Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English 日本語
Foto bij
woensdag 19 december 2018

Start grootschalige werkzaamheden bij Sportlaan (also English info)

Wendy van der Meulen

Hoofdaannemer VITAL start op maandag 7 januari met het creëren van werkruimte bij de kruising Beneluxbaan/Sportlaan. Om het wegverkeer in stand te houden tijdens het realiseren van de ongelijkvloerse kruising wordt de Beneluxbaan tijdelijk naar buiten toe verlegd. Wat voor werkzaamheden komen daar bij kijken en wat betekent dit voor u?

Verleggen Beneluxbaan

Ter hoogte van de kruising wordt de Beneluxbaan tijdelijk naar buiten toe verlegd, zodat het wegverkeer met 2 x 2 volwaardige rijbanen in stand gehouden kan worden tijdens het realiseren van de ongelijkvloerse kruising. Hiervoor zijn onder andere grond-, asfalterings- en sloopwerkzaamheden nodig, en zijn er fiets- en voetgangersomleidingen en afsluitingen voor het autoverkeer.

Inbrengen damwanden

Om de Beneluxbaan bij de Sportlaan te kunnen verleggen moeten er bij de Alpen Rondweg, Maarten Lutherweg en nabij de Internationale School damwanden worden ingebracht. Per locatie bestaan de werkzaamheden uit het opbouwen van de installatie, het daadwerkelijk intrillen van de damwanden en daarna de afbouw van de installatie. Het intrillen van de damwanden geeft veel geluidshinder, wat helaas niet te voorkomen is.

Foto bij
Plattegrond werkzaamheden Sportlaan (situatie vanaf 14 maart 2019)

Planning werkzaamheden

7 jan. t/m 25 feb. 

 • Instellen fietsomleidingen.
 • Dempen bestaande watergangen
 • Intrillen damwanden bij Alpen Rondweg en Maarten Lutherweg
 • Grondwerkzaamheden, aanbrengen wegfundering, verlichting e.d. voor verleggen Beneluxbaan
 • Aanbrengen asfalt verlegde Beneluxbaan

25 feb. t/m 1 mrt.

 • Tijdelijk afsluiten fietspad langs de Sportlaan op de hoek bij de Internationale School.
 • Intrillen damwanden nabij Internationale School.

3 t/m 9 mrt

 • Aansluiten verlegde Beneluxbaan op Sportlaan

10 t/m 14 mrt

 • Omzetten verkeer naar verlegde Beneluxbaan.
 • Intrillen damwanden op het kruisingsvlak.
 • Aanpassen kruisingsvlak Beneluxbaan/Sportlaan.

Planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Wat voor hinder kunt u verwachten?

Verkeer

 • Grote hoeveelheid bouwverkeer kan zorgen voor verkeershinder.
 • Laden en lossen van bouwmaterialen kan kortstondig overlast geven.
 • Tijdelijke rijstrookafzettingen.
 • Tijdelijke verlagingen maximum snelheid.
 • Diverse weg-, fiets- en voetpadafsluitingen:
  • 7 jan. t/m eind 1e kwartaal 2020: fietspaden ten noorden van Sportlaan parallel aan Beneluxbaan dicht vanaf Sportlaan tot aan fietsdoorsteken Mont Blanc en Johannes Calvijnlaan. Omleidingsroutes via Alpen Rondweg en Maarten Lutherweg.
  • 25 feb. t/m 1 mrt: fiets- en voetpad zuidzijde Sportlaan tussen de Maarten Lutherweg en de Beneluxbaan tijdelijk dicht. Omleiding via noord-/overkant van de Sportlaan.
  • 3 t/m 9 mrt*: Sportlaan tussen Maarten Lutherweg en Alpen Rondweg inclusief kruising met Beneluxbaan dicht voor al het verkeer. Doorgaand noord/zuid verkeer Beneluxbaan wel mogelijk. Omleidingen via de wijken.
  • 10 t/m 14 mrt*: kruisingsvlak op de Beneluxbaan dicht voor al het verkeer. Doorgaand noord/zuid verkeer op de Beneluxbaan wel mogelijk evenals rechts afslaand verkeer van/naar Sportlaan. Omleidingen via de wijken.

*Goed om te weten: vanaf 14 maart is er op de kruising wel weer een oversteek voor voetgangers, maar niet voor fietsers. Daar blijft t/m eind 1e kwartaal 2020 de fietsomleiding via het tunneltje bij Marne voor gelden.

Openbaar vervoer

 • Per 3 maart stopt sneltram 51 met rijden en zijn de haltes buiten gebruik.
 • Bus 55 rijdt ter vervanging tot eind 2020, met halte Groenhof als dichtstbijzijnde halte.

Geluid

 • Grote hoeveelheid bouwverkeer.
 • Intrillen van damwanden. Trillingen worden gemonitord d.m.v. meters aan de buitengevel.
 • Autoverkeer komt dichter bij de woningen door de verlegde Beneluxbaan.

Stof & vuil

 • Er wordt geen specifieke hinder verwacht.
 • Mocht dit toch voorkomen, dan neemt VITAL maatregelen om de weg schoon te houden.

Licht

 • Extra verlichting door werkzaamheden in de winterperiode. VITAL neemt maatregelen om de verlichting alleen te richten op de bouwplaats.

Werktijden

 • Er wordt gewerkt op reguliere uren, van maandag t/m zaterdag van 7.00 – 19.00 uur.
 • Tijdens de ‘omklap’ van de verkeersfaseringen wordt er ’s nachts gewerkt.

Parkeren medewerkers

 • VITAL streeft ernaar om de omgeving zo min mogelijk te belasten met de auto’s van medewerkers.
 • Om deze reden worden er parkeerplaatsen ingericht op het terrein waar de bouwkeet komt.

Uw mening telt!

Tot slot nog een nabrander. Wij zijn benieuwd naar uw mening over hoe wij de ombouw van de Amstelveenlijn aanpakken. Of deze nu positief of negatief is, uw mening is voor ons belangrijk en vormt een belangrijke basis voor ons handelen. Zou u zich aan willen melden voor onze tevredenheidsmonitor? Dit kan via www.amstelveenlijn.nl/uwmeningtelt. Zo maken we samen van de Amstelveenlijn een beter project.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

21 februari 2019 | 06:23

Wendy

Update werkzaamheden Sportlaan: Op 4 maart worden de fietsenstallingen verwijderd. Haal dus tijdig uw fiets op.

reageer op Wendy
28 december 2018 | 13:20

Esther

Afgelopen week de brief gekregen met de werkzaamheden aan de kruising Sportlaan vanaf 7 januari.

Het volgende verbaast mij in de brief en hierover heb ik vraag en opmerking:
3 t/m 9 mrt*: Sportlaan tussen Maarten Lutherweg en Alpen Rondweg inclusief kruising met Beneluxbaan dicht voor al het verkeer. Doorgaand noord/zuid verkeer Beneluxbaan wel mogelijk. Omleidingen via de wijken.
10 t/m 14 mrt*: kruisingsvlak op de Beneluxbaan dicht voor al het verkeer. Doorgaand noord/zuid verkeer op de Beneluxbaan wel mogelijk evenals rechts afslaand verkeer van/naar Sportlaan. Omleidingen via de wijken.
*Goed om te weten: vanaf 14 maart is er op de kruising wel weer een oversteek voor voetgangers, maar niet voor fietsers. Daar blijft t/m eind 1e kwartaal 2020 de fietsomleiding via het tunneltje bij Marne voor gelden.

Betekent dit dat er tussen 3-14 maart geen mogelijkheid is om over te steken, voor voetgangers, vanaf de Maarten Lutherwegkant naar de Groenhof, waar zowel het winkelcentrum als de vervangende bus 55 stopt?

Als dit waar is, is dit volledig in tegenspraak met wat is afgesproken tussen de gemeente Amstelveen, de bewoners en de aannemer (die juist op een intact blijvende oost-west verbinding gedurende de bouw de aanbesteding heeft gewonnen).

Graag jullie spoedig antwoord hierop, want het lijkt mij onmogelijk dat er geen oversteek mogelijk is voor iedereen die (lopend) van de Maarten Luther buurt en internationale school naar de bus 55 moet om naar werk/school te gaan en/of boodschappen haalt op het Groenhof.

reageer op Esther
21 februari 2019 | 13:21

Esther

Beste Wendy,
En wanneer wordt het dan bekend? 3 maart is immers al over 1,5 week.
groeten Esther

reageer op Esther
19 februari 2019 | 07:56

Wendy

@Esther: Dat is nog niet bekend.

reageer op Wendy
14 februari 2019 | 14:54

Esther

Beste Wendy,
Is er inmiddels duidelijkheid hoe de Oost-West verbinding voor voetgangers bij de Sportlaan in stand blijft? Dus ook tussen 3 maart en 14 maart.
Want zoals eerder geschreven, het is toegezegd dat deze verbinding in stand blijft.

reageer op Esther
7 januari 2019 | 09:34

Wendy

@Esther: Er komt in elk geval een oost-westverbinding op een manier die veilig is voor zowel voetgangers als de uitvoering. Hoe deze er exact uitziet werkt VITAL momenteel nader uit. Zodra hier meer over bekend is informeren we u hierover (ook per e-mail).

reageer op Wendy
Wil u dit artikel delen?