Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English 日本語
Foto bij
dinsdag 12 juni 2018

Verlegging persleiding bij Kronenburg en Zonnestein

Wendy van der Meulen

Er zijn al de nodige kabels en leidingen verlegd bij de kruispunten Kronenburg en Zonnestein, maar een deel moet nog waaronder de persleiding van de gemeente Amstelveen. Die leiding wordt deze zomer verlegd. Wat houden deze werkzaamheden in en wat betekent dit voor u?

Wat gaan ze doen?

Het verleggen van de persleiding wordt door hoofdaannemer VITAL gecoördineerd. De werkzaamheden vinden plaats van 25 juni t/m eind oktober 2018. Op onderstaande plattegrond ziet u het werkgebied. Het deel van de leiding onder de Beneluxbaan door wordt uitgevoerd met behulp van een zogenaamde schildboring. De rest van het traject wordt verlegd met een open ontgraving.

De werkzaamheden bestaan uit onder meer het inrichten van de werkterreinen, het aanbrengen van de bouwkuipen voor de schildboring, het uitvoeren van de boring en aanbrengen van de leiding, graafwerkzaamheden en het aansluiten van de nieuwe leiding op de bestaande. Na afloop vindt er waar nodig herstel plaats van straten en bermen.

Foto bij
Plattegrond werkgebied verlegging persleiding

Woont u aan de westzijde van de Beneluxbaan?

Dan betekenen deze werkzaamheden het volgende:

 • Om de persleiding te kunnen verleggen naar het beoogde tracé moeten er negen bomen worden gekapt. Dit vindt naar verwachting plaats van 27 juni t/m 2 juli.
 • Hierna wordt er een in- en uitrit bij de Van Heuven Goedhartlaan gemaakt en wordt het werk- en opslagterrein ingericht en afgeschermd met bouwhekken. Op dit werkterrein komt een parkeerterrein voor medewerkers zodat zij niet in de wijk hoeven te parkeren.
 • Ter hoogte van de tijdelijke in- en uitrit wordt de snelheid voor het verkeer verlaagd tot 30 km/uur in verband met het veilig in kunnen zetten van verkeersregelaars.
 • Op het werkterrein wordt een diepe bouwkuip gemaakt van waaruit de leiding de grond ingeperst wordt. Voor deze bouwkuip zijn damwanden nodig (die na afloop weer verwijderd worden). Het intrillen van damwanden zal naar verwachting plaatsvinden van 9 t/m 12 juli en veroorzaakt geluidshinder. Om deze hinder enigszins te beperken starten ze ’s ochtends om 8.00 uur met intrillen.
 • Van zaterdag 21 juli t/m zondag 19 augustus vinden er géén werkzaamheden plaats vanwege de bouwvak.
 • Na de bouwvak wordt de boorstellage voor de schildboring neergezet. Het uitvoeren van de boring staat eind augustus in de planning. Gedurende de boring kan er sprake zijn van geluidshinder. Ook is er dan 24 uur per dag een aggregaat nodig.
 • Na de boring vinden er nog graafwerkzaamheden plaats om de nieuwe leiding aan te sluiten op de bestaande leiding.
 • Met uitzondering van het intrillen van de damwanden wordt er op werkdagen tussen 7.00 uur en 19.00 uur gewerkt.

Woont u aan de oostzijde van de Beneluxbaan?

Dan betekenen deze werkzaamheden het volgende:

 • Er wordt een in- en uitrit ter hoogte van de Eleanor Rooseveltlaan 113 gemaakt en er wordt een werkterrein parallel aan de Beneluxbaan ingericht en afgeschermd met bouwhekken.
 • De aanrijroute naar het werkterrein loopt via de Eleanor Rooseveltlaan 31 – 113. Op deze route zal zeer beperkt bouwverkeer rijden. Verkeersregelaars begeleiden waar nodig deze transporten.
 • Als eerste wordt de oude Gasunieleiding verwijderd met een open ontgraving. Dit zal naar verwachting van 27 juni t/m 6 juli zijn.
 • Van zaterdag 21 juli t/m zondag 19 augustus vinden er géén werkzaamheden plaats vanwege de bouwvak.
 • Na de bouwvak wordt er op het werkterrein een bouwkuip gemaakt waar de leiding in ontvangst genomen wordt. Ook is er dan 24 uur per dag een aggregaat nodig. Het uitvoeren van de boring staat eind augustus in de planning. De benodigde boorstellage zal aan de westzijde van de Beneluxbaan staan.
 • Na de boring vinden er op de rest van het traject nog graafwerkzaamheden plaats om de nieuwe leiding aan te sluiten op de bestaande leiding.
 • Tijdens de werkzaamheden kan er sprake zijn van geluidshinder. Er wordt op werkdagen tussen 7.00 uur en 19.00 uur gewerkt.

Wat is een schildboring?

Schildboren is een ‘klassieker’ onder de boormethoden. Deze meer traditionele boormethodewordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer uit milieuoogpunt het grondwaterpeil niet mag zakken. Voor een schildboring zijn twee putten nodig: de persput (komt aan de westzijde van de Beneluxbaan) en de ontvangstput (komt aan de oostzijde). De leiding wordt dan van de persput naar de ontvangsput onder de Beneluxbaan door geperst met hydraulische of pneumatische kracht.

Herstelwerkzaamheden n.a.v. Nuon Warmte verlegging

De werkzaamheden van Nuon Warmte zijn eind mei in hun geheel afgerond. Inmiddels vinden her en der langs het verleggingsgebied de komende weken opruim- en herstelwerkzaamheden plaats. Zo worden onder meer de grasvelden waar gewerkt is schoongemaakt en opnieuw ingezaaid. Ook worden de parkeerplaatsen bij de Eleanor Rooseveltlaan hersteld en daar waar het kan zal de gemeente Amstelveen weer heesters en groen aanplanten.

Compenseren waterberging

Eerder hebben we aangegeven dat het grasveld gelegen tussen de Eleanor Rooseveltlaan 87 – 113 en de Rembrandtweg en het grasveld tussen de Beneluxbaan en de Biesbosch 79a – 217 aangewezen zijn als locaties voor het compenseren van te dempen water. Het proces om te komen tot een ontwerp van de waterberging duurt helaas veel langer dan verwacht. Zodra er een ontwerp is, leggen we dit aan omwonenden voor tijdens een informatiebijeenkomst. Zij ontvangen hiervoor tijdig een uitnodiging. Het realiseren van de watercompensatie staat nog steeds gepland in het vierde kwartaal van dit jaar.

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via onze website, info@amstelveenlijn.nl of bellen naar 020 – 470 4070 (24 uur per dag/7 dagen per week bereikbaar). Ook zijn wij iedere woensdagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur aanwezig in het belevingscentrum Amstelveen InZicht (Stadsplein 103, 2e verdieping in de bibliotheek).

Heeft u vragen? Stel ze hier.

24 oktober 2018 | 08:21

Wendy

Update verlegging persleiding: Door tegenvallers in het werk en bij de levering van materiaal duren deze werkzaamheden tot en met eind oktober. Dat is een circa een halve maand langer dan verwacht.

reageer op Wendy
Wil u dit artikel delen?