Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English 日本語
Foto bij
maandag 27 mei 2019

Hoofdwerkvoorbereider Marcel : Vooropnames geven ons essentiële informatie

Het is zo’n functienaam die lekker duidelijk is: een werkvoorbereider zorgt voor de voorbereiding van werkzaamheden die op stapel staan. Voor VITAL’s Marcel van der Broek staat dat op dit moment in het teken van de kruispunten bij Kronenburg, Zonnestein en Sportlaan. Die worden ongelijkvloers gemaakt en Marcel is betrokken bij… de voorbereiding daarvan.

“Mijn werk omvat drie pakketten”, vertelt hij, “Allereerst de retourbemaling, de ‘verplaatsing’ van grondwater voor een stabiel grondwaterpeil tijdens het maken van de bouwkuipen. Ten tweede, over een tijdje, de afbouw van de ongelijkvloerse kruispunten. En ten derde ‘omgevingsmonitoring’: het bewaken van de directe omgeving rond onder meer Kronenburg, Zonnestein en Sportlaan tijdens de retourbemaling en het intrillen van damwanden.”

In kaart brengen
Op dat laatste borduren we nog wat voort. De eerste stap van de monitoring, het uitvoeren van ‘bouwkundige vooropnames’, is inmiddels klaar en wordt nu belangrijk tijdens de werkzaamheden. Marcel legt uit: “Rondom de drie kruispunten bevindt zich van alles: eengezinswoningen, flatgebouwen, kantoren, hotels, tramrails… De eerste stap was het in kaart brengen van al die dingen en het analyseren ervan: waar is een pand van gemaakt, hoe oud is het, hoe staat het erbij, enzovoort. We hebben aldus de technische staat van de bebouwing vastgelegd.”

De vooropnames zijn gedaan door een bedrijf dat gespecialiseerd is in bouwkundige en civieltechnische inspecties. Bewoners en ondernemers, van wie de panden in aanmerking kwamen voor monitoring, kregen een verzoek om hieraan mee te werken. Na de bouwkundige opname heeft het bedrijf, bbci Frijwijk, meetbouten aangebracht op diverse buitenmuren. Letterlijk kleine boutjes, om met behulp van landmeetkundige apparatuur heel precies de positie van de panden ten opzichte van NAP vast te leggen. Per kruising was bbci Frijwijk daar één tot twee dagen mee bezig. Deze zogenaamde ‘nulmetingen’ zijn vastgelegd en gedeeld met de betrokken bewoners en ondernemers.

Essentiële informatie
De vooropnames leverden essentiële informatie op voor situaties waarvan iedereen hoopt en verwacht dat ze zich niet voor zullen doen. “In het onverhoopte geval dat, door het werk aan de Amstelveenlijn, schade ontstaat, dan is de bewijslast daarvan een stuk eenvoudiger als je een nulmeting in handen hebt”, aldus Marcel.

De hoofdwerkvoorbereider en zijn collega’s tellen nu af naar de start van de retourbemaling, tijdens het maken van de bouwkuipen voor de kruispunten. Want dan komt wéér een stukje slimme techniek in actie. “In de omgeving van de kuipen plaatsen we peilbuizen in de grond, tot op een diepte van zo’n vier meter. In de buizen laten we meetapparatuur zakken. Met behulp van een zendertje houden we dag en nacht de grondwaterstand in de gaten. Komt deze onder een bepaalde grenswaarde, dan neemt de kans op verzakkingen toe – en dat zou, in een extreme situatie, gevolgen kunnen hebben voor de bebouwing. Dan grijpen we meteen in, door bijvoorbeeld de bemaling aan te passen.” Marcel benadrukt nog eens hoe miniem de kans is dat dit nodig zal zijn. “Onze berekeningen zijn heel conservatief. We nemen absoluut geen onverantwoorde risico’s.”

Buiten werktijd verruilt Marcel de Amstelveense veen- en kleigrond voor uitzicht op duinzand, in zijn woonplaats Den Haag. Daar heeft hij met vrouw Yvette zijn handen vol aan zijn gezin, met drie jonge jongens, en leeft hij zich zo nu en dan uit op de gitaar. “Ik speel al jaren in een bluesrockband, Bead. Gewoon voor mijn plezier, en een paar keer per jaar treden we op.”

Lees meer over retourbemaling in deze eerdere aflevering van Langs de lijn. 

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil u dit artikel delen?