Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English 日本語
Foto bij
maandag 20 maart 2017

Contract vernieuwing Amstelveenlijn ondertekend

Wendy van der Meulen

VITAL wordt de hoofdaannemer voor de vernieuwing van de Amstelveenlijn. Deze aannemerscombinatie realiseert tussen 2017 en 2020 de ombouw van sneltramlijn 51 tot een hoogwaardige tramverbinding tussen station Amsterdam Zuid en Amstelveen Westwijk. Pieter Litjens, portefeuillehouder openbaar vervoer van Vervoerregio Amsterdam, en vertegenwoordigers van VITAL tekenden op 20 maart het contract.

Specifieke en slimme oplossingen

VITAL is een samenwerkingsverband van de VolkerWessels-ondernemingen Van Hattum en Blankevoort, VolkerRail en KWS. Het presenteerde in zijn aanbieding een breed palet aan projectspecifieke en slimme oplossingen. Zo zal, door de werkwijze van VITAL, pas begin 2019 gestart hoeven te worden met de grootschalige werkzaamheden voor het ongelijkvloers maken van de kruispunten Kronenburg, Zonnestein en Sportlaan. Hierdoor blijft sneltram 51 tot maart 2019 rijden tot Westwijk. In eerdere plannen zou deze vanaf zomer 2018 tot Ouderkerkerlaan gaan rijden. VITAL weet ook de oost-westverbinding bij kruispunt Sportlaan tijdens de bouw in stand te houden. Dit is mogelijk door het kruispunt Sportlaan volledig verdiept aan te leggen in plaats van half-verdiept. Een oplossing waarmee ook tegemoet gekomen wordt aan een sterke wens van de omgeving. Het wegverkeer heeft eveneens baat bij de plannen van  VITAL, doordat twee keer twee rijbanen in beide richtingen op de Beneluxbaan behouden kunnen blijven tijdens de bouw. Dat er hinder zal zijn, is onontkoombaar, maar met deze en nog meer maatregelen beperkt VITAL de hinder voor omgeving, wegverkeer en openbaar vervoer zoveel mogelijk.

Vervoerregio en gemeente Amstelveen tevreden

Portefeuillehouder Pieter Litjens gaf aan dat het een bijzonder moment is voor de Vervoerregio Amsterdam. “De ombouw van de Amstelveenlijn is de eerste aanbesteding waarbij we opdrachtgever zijn voor een dergelijk groot infrastructureel project. Wij zijn zeer tevreden met de aanbieding die er nu ligt en zien het als een goede kwaliteitsimpuls aan het openbaar vervoer in deze regio.”

Ook de Amstelveense wethouder Jeroen Brandes is tevreden. “Ik ben aangenaam verrast door de aanpak van VITAL. Doordat ze in staat zijn de bouwperiode aanzienlijk te verkorten, zal de overlast tijdens de bouw voor de omwonenden en reizigers aanzienlijk minder zijn dan we eerst hadden verwacht. En voor de definitieve situatie zie ik het als een hele mooie bonus dat het kruispunt Sportlaan volledig verdiept wordt aangelegd in plaats van half-verdiept. Voor het vervolg blijft uiteraard het betrekken van omwonenden cruciaal.”

Planning van het project

VITAL voert in 2017 en 2018 voorbereidende werkzaamheden uit, zoals het verwijderen van groen en het verleggen van kabels en leidingen. Begin 2019 starten grootschalige werkzaamheden op de drie kruispunten. De piekperiode van de gehele vernieuwing (infrastructuur, haltes en kruispunten) valt in de zomer van 2019. Vanaf maart 2019 wordt sneltram 51 tot aan de ingebruikname van de vernieuwde Amstelveenlijn vervangen door een tijdelijke buslijn (tram 5 blijft rijden). In de loop van 2020 start het testen, waarna eind 2020 de vernieuwde Amstelveenlijn weer in gebruik gaat. Tot slot vindt de afronding van het project plaats in het eerste kwartaal van 2021. De planning is als pdf te downloaden onderaan dit artikel.

Uitgedaagd op prijs en kwaliteit

De aanbesteding voor de vernieuwing van de Amstelveenlijn startte in januari 2016, in opdracht van Vervoerregio Amsterdam en begeleid door Metro en Tram van Gemeente Amsterdam. De aanbestedingsprocedure was gericht op het selecteren van de aanbieding met de beste prijs/kwaliteitverhouding. VITAL kwam hier als beste uit de bus. De aanneemsom bedraagt 135,95 miljoen euro.

Eerdere artikelen over de aanbesteding

Heeft u vragen? Stel ze hier.

13 april 2017 | 11:59

Tilla

@Wendy van der Meulen, Amstelveenlijn
Waar komen de fietspaden van de Beneluxbaan, van en naar de Ouderkerkerlaan, te liggen als de 2×2 rijstroken van de Beneluxbaan tijdelijk naar buiten toe worden verlegd?

reageer op Tilla
14 april 2017 | 06:55

Wendy

@Tilla: Fietsers van en naar de Ouderkerkerlaan zullen door de wijken omgeleid worden. De precieze uitwerking van de fietsroutes en bijbehorende maatregelen moet nog gebeuren. Minimaal dient er een tijdelijke doorsteek te komen bij de Mont Blanc en eentje bij de Spurgeonlaan ter hoogte van de oprit van de Ouderkerkerlaan, zodat er vanuit de wijken weer aansluiting is op de fietspaden naast de Beneluxbaan. Wellicht dat dit tijdens de ontwerpfase van VITAL nog geoptimaliseerd wordt.

reageer op Wendy
12 april 2017 | 11:50

Tilla

Ik heb net in de PowerPoint presentatie van Vital gelezen dat de aanleg van een Vitaltonde bij het kruispunt Sportlaan niet nodig is. Dit staat haaks op informatie die ik elders gelezen en gehoord heb, namelijk dat er ook bij de Sportlaan tijdens de bouw met een Vitaltonde gewerkt zal worden zodat de oost -west verbinding behouden blijft en de Beneluxbaan tijdens de ombouw 2×2-baans breed kan blijven.
Kunt u mij hier enige duidelijkheid in verschaffen.

reageer op Tilla
13 april 2017 | 08:20

Wendy

@Tilla: Gedurende de realisatiefase van de Sportlaan worden de 2×2 rijstroken van de Beneluxbaan tijdelijk naar buiten toe verlegd. Ook blijft de oost-west verbinding altijd in stand, maar niet met een VITAL-tonde. Het ongelijkvloers maken van dit kruispunt gebeurt gefaseerd. VITAL gaat eerst de zuidelijke bak en een gedeelte van de noordelijke bak tot het kruispunt ontgraven en de vloer realiseren. Ook realiseren ze dan het zuidelijke dek van de ovaalrotonde (fase 1). Het kruisende verkeer gebruikt in de tussentijd gewoon de huidige kruising. De VITAL-tonde is hier dan ook niet nodig. Als het zuidelijke dek gereed is, wordt deze in gebruik genomen voor het verkeer. Daarna ontgraaft VITAL het resterende gedeelte onder de huidige kruising en kan het restant van het ongelijkvloerse kruispunt worden afgebouwd (fase 2). De 2 fases in beeld.

reageer op Wendy
3 april 2017 | 21:18

leo

Trouwens het is dezelfde geheimzinnigheid hoe in kleine letters uiteindelijk met de komst van de noord-zuidlijn en Amstelveenlijn in achterkamers is besloten dat Tram5 naar Westerpark en niet meer naar CS zal gaan en dat de buslijnen naar Elandsgracht en niet meer naar CS zullen gaan. Leve de vooruitgang (not). Gesteund door een slapende Amstelveense gemeenteraad.

reageer op leo
3 april 2017 | 21:15

leo

Vanwaar deze geheimzinnigheid? Een niet toegankelijke bijpraatsessie voor notabelen cq volksvertegenwoordigers is niet geheim, maar niemand kan of mag weten op dat moment wat daar precies gewisseld is.

Denk dat wel degelijk in grote lijnen bekend is wat er verder aan overlast voor de directe omgeving is maar jullie willen vrees ik geen onrust cre-eeren om daarna te zeggen, de gemeenteraad vond het allemaal goed! Zo is het toch ook met het A9 Zuid Oost project gegaan die onmogelijke toestanden voor bewoners met zich meebrengt?

Wees gewoon eerlijk, gooi gewoon alle informatie transparant open in plaats van te wachten op bijeenkomsten. Wordt Amstelveen de komende jaren rondom de tramlijn een onleefbare toestand? En ook nog met de A9 Amstelveen bouwput straks?

reageer op leo
4 april 2017 | 08:26

Wendy

@Leo: De informatie die gedeeld is met de raad is dezelfde als die ’s middags met de pers is gedeeld. Voor de volledigheid heb ik onderaan het artikel nog de PowerPoint presentatie toegevoegd. De hoofdpunten van de aanbieding van Vital staan hierin en de komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. U zult ons niet horen zeggen dat er geen hinder zal zijn in Amstelveen de komende jaren. Eerst door ons voor de Amstelveenlijn, daarna door Rijkswaterstaat voor de verbreding van de A9 (nog los van allerlei andere ontwikkelingen zoals de vernieuwing van het Stadshart). Onze planning is echter wel zo ingestoken dat onze grootschalige werkzaamheden aan de kruispunten en de ombouw van de Amstelveenlijn klaar zijn voordat er wordt begonnen met de A9.

reageer op Wendy
25 maart 2017 | 02:25

Leo

Beste Amstelveenlijn,

Ben erg benieuwd welke overlast er precies te verwachten valt.
Er wordt gesproken over dat het aannemersconsortium “zijn aanbieding een breed palet aan projectspecifieke en slimme oplossingen.”

Gezien de onmogelijke 24 uur per dag overlast die bij de aanleg van de tunnel van de A9 in Amsterdam Zuid-Oost plaats vond, ben ik erg benieuwd hoe de tunnelbakken bij Kronenburg en Zonnestein worden aangelegd.

Zal er geheid gaan worden?
Op welke tijden?
Op welke dagen?
Hoelang?

Wellicht goed te realiseren dat bij met name heien er ondraaglijke overlast kan zijn voor de omgeving. De gemeenteraad is in het GEHEIM geinformeerd. Waarom mocht men niets hierover weten? Hoor graag, maar GEHEIME meetings zijn zorgelijk.

reageer op Leo
28 maart 2017 | 14:17

Wendy

@Leo: Welke overlast er precies te verwachten valt brengen we de komende tijd in kaart. We willen voor de zomervakantie nog een aantal informatiebijeenkomsten voor de omgeving organiseren waar we dan meer over de te verwachten hinder kunnen toelichten (informatie die we daar delen, komt ook op onze site). Wel is al duidelijk dat er bij de tunnelbakken gewerkt zal worden met ankers in plaats van heipalen. De bijeenkomst met de woordvoerders van de fracties van de Amstelveense gemeenteraad was niet geheim. Dit soort bijpraatsessies, die wel vaker plaatsvinden, zijn alleen niet toegankelijk voor publiek. ’s Middags was de pers overigens op eenzelfde wijze al bijgepraat.

reageer op Wendy
Wil u dit artikel delen?