Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English 日本語
Foto bij
woensdag 11 november 2015

Druk bezochte inloopmiddag in Buitenveldert

Wendy van der Meulen

Woensdag 4 november was er van 16.30 tot 19.00 uur een informatiebijeenkomst in het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert over de Amstelveenlijn. Hoewel kort van tevoren aangekondigd, was het een druk bezochte middag. Medewerkers van het projectteam, van stadsdeel Zuid en de Stadsregio Amsterdam waren aanwezig om u weer bij te praten over de Amstelveenlijn en antwoord te geven op uw vragen.

Top 3 van meestgestelde vragen

De meeste vragen gingen  over het opheffen van de halte A.J. Ernststraat en het wel of niet verschuiven van de halte VU/De Boelelaan. Hieronder de top 3 van meestgestelde vragen:

1. Komt de halte A.J. Ernststraat te vervallen en zo ja, waarom?

Ja, de halte A.J. Ernststraat komt inderdaad te vervallen zowel voor de nieuwe Amstelveenlijn als tramlijn 5. Dit is al besloten met het Voorkeursbesluit in maart 2013. Deze halte zal ergens in de bouwperiode 2018 – 2020 gesloopt en verwijderd worden.

Is het Voorkeursbesluit dan in beton gegoten? Het Voorkeursbesluit ligt er en op basis daarvan zijn de plannen verder uitgewerkt. Plannen die weer de basis vormen voor het Uitvoeringsbesluit. Voor ons als project staat het Voorkeursbesluit vast, want dat is onze scope. Het ter discussie stellen van eerder gemaakte keuzes is aan bestuurders.

De halte A.J. Ernststraat komt samen met nog vier haltes (Spinnerij, Gondel, Marne en Amstelveen Centrum) te vervallen om de betrouwbaarheid en de snelheid van de Amstelveenlijn te vergroten. Meer informatie hierover vindt u onder Waarom vervallen haltes?

2. Krijgt de halte VU/De Boelelaan een zuidelijkere ligging (als de A.J. Ernststraat halte komt te vervallen)?

Het is nog niet zeker of de halte VU/De Boelelaan een zuidelijkere ligging krijgt. De halte VU/De Boelelaan ligt in een gebied waar veel ontwikkelingen spelen. Dat maakt het wel of niet verschuiven van deze halte een complexe vraagstuk. Er is in de zomer van 2015 een verkennend onderzoek geweest naar de mogelijkheden van verschuiven. Om de consequenties echt scherp te krijgen hebben betrokken partijen aangegeven dat er meer tijd nodig is. De verwachting is dat hier begin volgend jaar meer duidelijkheid over komt en dat het dan aanvullend in de Regioraad ter besluitvorming komt (alleen indien de halte opschuift). Er wordt dus separaat van het Uitvoeringsbesluit Ombouw Amstelveenlijn (gepland in december 2015) een uitspraak over gedaan.

De complexiteit zit ´m onder andere in de toekomstige vervoersstromen rondom station Zuid/nabij de VU (er gaat een hoop veranderen met de komst van de Noord/Zuidlijn), ontwikkelingen Zuidasdok, ontwikkeling VU-kenniskwartier en het lopende onderzoek van de dienst Zuidas naar het kruispunt bij de VU.

3. Door het opheffen van halte A.J. Ernststraat zijn we aangewezen op de halte VU/De Boelelaan. ´s Avonds is dit echter een donker stuk zonder reuring. Hoe zit het met de sociale veiligheid op het gedeelte tussen de A.J. Ernststraat en halte VU/De Boelelaan?

Bij de vernieuwing van de Amstelveenlijn besteden we veel aandacht aan de sociale veiligheid op de haltes en in de trams. Dit doen we onder meer met verlichting, betere zichtbaarheid, het voorkomen en weghalen van donkere hoeken en het plaatsen van glazen liften. Ook kijken we goed naar looproutes en hoe we deze, binnen de mogelijkheden van ons project, beter en veiliger kunnen maken. Dit geldt ook voor de looproute naar de halte VU/De Boelelaan, ongeacht of deze nu gaat verschuiven of blijft liggen.

Openbaar vervoer tijdens de bouw

Hoe het openbaar vervoer er op hoofdlijnen uit komt te zien tijdens de bouwfase kunt u nalezen en bekijken in het artikel Openbaar vervoer tijdens bouw: hoofdlijnen bekend.

Tijdelijke situatie bij de drie ongelijkvloerse kruispunten

In Amstelveen komen drie ongelijkvloerse kruispunten, te weten bij de Rembrandtweg, Zonnestein en de Sportlaan. Op de luchtfoto´s is te zien hoe de situatie er straks uit komt te zien als er rond de kruispunten gewerkt wordt. Zo worden de haltes Zonnestein en Kronenburg samengevoegd tot één halte, welke tussen de twee bouwputten komt te liggen. Het tram- en autoverkeer wordt om de bouwputten heen geleid en voor fietsers en voetgangers komt er een omleidingsroute. Bij de Sportlaan wordt het wegverkeer om de bouwput heen geleid. De tram rijdt daar tijdens de bouwwerkzaamheden niet. De foto´s kunt u hieronder downloaden.

Algemene presentatie

Anders dan de vorige keer in maart was er geen plenaire presentatie. Voor de volledigheid hebben we de algemene projectpresentatie wel weer aangepast naar de laatste stand van zaken. Deze kunt u hieronder downloaden.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil u dit artikel delen?