zal echter moeten laden/lossen tijdens alle uren dat er gewerkt wordt aan de Amstelveenlijn. Dit betekent dat de afwijkende uren waarop VITAL werkt (tijdens de buitendienststelling van tram 5) er ook activiteiten zijn op dit terrein.

Halte Amstelveen Centrum

Planning (onder voorbehoud)

 • Vanaf 8 maart: inrichten werkterrein
 • Enkele dagen in maart: verwijderen abri, meubilair, kabels en leidingen
 • 20 maart t/m half april: verwijderen halte, aanpassen tunneltje en herstellen omgeving*
  *Het aanpassen en herstellen van het tunneltje vindt op een later moment plaats.

Bijzonderheden

Halte Amstelveen Centrum wordt verwijderd en de fiets- en voetgangerstunnel wordt opgeknapt. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren wordt op de Beneluxbaan richting het noorden de linksafstrook richting het Stadshart grotendeel afgezet, maar links afslaan blijft mogelijk. Grenzend aan de andere rijbaan van de Beneluxbaan, richting het zuiden, komt een bouwterrein waardoor er een snelheidsbeperking geldt van 50 km/u. De fiets- en voetgangerstunnel wordt aan beide kanten afgesloten voor fietsers, voor voetgangers blijft de tunnel wel toegankelijk. Fietsers worden omgeleid via de onderdoorgang onder halte Oranjebaan. Ter hoogte van de fiets- en voetgangerstunnel komt in het grasveld aan de westzijde van de Carmenlaan een keetterrein. Vanaf de Carmenlaan komt er een toegang naar dit terrein. Het aantal voertuigen dat hier per dag van en naartoe moet is beperkt.

Halte Ouderkerkerlaan

Planning (onder voorbehoud)

 • Enkele dagen in maart: verwijderen abri, meubilair, kabels en leidingen
 • Vanaf 15 maart: inrichten werkterrein
 • 28 maart t/m begin april: verwijderen halte
 • Begin september t/m eind oktober: nieuwbouw halte

Bijzonderheden

Halte Ouderkerkerlaan wordt helemaal vernieuwd inclusief de lift en trapopgang. Om ruimte te maken voor deze werkzaamheden wordt ter hoogte van de halte aan beide kanten van de Beneluxbaan een rijstrook afgezet. Ook geldt daar een snelheidsbeperking van 50 km/u. Aan de oostkant van de Beneluxbaan komt een keet- en opslagterrein. Dit terrein komt in de berm tussen het fietspad en de toe- en afrit van de Beneluxbaan. Gedurende de werkzaamheden voor het verwijderen van de halte zal het fietspad aan de oostkant van de Beneluxbaan tijdelijk afgesloten zijn. Fietsers worden omgeleid via de Ouverture.

Planning werkzaamheden aan het spoor

 • 4 t/m 15 maart: verwijderen bovenleiding op het deel Amstelveen Centrum t/m Westwijk, gedeeltelijke sloop van het spoor op verschillende plekken, onder andere ter hoogte van haltes Meent en Ouderkerkerlaan.
 • 4 maart t/m 5 juli: aanleg glasvezel en spoorse kabels en leidingen, en het plaatsen van netwerk- en voedingskasten bij de haltes.
 • 24 juni t/m 12 juli: sloop van het spoor van Amstelveen Centrum tot Poortwachter en vernieuwen van het spoor tussen Amstelveen Centrum en Gondel.

Ook het spoor op diverse overwegen wordt vernieuwd. De precieze planning en bijbehorende hinder moeten nog worden uitgewerkt en zal aanvullend gecommuniceerd worden.

Hinder is helaas onvermijdelijk

De bovenstaande werkzaamheden zorgen helaas (en onvermijdelijk) voor overlast. Dit zal vooral het geval zijn tijdens sloopwerkzaamheden en tijdens de aan- en afvoer van bouwmaterialen. Er wordt niet geheid.

Geluid

 • Grote hoeveelheid bouwverkeer, waaronder bij de werk- en opslagterreinen
 • Sloopwerkzaamheden en afvoer van sloopmateriaal
 • Aan de overwegen zal, indien dit nodig is voor de verkeersdoorstroom, ’s nachts worden gewerkt. Hierbij maakt VITAL de afweging tussen verkeershinder en geluidshinder. Indien de verkeershinder groter is dan de geluidshinder, wordt er ’s nachts gewerkt. Ook dit moet nog verder worden uitgewerkt.

Verkeer

 • Grote hoeveelheid bouwverkeer
 • Laden en lossen van bouwmaterialen
 • Tijdelijke rijstrookafzettingen en verlagingen van de maximum snelheid
 • Diverse weg-, fiets- en voetpadafsluitingen en bijbehorende omleidingen
 • Waar nodig worden er verkeersregelaars ingezet

Stof & vuil

 • Er wordt geen specifieke hinder n.a.v. stof/vuil verwacht. Mocht dit toch voorkomen dan zal VITAL maatregelen nemen om de weg schoon te houden.

OV

 • Per 3 maart rijdt er geen sneltram 51 meer in Amstelveen, ter vervanging rijden bus 55 en pendelbus 551 en rijdt tram 5 in een hogere frequentie.
 • Op 9 en 10 maart, 13 en 14 april, 20, 21 en 22 april (incl. Paasmaandag), 15 en 16 juni en 14 juli t/m 25 augustus rijdt tram 5 niet tussen Station Zuid en Amstelveen Stadshart. Pendelbus 45 neemt dan de verbinding over tussen Station Zuid en Busstation Amstelveen.

Parkeren medewerkers

 • VITAL streeft ernaar om de omgeving zo min mogelijk te belasten met de auto’s van medewerkers. Deze worden zoveel mogelijk op de werkterreinen geparkeerd.

Werktijden

 • Er wordt gewerkt op de reguliere uren, van maandag t/m zaterdag van 7.00 – 19.00 uur.
 • In een aantal gevallen zal er ook ’s nachts gewerkt worden.
 • Aan- en afvoer vanuit het opslag-/overslagterrein bij Ouderkerkerlaan vindt ook buiten reguliere uren plaats. Dit is tijdens de hierboven genoemde weekendbuitendienststellingen van tram 5 (er wordt dan 52 uur non stop doorgewerkt) en tijdens de zomerbuitendienststelling (dan wordt er zeven dagen in de week van 7.00 tot 23.00 uur gewerkt).

Werkterreinen

 • Op verschillende locaties worden tijdelijk kleine werk-/opslagterreinen ingericht. Deze worden zoveel mogelijk nabij de halte in een berm of op een grasveld geplaatst, zodat dit zo min mogelijk hinder geeft.
 • Ten noorden van halte Ouderkerkerlaan komt een opslag-/overslagterrein voor aan- en afvoer van materieel via het spoor.

Bewonersbrieven

Eind deze week wordt onderstaande bewonersbrief (Nederlandse versie) verspreid in de omgeving van deze twee haltes. De Engelse versie komt online zodra die er is.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

11 april 2019 | 14:58

Danielle Opdam | Gemeente Amsterdam, Metro en Tram

Update werkzaamheden halte Ouderkerkerlaan:
Op zaterdag 20 april van 7.00 – 19.00 uur vinden bij halte Ouderkerkerlaan sloopwerkzaamheden plaats. Tijdens de weekendbuitendienststelling van 19 – 22 april zijn er tevens 24/7 aan- en afvoeractiviteiten op het opslagterrein bij deze halte.

reageer op Danielle Opdam | Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
17 maart 2019 | 08:55

Bernd Suren

Het werk-/opslagterrein komt aan de noordzijde van de Ouderkerkerlaan. Dat is een nogal rekbaar begrip. Kunt u preciezer aangeven waar? bijv. Tussen viaduct Ouderkerkerlaan en A9 of Amstelveen Centrum? En ligt het aan oost- of westzijde van de Beneluxbaan of ‘tussen de rails’?

reageer op Bernd Suren
2 maart 2019 | 08:55

anoniem

Hoe moet ik dan bijvoorbeeld met het OV in Amstelveen komen als ik dat wil?

reageer op anoniem
4 maart 2019 | 14:43

Wendy van der Meulen | Gemeente Amsterdam, Metro en Tram

@Anoniem: U kunt het beste uw reis plannen via http://www.9292.nl.

reageer op Wendy van der Meulen | Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
2 maart 2019 | 10:59

Els de Canniere | Gemeente Amsterdam, Metro en Tram

Vanaf station Amsterdam Zuid (noordzijde) rijdt bus 55 richting Amstelveen. Tram 5 blijft wel rijden tijdens de werkzaamheden. Hier vind je alle informatie over het tijdelijk OV (traject bus 55, looproute haltes, metronetwerk, …) vanaf morgen: https://www.amstelveenlijn.nl/over-het-project/?block=tijdelijk-openbaar-vervoer-tijdens-werkzaamheden. Kijk ook eens op http://www.gvb.nl/amstelveenlijn of op de OV-app http://www.9292.nl.

reageer op Els de Canniere | Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
Wil u dit artikel delen?