Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English 日本語
Foto bij
maandag 20 augustus 2018

VITAL start met bouwrijp maken opstelterrein Legmeerpolder

Wendy van der Meulen

Hoofdaannemer VITAL start begin september met het ‘bouwrijp maken’ van het nieuwe opstelterrein in de Noorder Legmeerpolder. Dit terrein – voor het opstellen van trams en het plegen van klein onderhoud – komt ten zuiden van de J.C. van Hattumweg. Dit werk duurt een jaar en heeft gevolgen voor de omgeving en het verkeer.

Gloednieuw opstelterrein

De Amstelveenlijn heeft ook in de toekomst, als de vernieuwing klaar is, zijn begin- en eindpunt op de halte Westwijk. Momenteel is daar een aantal ‘opstelplaatsen’ waar de trams kunnen worden geparkeerd, voordat ze weer op pad gaan. Maar die situatie verandert: het tramspoor wordt doorgetrokken tot voorbij de J.C. van Hattumweg en eindigt dan op een gloednieuw opstelterrein. Hier komen opstelplaatsen voor de trams en – voor GVB-medewerkers – een personeelsverblijf en parkeerruimte voor auto’s en fietsen. Op het terrein kan bovendien klein onderhoud worden gepleegd. Het terrein kan worden uitgebreid als de Amstelveenlijn wordt doorgetrokken naar Uithoorn en daarmee de Amsteltram een feit wordt.

Foto bij
Impressie van het opstelterrein.

‘Bouwrijp maken’

Hoofdaannemer VITAL gaat op maandag 3 september van start met het ‘bouwrijp maken’ van het stuk akkerland, waar het terrein komt. In de eerste week richten de bouwers hun werkterrein in. Daarna volgt de demping en aanleg van de watergangen, het ontgraven van grond en het aanbrengen van ‘voorbelasting’: zandlichamen op het maaiveld, die het samendrukken van de grond (de ‘zetting’) ondersteunen. Vervolgens begint deze zetting, en die duurt pakweg een half jaar. Aan het eind van het werk wordt de voorbelasting verwijderd.

Definitieve inrichting volgt later

Het bouwrijp maken is klaar in augustus 2019. In de tussentijd zal het voorste gedeelte van het opstelterrein worden gebruikt als opslag- en werkplaats voor de werkzaamheden aan de Amstelveenlijn waarvoor ook een tijdelijk werkspoor nodig is. Vanaf het najaar 2019 vindt de inrichting van het definitieve opstelterrein plaats, inclusief het doortrekken van het definitieve spoor vanaf de halte Westwijk en het aanleggen van een overweg op de J.C. van Hattumweg.

Gevolgen voor verkeer en omgeving

De belangrijkste praktische zaken, en de gevolgen voor verkeer en omgeving:

  • Het werk vindt plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur. In de weekenden wordt niet gewerkt.
  • Het werkterrein ligt buiten de openbare weg. Er zijn daarom geen verkeersafzettingen of omleidingsroutes nodig.
  • De in- en uitgang van het terrein komt aan de J.C. van Hattumweg. Deze wordt met verkeersborden duidelijk aangegeven.
  • De vrachtwagens rijden via de nabijgelegen Meerlandenweg en Noordammerweg. De piek ligt tijdens het afvoeren van grond en het aanvoeren van zand. Er zijn dan meer dan 120 transportbewegingen per dag. Waar nodig zijn er verkeersregelaars aanwezig.
  • De wegen die worden gebruikt door de vrachtwagens zijn altijd toegankelijk voor het overige verkeer, en zorgen dus niet voor hinder voor nood- en hulpdiensten.
  • De geluidshinder van het werk is minimaal. De vrachtwagens hebben op het werkterrein – en bij het betreden en verlaten ervan – een maximumsnelheid van 15 kilometer per uur.
  • Het werkterrein krijgt verlichting, die vooral nodig zal zijn tijdens de kortste dagen van het jaar. Het terrein wordt alleen verlicht als er mensen aanwezig zijn. Het licht wordt daarnaast beperkt tot de grenzen van het werkgebied.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil u dit artikel delen?