Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English 日本語
Foto bij
donderdag 13 december 2018

BLVC-coördinator Gert Jan : “Omwonenden en bedrijven willen weten wat het werk voor hen betekent”

Na jaren van voorbereiding is de daadwerkelijke vernieuwing van de Amstelveenlijn nu echt begonnen. En in 2019 gaat op verschillende plekken nóg steviger de beuk erin.

Op het grensvlak van voorbereiding en uitvoering zit ‘BLVC’: Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Sinds een paar jaar is het, vanuit de gemeente Amsterdam, verplicht om voor werkzaamheden een ‘BLVC-plan’ op te stellen. Zonder zo’n document krijgt een project geen vergunning om te mogen bouwen.

Bij hoofdaannemer VITAL is Gert Jan Koppelman sinds juni dit jaar BLVC-coördinator. Dag in dag uit is hij bezig met het schrijven en afstemmen van BLVC-plannen voor de vernieuwing van de Amstelveenlijn. “Uiteindelijk denk ik dat we voor de hele vernieuwing zo’n twintig plannen nodig hebben die de verschillende onderdelen en bouwfasen beschrijven”, legt hij uit. “Veel plannen dus, in verband met alle bouwfasen voor de verschillende onderdelen op het hele traject tussen de halte De Boelelaan/VU en het opstelterrein in Amstelveen.”

Voor het publiek

Gert Jan omschrijft een BLVC-plan als “een uitvoeringsplan waarbij maatregelen, verantwoordelijkheden en afspraken rondom Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie tijdens de bouw worden vastgelegd. Omwonenden en bedrijven vinden het op zich begrijpelijk dat er wordt gewerkt, maar willen weten wat dit voor hen betekent. Blijft hun woning of bedrijf bereikbaar? Blijft de situatie, qua wonen en werken rond een bouwproject als dit, leefbaar, met zo min mogelijk hinder? Daarnaast hebben we veel verkeersmaatregelen nodig door het bouwen op een heel beperkte ruimte. Gebeurt dat allemaal op een veilige manier? Het maken van een BLVC-plan zorgt ervoor dat wij bij VITAL goed nadenken over de werkzaamheden in relatie tot Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie – en daarvoor alles goed op een rij zetten en onderling afstemmen.”

Dit laatste betekent dus dat Gert Jan de plannen niet in zijn eentje schrijft. “Omdat BLVC een nadrukkelijke link heeft met het publiek, heb ik veelvuldig contact met de omgevingsmanagers en communicatieadviseurs. Want zij moeten precies, van week tot week of zelfs dag tot dag, weten wat en waar iets gaat gebeuren, en wat de gevolgen zijn. Die informatie kunnen zij gebruiken voor bijvoorbeeld bewonersavonden. Daarnaast praat ik vaak met onze verkeersmanagers, de mensen die verkeersmaatregelen en omleidingen bedenken. Want ook dat is immers iets dat het publiek ervaart. En voor andere zaken zoek ik contact met de mensen of afdelingen die daarover gaan. Bijvoorbeeld met de afdeling uitvoering, om inhoudelijk de werkzaamheden goed in de plannen te beschrijven en af te stemmen.”

Grote onderdelen

De belangrijkste BLVC-plannen die nu (bijna) klaar zijn, betreffen vooral grote onderdelen van de vernieuwing. “Bijvoorbeeld Kronenburg en Zonnestein, en ook Sportlaan. Bij die haltes gaan we volgend jaar de verdiepte kruispunten maken. Daar horen veel voorbereidende werkzaamheden bij, zoals de verlegging van de Beneluxbaan om voldoende werkruimte te creëren.”

Een ander plan behandelt het opstelterrein-in-aanbouw in de Legmeerpolder. “Je zou denken: dat gebeurt vooral in het akkerland, maar het heeft gevolgen voor de nabije omgeving, want we rijden daar rond met vrachtwagens.”

Een aardig en actueel voorbeeld van een wat ‘kleiner’ BLVC-plan is dat voor de verwijdering van groen, half december, tussen de haltes A.J. Ernststraat en De Boelelaan/VU. “Het gaat om tien bomen, dus relatief weinig. En er wordt slechts twee nachten aan gewerkt. Maar het gebeurt wel midden in een bewoond gebied. Dus we moeten bedenken wat voor hinder er ontstaat, en welke verkeersmaatregelen nodig zijn.”

Gert Jan (getrouwd, twee dochters) vertelt het allemaal met een mooie oostelijke tongval. “Goed gehoord, want ik woon in Nijverdal, bij de Sallandse Heuvelrug”, glimlacht hij. “Dat is meteen een ideale achtertuin om te kunnen mountainbiken, want daar ben ik dol op. En ik schaats ook graag. In januari ga ik weer naar Weissensee, in Oostenrijk, voor de alternatieve Elfstedentocht!”

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil u dit artikel delen?