Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English 日本語
donderdag 12 november 2015

Amsterdam stemt in met onderzoeksresultaten Buitenveldertselaan/De Boelelaan

Wendy van der Meulen

De drukke kruising Buitenveldertselaan/De Boelelaan is een belangrijk onderdeel van het tracé van de Amstelveenlijn. Goede doorstroming van het verkeer, inclusief het openbaar vervoer, is en blijft er daarom cruciaal. De gemeente Amsterdam heeft de afgelopen maanden onderzocht hoe deze doorstroming ook in de toekomst kan worden gegarandeerd. Het Amsterdamse college van B&W stemde begin november in met de onderzoeksresultaten.

Een belangrijk doel van de vernieuwing van de Amstelveenlijn is sneller rijden en zo min mogelijk last hebben van oponthoud. Drukke verkeerskruisingen kunnen roet in het eten gooien. De kruising Buitenveldertselaan/De Boelelaan* is een voorbeeld van een plek, waar zonder goede maatregelen vertraging kan ontstaan.

De gemeente Amsterdam heeft daarom onderzocht hoe de verkeerssituatie op deze kruising zo goed mogelijk kan worden geregeld. Het onderzoek is gebaseerd op verkeersprognoses in het jaar 2030, en had als uitgangspunt dat de Amstelveenlijn en tramlijn 5 voorrang houden op de kruising: als zij eraan komen, krijgen ze groen op de verkeerslichten.

*Dit kruispunt is een project van Dienst Zuidas en valt formeel buiten de scope van het project Amstelveenlijn.

Mogelijke maatregelen voor de toekomst

De onderzoekers concluderen dat goede doorstroming op de kruising Buitenveldertselaan/De Boelelaan ook in de (nabije) toekomst mogelijk is, maar dat dit wel een aantal maatregelen vergt:

  • De aanleg van een nieuwe route voor voetgangers en fietsers tussen Station Zuid en de collegezalen-gebouwen van de Vrije Universiteit. Dit vermindert de noodzaak voor dit ‘langzame verkeer’ om de drukke kruising over te steken. Hierdoor  kan de huidige oversteekplaats aan de noordkant van de kruising worden verwijderd of ondergronds worden gebracht.
  • Bussen en trams (inclusief de Amstelveenlijn) tussen het VU Medisch Centrum en Station Zuid (rijrichting west-noord), mee laten rijden met het autoverkeer op een vrijliggende baan voor het openbaar vervoer.
  • In omgekeerde rijrichting (noord-west), vanaf Station Zuid richting het VU Medisch Centrum kunnen de bussen op de Parnassusweg met het overige verkeer meerijden, om zodoende de Amstelveenlijn en overig openbaar vervoer op de kruising niet te blokkeren.

Aanvullende maatregelen, indien nodig

De onderzoekers realiseren zich dat verkeersprognoses en effecten van maatregelen uiteindelijk kunnen afwijken van de werkelijkheid. Mochten bovenstaande maatregelen niet volstaan, dan kan een aantal aanvullende maatregelen genomen worden die voor een goede verkeersdoorstroming op de kruising Buitenveldertselaan/De Boelelaan zorgen. Voorbeelden hiervan zijn verplaatsing van voetgangersroutes of aanpassingen in het openbaar-vervoernetwerk. Het ombouwen van de kruising en het openbaar vervoer ondergronds laten rijden is ingewikkeld en kost veel geld. Het is aan de bestuurders om hier indien nodig een besluit over te nemen.

Nu uitwerking, later besluit en uitvoering

De voorgestelde maatregelen worden nu verder uitgewerkt in het kader van het ‘Verkeersonderzoek Zuidas’, een onderzoek naar de toekomstige verkeerssituatie in dit gebied, waar de kruising Buitenveldertselaan/De Boelelaan een onderdeel van is. Naar verwachting is dit onderzoek in de loop van 2016 klaar. De aanpassingen aan de kruising, waar uiteindelijk voor wordt gekozen, zullen worden uitgevoerd door de gemeente Amsterdam.

Hieronder kunt u de ondertekende brief van de gemeente Amsterdam downloaden.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

7 december 2015 | 07:50

Jan Achten

Fietsers en voetgangers ondergronds van station Zuid naar VU vice versa. Mooi, maar duur en zal nog lang duren. Veel sneller en goedkoper is perron westzijde door te trekken over de Buitenveldertselaan waardoor reizigers aan de westzijde van de Buitenveldertselaan het station kunnen bereiken c.q. verlaten. Het gaat om slechts 60 meter!

reageer op Jan Achten
9 december 2015 | 10:50

Wendy

@Jan Achten: Ik heb bij het project Zuidasdok nagevraagd of de optie die u noemt ook onderzocht is. Van hen kreeg ik de volgende reactie. In de verkenningsfase van het project Zuidasdok is onderzocht of ontsluiting van de perrons aan de westzijde van de Parnassusweg inpasbaar is. Conclusie van dit onderzoek was dat de treinperrons in theorie doorgetrokken kunnen worden, maar dat de doorgang dan zou bestaat uit een lange, sociaal onveilige looproute tussen de sporen. Bovendien is de smalle trap alleen met een draai van 180° op de perrons aan te sluiten, wat het navigatiegemak verlaagt. Doordat er nieuwe viaducten over de Parnassusweg gebouwd moeten worden, is een relatief grote investering nodig. Een dergelijke invulling zou ook ten koste gaan van de trapbreedte aan de Brittenpassage, waardoor rijen ontstaan op het perron en in de passage.

Ook vanuit het perspectief van het stationsgebied is verlenging van de perrons naar het westen niet gewenst. De Brittenpassage wordt een aantrekkelijke entree naar het station met veel reizigersvoorzieningen. Het project Zuidasdok verwacht daarom dat veel reizigers gebruik blijven maken van de route via de passages en de gelijkvloerse oversteek over de Parnassusweg. De kans is reëel dat een ontsluiting aan de westzijde van de Parnassusweg tijdens de daluren sociaal onveilig is.

Het realiseren van een veilige oversteekplaats over de Parnassusweg blijft zeer belangrijk. De voorkeur gaat uit naar het bundelen van reizigers en het maken van aantrekkelijke entrees. Hierdoor worden de verkeersveiligheidsrisico’s beperkt. Omdat de huidige entrée van het treinstation aan de Parnassusweg wordt vervangen door de Brittenpassage zal de looproute naar de VU meer via de Brittenstraat, de Debussylaan en het kruispunt Mahlerlaan-Parnassusweg/Buitenveldertselaan gaan verlopen. Met het nieuwe stratenplan van VU Kenniskwartier wordt getracht de loopstromen via een diagonale route richting de VU te geleiden, waarbij de kruising Buitenveldertselaan/De Boelelaan wordt gemeden. Van een ondergrondse verbinding naar de VU is echter geen sprake.

reageer op Wendy
Wil u dit artikel delen?