Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English 日本語
Foto bij
donderdag 6 december 2018

Wat was er te zien op de informatieavond Sportlaan?

Wendy van der Meulen

Ook bij de Sportlaan staat de vernieuwing van de Amstelveenlijn voor de deur. Vanaf 7 januari gaat VITAL daar aan de slag met het aanleggen van de tijdelijke Beneluxbaan. De informatieavond van 27 november stond in het teken van deze werkzaamheden. Welke informatie was er die avond? En welke vragen leefden er bij de bezoekers?

Het verleggen van de Beneluxbaan was het centrale onderwerp van de inloopavond. Medewerkers van VITAL, de gemeente Amstelveen en het projectteam Amstelveenlijn waren aanwezig om de vele belangstellenden hierover bij te praten. Daarnaast was er uiteraard ook ruimte voor andere Amstelveenlijn onderwerpen zoals het tijdelijk openbaar vervoer en de verdere planning van het project. Ook hadden de mensen van de Vervoerregio Amsterdam het erg druk met het beantwoorden van vragen over het bredere OV-netwerk.

De meest gestelde vragen van deze avond

 1. Hoeveel rijbanen krijgt de tijdelijke Beneluxbaan?
  Bij de Sportlaan (maar ook Kronenburg en Zonnestein) wordt de Beneluxbaan tijdelijk naar buiten toe verlegd. Deze tijdelijke Beneluxbaan bestaat uit 2 x 2 rijbanen.
 2. Hoe gaat de nieuwe bus 55 rijden en met welke frequentie?
  De route van bus 55 vindt u op deze pagina. De frequentie van bus 55 wordt minimaal 4 x per uur en maximaal 12 x per uur (tijdens de ochtendspits).
 3. Hoe komt de nieuwe kruising er uiteindelijk uit te zien?
  Bij de Sportlaan komt de Beneluxbaan bijna helemaal verdiept te liggen:
  – trams en doorgaand wegverkeer rijden straks in een open tunnelbak onder de kruispunten door. Het wegverkeer krijgt twee rijstroken per richting;
  – bovengronds blijft er één rijstrook per richting beschikbaar voor afslaand wegverkeer naar de aangrenzende wijken. De fiets en voetpaden blijven eveneens bovengronds met toegangen (trappen en een lift) naar de verdiept liggende halte;
  – de kruispunten zelf veranderen ook: we vervangen de huidige kruisingen met verkeerslichten door ovaalvormige rotondes.
  Afbeeldingen van de eindsituatie staan in het document ‘Getoonde informatie…’ onderaan dit artikel.
 4. Wat komt er terug aan groen?
  Voor de Amstelveenlijn is er een Beeldkwaliteitsplan ontwikkeld. Dit Beeldkwaliteitsplan omschrijft hoe de Amstelveenlijn en de inpassing ervan in de omgeving er in de toekomst zou kunnen uitzien. Uitgangspunt bij de herinrichting van het groen is het zoveel mogelijk herstellen en terugbrengen van de bestaande groene kwaliteit, zodat het aantrekkelijke groene karakter gehandhaafd blijft. De gemeente Amstelveen zal de herinrichting van het groen in een later stadium verder uitwerken en realiseren als VITAL klaar is met de werkzaamheden. Bekijk hier meer informatie over het Beeldkwaliteitsplan.
 5. Hoe lopen de fietsomleidingen?
  De fietsomleidingsroutes zullen zoveel mogelijk via de parallelle wegen door de woonwijken lopen. Er zal gebruik worden gemaakt van het tunneltje bij Marne. Daarnaast zijn er bij de Johannes Calvijnlaan en de Mont Blanc tijdelijke fietsdoorsteken gemaakt zodat vanaf daar het fietspad naast de Beneluxbaan bereikt kan worden.

De informatie die op de informatiepanelen gepresenteerd werd staat onderaan dit artikel bij Documenten. Omwonenden ontvangen binnenkort ook nog een informatiebrief over deze werkzaamheden.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil u dit artikel delen?