Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English 日本語
Foto bij
woensdag 27 juni 2018

Coördinator kabels en leidingen derden Richard Molemaker : Topdrukte bij verleggen kabels en leidingen.

Aan de vernieuwing van de Amstelveenlijn werken heel veel mensen, in de buitenlucht en achter de schermen. Onze serie ‘Langs de lijn’ geeft die harde werkers een gezicht. Wie zijn zij? Wat beweegt hen? En wat doen zij buiten werktijd? Deze keer: Richard Molemaker, coördinator kabels en leidingen derden bij VITAL.

U leest het regelmatig op deze website: ‘We verleggen kabels en leidingen’. En dat klinkt best eenvoudig: je spoort ze op, haalt ze ‘boven water’, legt ze terug op een nieuwe plek en werkt de boel weer netjes af. Daar komt het inderdaad in principe op neer, maar eenvoudig is het allerminst.

Richard Molemaker is bij hoofdaannemer VITAL ‘coördinator kabels en leidingen derden’. “Het woord ‘derden’ houdt in dat ik, voor de vernieuwing van de Amstelveenlijn, aanpassingen van kabels en leidingen coördineer. Die zijn bestemd voor telecommunicatie –  zoals KPN, Ziggo en Verizon – en voor nutsvoorzieningen, zoals Nuon Warmte, Liander, Gasunie en Stedin.” De aanpassingen zijn nodig omdat de vernieuwde Amstelveenlijn op diverse plekken de huidige ligging van kabels en leidingen doorkruist. “VITAL heeft de opdracht de kabels en leidingen tijdig, en bij voorkeur vóór de daadwerkelijke ombouw van de Amstelveenlijn in 2019, ongestoord in stand te houden, en ze in te passen in het nieuwe ontwerp van de lijn.”

Drie categorieën

Richard zet uiteen dat het kabels- en leidingenwerk voor de Amstelveenlijn grofweg in drie categorieën te verdelen is. “Allereerst een verwaarloosbaar aantal dat niet verlegd hoeft te worden, maar die wij wel moeten beschermen tijdens de werkzaamheden. Ten tweede: de grote, primaire kabels en leidingen voor gas en elektriciteit die een lange voorbereidingstijd vergen. Deze worden grotendeels voor de start van de grootschalige werkzaamheden van VITAL verlegd. De aanpassingen liggen vooral rond de ongelijkvloerse kruispunten. Dat werk schiet goed op en is dit najaar klaar. En de derde categorie zijn alle telecom- en nutsvoorzieningen. Dit is de verantwoordelijkheid van VITAL. Met deze werkzaamheden zijn we al gestart met het aanpassen van alle telecomkabels aan beide zijden van de Beneluxbaan bij Kronenburg en Zonnestein.”

Combinatie van werkzaamheden

De uitvoering van het kabels- en leidingenwerk vindt op een aantal locaties in een ‘gecombineerd pakket’ plaats. Bijvoorbeeld het lopende werk bij de J.C. van Hattumweg: elektra, telecommunicatie, een persriool en een drinkwaterleiding van PWN. Daarnaast is er, wat Richard noemt, een ‘project binnen een project’: “Momenteel ligt een persriool diagonaal onder de Beneluxbaan, bij Kronenburg en Zonnestein. Deze buis ligt in de weg voor de toekomstige tunnelbak van het ongelijkvloerse kruispunt. Hij moet daarom worden verlegd, evenals heel veel telecom-, gas- en elektraverbindingen. En gelijktijdig verwijderen we oude leidingen van Nuon Warmte en Gasunie, ter hoogte van het datacentrum van ABN AMRO. Een heel ingewikkelde klus al met al, want meerdere soorten werkzaamheden vinden tegelijkertijd plaats en moeten op elkaar moeten worden afgestemd, in een krappe werkruimte en onder grote tijdsdruk.” Dit deelproject is inmiddels gestart en moet uiterlijk medio oktober klaar zijn.

De juiste KLIC

Cruciaal in Richard’s werk is exact bepalen waar kabels en leidingen momenteel lopen. “We kunnen het overgrote deel vinden via bestaande informatie en vooroverleg met de kabel- en leidingeigenaren. Een belangrijke startpunt is het KLIC-loket van het Kadaster, het Kabels- en Leidingen-Informatiecentrum. Daarnaast hebben de proefsleuven, die we in het najaar van 2016 hebben gegraven rond de kruispunten van de Beneluxbaan met Kronenburg, Zonnestein en de Sportlaan, nuttige informatie opgeleverd. En we kunnen indien nodig aanvullend archiefonderzoek doen.” Honderd procent zekerheid is er echter nooit: “Er zijn altijd ‘wees’kabels en -leidingen die nergens geregistreerd staan en waar we ineens op kunnen stuiten. Voor ons is de sport om alles te vinden en deze ‘aderen van onze maatschappij’ zonder schade aan te passen, zonder complicaties voor de ‘patiënt’.”

Kabelwacht

Net als bij alle andere werkzaamheden aan de Amstelveenlijn streven de bouwers er bij het kabels- en leidingenwerk naar om zo min mogelijk hinder te veroorzaken voor omwonenden. Bij recente verleggingen is dit niet altijd even goed verlopen. “Deze werkzaamhedenwaren weliswaar niet de verantwoordelijkheid van VITAL”, zegt Richard, “maar het is natuurlijk voor ons allemaal een nuttige wake-upcall. Dit mag gewoon niet gebeuren. De onderaannemers moeten precies weten wat de afspraken zijn en zich daaraan houden. Voor toezicht op de uitvoering hebben we vanuit VITAL een kabelwacht in het leven geroepen, een toezichthouder die twee keer per dag op de plekken waar we bezig zijn een inspectieronde doet.”

Intensieve tijden al met al, voor Richard. “En daarna is het heerlijk om naar huis te gaan. Ik woon in het dorpje Hierden bij Harderwijk – lekker landelijk, met veel rust en ruimte. Maar als ik weer wat meer adrenaline wil, ga ik mountainbiken of tennissen.”

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil u dit artikel delen?