Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English 日本語
Foto bij
dinsdag 11 februari 2014

Plan van aanpak tijdelijke situatie

Wendy van der Meulen

Inmiddels is gestart met de planuitwerkingsfase. In deze fase wordt toegewerkt naar een uitvoeringsbesluit waarna de realisatiefase start. Dienst Metro is in opdracht van de Stadsregio Amsterdam inmiddels bezig een projectplan voor de planuitwerkingfase op te stellen.

Op 12 maart 2013 heeft de Regioraad van de Stadsregio een voorkeursbesluit genomen over het project Ombouw Amstelveenlijn. Met dit besluit is de planstudiefase afgerond en zijn de uitgangspunten en keuzes voor het vervoersysteem en het tracé voor de infrastructuur van de Hoogwaardige Tram (HTV5+) vastgelegd.

Dienst Metro is door de Stadsregio gevraagd om, als basis voor het overall-plan van aanpak een Plan van Aanpak op te stellen om te komen tot een realistische opzet voor de tijdelijke situatie tijdens de ombouw Amstelveenlijn. Een belangrijk onderdeel hierin is hoe het tijdelijk vervoer georganiseerd wordt, inclusief de kwaliteit van de overstap. En omdat de ombouw ook consequenties zal hebben voor weggebruikers wordt ook aandacht besteed aan de tijdelijke situatie voor voetgangers, fietsers en automobilisten.

In dit plan van aanpak wordt beschreven welke acties zullen worden uitgevoerd om te komen tot inzicht in hoe de tijdelijke situatie bij Ombouw Amstelveenlijn er in verschillende scenario’s uit ziet. Aan de hand van dit inzicht kan dan, mede aan de hand van de inbreng van de diverse stakeholders, door de Stadsregio besloten worden welke eisen en randvoorwaarden meegenomen moeten worden bij de aanbesteding van de ombouw Amstelveenlijn en welke stappen moeten worden gezet om te komen tot een goed functionerend vervangend vervoer.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil u dit artikel delen?