Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English 日本語
vrijdag 27 maart 2015

Drukke inloopavonden, nog veel vragen

Wendy van der Meulen

Meer dan tweehonderd mensen bezochten op 16, 19 en 23 maart de inloopavonden over de Amstelveenlijn. De bijeenkomsten vonden drie keer plaats, op drie verschillende locaties. Zo konden zoveel mogelijk belangstellenden langskomen. En dat gebeurde dus, waardoor het een levendig geheel werd. Bezoekers stelden veel vragen en deelden hun ongerustheid over een aantal zaken.

Informeren en luisteren

De avonden werden gehouden op Uilenstede, in Ontmoetingscentrum De Meent en in het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert. Vanuit het project was het een goed moment om u bij te praten over de stand van zaken. En vooral ook om te horen wat u ervan vindt en waar u vragen over heeft. Bijna iedereen werd persoonlijk te woord gestaan. Dat gebeurde door medewerkers van Stadsregio Amsterdam, de gemeenten Amsterdam en Amstelveen, Stadsdeel Zuid en GVB.

Algemene presentatie

Op de avonden gaven we ook een algemene presentatie over de vernieuwing van de tram. Deze gaf een overzicht van wat er tot nu is gebeurd en wat we de komende jaren van plan zijn. U kunt hier deze presentatie (nogmaals) op uw gemak bekijken.

Foto bij
Fotografie: Wiebke Wilting

Kruispunten in de spotlights

Een prominente rol werd ingenomen door de drie ongelijkvloerse kruispunten. Deze komen in Amstelveen ter hoogte van de Rembrandtweg, Zonnestein en de Sportlaan (lees meer: We maken de Amstelveenlijn veiliger). Luchtfoto’s gaven een indruk van de situatie, zoals die straks is als er rond de kruispunten wordt gewerkt. Maquettes lieten zien hoe de kruispunten er uiteindelijk gaan uitzien.

Foto bij
23 maart 2015 Wijk opbouwcentrum Buitenveldert, Amsterdam: Informatie avond over renovatieplannen Amstelveenlijn | Foto: Wiebke Wilting

Top 5 van meestgestelde vragen

Als we terugblikken op de drie avonden, rolt een ‘top 5’ van meestgestelde vragen uit de bus. In het volgende overzicht verwijzen we – waar dit kan – naar de plekken op deze website, waar u de antwoorden kunt lezen.

 1. Waarom vervallen haltes als A.J. Ernststraat, Gondel en Marne?
  Om de betrouwbaarheid en de snelheid van de Amstelveenlijn te vergroten vervallen vijf haltes. Lees meer: Waarom vervallen haltes?
 2. Waarom wordt de Amstelveenlijn omgebouwd?
  Wat we willen bereiken met de vernieuwde Amstelveenlijn, laat zich vatten in een paar woorden: veiliger, sneller, betrouwbaarder en comfortabeler. Lees meer: Waarom vernieuwen we de Amstelveenlijn?
 3. Hoezo sneller reizen? We moeten vaker overstappen en als je bij een halte woont die vervalt, moet je verder lopen dan nu.
  Over reistijden, overstappen en de specifieke situatie rond haltes vindt u inmiddels de nodige uitleg in het deel van de website waar u zich nu bevindt, Actueel, onder ‘Reacties’. Het is een levendige discussie; bekijk ‘m en praat mee.
  Meer informatie vindt u ook onder Waarom vervallen haltes?
 4. Hoe zit het met de veiligheid van de haltes die verdiept komen te liggen? Komen er looproutes naar haltes in de nabijheid van haltes die komen te vervallen?
  Als onderdeel van de vernieuwing van de Amstelveenlijn worden alle haltes aangepakt. Uitgangspunt is dat ze een open en transparant karakter krijgen, met bij de verdiept liggende haltes zoveel mogelijk lichtval op de perrons. We passen verkeerslichten in de buurt aan, plaatsen hekken en waarschuwingslichten, zorgen voor meer overzichtelijkheid en betere verlichting, halen donkere hoeken weg en plaatsen glazen liften. De looproutes zijn we nog aan het uitwerken, maar we weten bijvoorbeeld al wel dat we bij de Sacharovlaan een extra voetgangersverbinding gaan maken.
 5. Mag de fiets mee in de vernieuwde Amstelveenlijn?
  In de vernieuwde Amstelveenlijn mogen geen fietsen mee. Fietsen nemen teveel ruimte in en kunnen veilig in- en uitstappen belemmeren. Bovendien zijn de fietsverbindingen tussen Amsterdam en Amstelveen goed. Als onderdeel van de vernieuwing van de Amstelveenlijn maken we een aantal kruispunten ongelijkvloers, waardoor de tram en een deel van het autoverkeer gescheiden wordt van ander verkeer. Dit vergemakkelijkt de verkeerssituatie en maakt deze ook veiliger.

 

De presentatie en foto’s van de maquettes zijn hieronder te downloaden.

Verbeelding van een mogelijke eindsituatie bij Zonnestein

Heeft u vragen? Stel ze hier.

18 april 2015 | 07:28

Donna

Winkelcentrum Gelderlandplein wordt er niet bereikbaarder op. Kan het eindpunt van tramlijn 4 worden verlegd naar het Gelderlandplein?
Iedereen die daar in de buurt woont moet nu al minimaal 10-12 minuten lopen naar tram 4/station RAI of naar de halte A.J.Ernststraat van lijn 5 maar die komt dus te vervallen.
Economisch en qua voorkomen van parkeergebrek is de bereikbaarheid van het Gelderlandplein per openbaar vervoer echt onvoldoende!

reageer op Donna
29 april 2015 | 09:17

Wendy

@Donna
Ik zou nog bij u terugkomen op uw vraag over lijn 4. Vanuit de Stadsregio Amsterdam heb ik hier het volgende antwoord op gekregen.

De Stadsregio Amsterdam heeft samen met de gemeente Amsterdam vorig jaar een studie uitgevoerd naar een mogelijke tramverbinding tussen station Zuid en het Gelderlandplein. Hieruit bleek dat deze tramverbinding niet rendabel is. De investeringskosten zijn namelijk erg hoog en het levert te weinig extra passagiers op. In het vervoerplan 2015 van het GVB is echter wel een buslijn vanaf station Zuid via Gelderlandplein naar station RAI en Amstel opgenomen. Het gaat om een routewijzing van de bestaande buslijn 62. Deze verbinding is wel rendabel en draagt bij aan de OV bereikbaarheid van het Gelderlandplein.

Hoewel nu is besloten om geen tramverbinding naar het Gelderlandplein te realiseren, is dit voor de toekomst niet uitgesloten.

reageer op Wendy
20 april 2015 | 10:03

Wendy

@Donna

Bedankt voor uw reactie. De vraag die u stelt over lijn 4 en uw zorg over de bereikbaarheid van het Gelderlandplein heb ik voorgelegd aan een collega bij de Stadsregio Amsterdam. Ik hoop er zo spoedig mogelijk inhoudelijk bij u op terug te komen.

reageer op Wendy
9 april 2015 | 11:38

Alain

@Wendy van der Meulen, Amstelveenlijn

Dank voor je reactie. Ik lees vaak het woord ‘uitgangspunt’ in het verhaal van SRA. Dat is toch wat anders dan harde beloften. Op zich begrijpelijk: nu al beloften gaan doen over iets dat pas over enkele jaren realiteit moet worden, kan je op den duur aan verplichtingen gebonden houden die je niet kunt nakomen.

Ik blijf in ieder geval erg benieuwd welke lijnvoering er uiteindelijk uit de koker komt rollen vanaf 2020. Nog even geduld dus.

reageer op Alain
9 april 2015 | 11:46

Wendy

@Alain.
Dat zijn wij ook ;-).

reageer op Wendy
9 april 2015 | 07:09

Alain

@Tienes

Weliswaar worden een aantal kruisingen ongelijkvloers, maar niet alle. De kruisingen in Buitenveldert blijven bijvoorbeeld gelijkvloers. Er is dus geen sprake van een metrotracé tussen Zuid en Westwijk volgens de ontwerpstandaarden zoals die op de rest van het metronetwerk van toepassing zijn.

Dat is één reden; de andere reden is kostentechnisch: ombouw van het tracé tot metro en directe aansluiting op het metronet (de Noord/Zuidlijn ligt dan het meest voor de hand) zou veel duurder uitpakken (er werd in 2012 800 mln becijferd). De baten stonden niet in verhouding tot de kosten, dus kwam men uiteindelijk met dit alternatief.

Jammer maar helaas: de tram is het beste (of minst slechte) alternatief wat er met het beschikbare geld op dit moment mogelijk is.

@Wendy: ik ben benieuwd of je nog een reactie op mijn vraag hebt (ontvangen)? Dank alvast!

reageer op Alain
8 april 2015 | 14:48

Tienes

Nu wordt het sneltram trace omgebouwd naar een metro trace (zo ziet het er iig in mijn ogen uit, minder haltes, ongelijkvloerse kruisingen ed) maar vervolgens gaat er over dat nieuwe trace een tram rijden.

Hoezo komt er niet ‘gewoon’ een metro, waarom niet de NZ lijn doortrekken? Eventueel Westwijk – Amstel – CS (zoals nu)? Ben ik nu gek?

reageer op Tienes
6 april 2015 | 06:55

Robert van Waning

Zal het straks wel mogelijk zijn om mensen per auto bij een halte af te zetten of af te halen? In de huidige situatie is dat lastig of zelfs vrijwel onmogelijk zonder allerlei verkeersregels te overtreden. Omdat er straks veel minder haltes zijn, worden de afstanden die mensen moeten afleggen om van de metro gebruik te kunnen maken, veel groter.

reageer op Robert van Waning
9 april 2015 | 13:33

Wendy

@Robert van Waning.

Zogenaamde kiss & ride zones bij de haltes zou zeker handig zijn. Dit is een onderwerp dat valt onder ‘ketenmobiliteit’. In samenspraak met SRA en de betrokken gemeenten willen we kijken hoe we de toegang tot de haltes kunnen verbeteren. Dit geldt niet alleen voor auto’s, maar ook bijvoorbeeld voor fietsers.

Omdat dit op grondgebied van de betrokken gemeenten plaatsvindt, wordt dit in eerste instantie niet in de vraagspecificatie voor de aannemer meegenomen. Dit onderwerp is daarom ook bewust in tijd naar achteren geplaatst, totdat wij een meer eenduidig beeld hebben van de te realiseren eindsituatie van de Amstelveenlijn. Op deze manier kan de ketenmobiliteit optimaal passend worden ingevuld.

reageer op Wendy
31 maart 2015 | 19:51

Alain

@Wendy van der Meulen, Amstelveenlijn

Dank voor je antwoord. Het roept bij mij alleen maar meer vragen op. Je geeft namelijk aan dat deze metroverbinding als randvoorwaarde in de concessie is opgenomen. Echter, er wordt blijkens onderstaand document ook nog gerekend aan varianten zonder deze verbinding (pagina 25).

Ik snap dat de lijnvoering aan de exploitant is en dus buiten de scope van de ombouw van de Amstelveenlijn valt. Deze metroverbinding wordt echter wel expliciet op jullie site vermeld in de situatie vanaf 2020. Ik zou daar argeloos uit afleiden dat er na 2020 ook nog een rechtstreekse metro tussen Zuid en Amstel rijdt als ware dit een vaststaand besluit.

Wat ik dus eigenlijk zou willen weten is: hoe hard is de randvoorwaarde voor die verbinding als er nog alternatieven worden overwogen waarin die verbinding niet is opgenomen? Wellicht kunnen jullie die vraag niet beantwoorden. Ik hoor dan uiteraard graag wie dat wel zou kunnen 😉

Oh ja, het document is hier te vinden (website SRA):

http://www.stadsregioamsterdam.nl/publish/pages/3947/2014_12_11_gezamenlijke_presentatie_vervoervisie_sra-gvb_aan_rar_voor_website.pdf

reageer op Alain
9 april 2015 | 07:44

Wendy

@Alain. Ik heb het voor je nagevraagd bij de Stadsregio. Uitgangspunt is dat de huidige lijnvoering op de Amstelveenlijn in stand blijft tot aan het moment waarop de vernieuwde Amstelveenlijn is gerealiseerd. Als door omstandigheden de huidige infrastructuur niet (volledig) beschikbaar zou zijn, treedt de Stadsregio in overleg met de gemeenten Amsterdam en Amstelveen en GVB over een (tijdelijke) alternatieve lijnvoering. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de duur van de tijdelijke lijnvoering zo beperkt mogelijk is en deze lijnvoering zo dicht mogelijk in de buurt komt van de huidige lijnvoering. Vanaf de ingebruikname van de vernieuwde Amstelveenlijn, zal GVB optimaal gebruik moeten maken van de infrastructuur. Uitgangspunt hierbij is dat er een directe metroverbinding tussen Amsterdam Zuid en Amsterdam Amstel wordt aangeboden.

reageer op Wendy
31 maart 2015 | 09:36

Alain

…en het eerste ‘situatie’ moet zijn: ‘website’.

reageer op Alain
31 maart 2015 | 09:35

Alain

Op de plattegrond op deze situatie die de situatie per 2020 verbeeldt, staat een ‘metroverbinding’ tussen Zuid en Amstel ingetekend.

In andere documenten heb ik diverse exploitatiemodellen gezien, waarbij in een paar gevallen sprake was van een ringlijn Isolatorweg-Zuid-Amstel-CS. De opties waarbij deze lijn niet voorkomt – en dus de ‘metroverbinding’ op deze site alsnog zou vervallen, worden echter ook nog opengehouden.

In hoeverre is hier al een besluit over genomen?

reageer op Alain
31 maart 2015 | 18:32

Wendy

@Alain.
In het Voorkeursbesluit Amstelveenlijn is een metroverbinding opgenomen tussen de stations Zuid en Amstel. Hoe dit wordt uitgewerkt is nu nog niet duidelijk en valt buiten de scope van ons project. De verbinding tussen Amstel en Zuid wordt als randvoorwaarde opgenomen in de concessie.

reageer op Wendy
Wil u dit artikel delen?