Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English 日本語
Foto bij
donderdag 16 juni 2016

GVB-vervoerkundige Steven van Luyn : Gegevens OV-chipkaart maximaal benut voor het tijdelijk OV-plan Amstelveenlijn.

Het maken van het tijdelijk OV-plan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 voor de bouwperiode is geen sinecure. Hoe komt zo´n plan tot stand? Waar moet je allemaal rekening mee houden en wat gaat de reiziger merken? GVB-vervoerkundige Steven van Luyn vertelt hierover:

Eerst maar even een korte introductie: wat doet een vervoerkundige?

“Als vervoerkundige bij GVB bedenk ik oplossingen voor situaties waarin de metro niet kan rijden, zoals afgelopen zomer tijdens de ´knip´ tussen Zuid en RAI. In overleg met de bouwprojecten en hun aannemers proberen we dit soort situaties al in een heel vroeg stadium te minimaliseren, bijvoorbeeld door nog meer ’s nachts aan de baan te werken of metro’s over andere sporen te leiden. Soms is een complete buitendienststelling van een metrolijn onvermijdelijk, zoals tijdens de ombouw van de Amstelveenlijn tot een tramverbinding tussen Westwijk en station Zuid.”

Jij bent ook nauw betrokken bij het tijdelijk OV-plan Amstelveenlijn. Hoe komt zo’n plan tot stand?

“Als een metrolijn tijdelijk buiten dienst moet, kloppen de bouwprojecten al vroegtijdig bij GVB aan, meestal één tot drie jaar van tevoren. Ik zet dan de alternatieven op een rij: pendelbussen, extra trams of afspraken maken met NS over vervangend vervoer met hun treinen. Bij de keuze van de alternatieven let ik vooral op de haalbaarheid en de extra reistijd. Zo moeten pendelbussen niet in de file terecht komen en willen we extra reistijd zoveel mogelijk beperken voor onze reizigers. Op basis van onze vervoersdatabase kunnen we zien hoe druk bepaalde trajecten zijn en wat de belangrijkste bestemmingen zijn. Dat is met de komst van de OV-chipkaart overigens een stuk verbeterd. We weten nu echt waar reizigers heen willen, voorheen wisten we alleen hoe druk een tramrit was op een bepaald punt. Deze informatie hebben we maximaal benut voor het tijdelijk vervoer tijdens de ombouw van de Amstelveenlijn.”

Zo lang mogelijk trams, maar inzet buslijn 55 nodig is het credo voor het tijdelijk OV Amstelveenlijn. Het vervangen van sneltrams door bussen leidt niet direct tot beter OV. Hoe zorg je ervoor dat het dan toch nog te doen is voor de reiziger?

“We maken steeds afwegingen tussen belangen van de diverse gebruikers. Met alle informatie die we hebben proberen we dat zo te doen dat we telkens de grootste groep reizigers zo optimaal mogelijk bedienen. Veel haltes op korte afstand lijkt bijvoorbeeld prettig, omdat je dicht bij huis of bij je bestemming kunt instappen. Maar ben je éénmaal onderweg, dan wil je liever doorrijden.

Uiteindelijk komt alles samen in het tijdelijk OV-plan. Dit document stemmen we af met de Stadsregio Amsterdam (de opdrachtgever voor al het OV in regio Amsterdam), met vertegenwoordigers van reizigers en met de gemeenten Amstelveen en Amsterdam. Wanneer de contouren éénmaal vast staan komen de details aan bod: hoe vaak rijdt bus 55 precies per uur en hoe lang is de rijtijd van A naar B? Gelukkig kunnen de gegevens uit onze boordcomputers hierbij van dienst zijn. Tot slot maken we een dienstregeling, één voor iedere dagsoort  (bijv. werkdag, zaterdag, vakantiedag, etc.). Tijdens de ombouwfase waarin lijn 51 niet kan rijden hebben we maar liefst 28 dienstregelingen nodig. Om ervoor te zorgen dat reizigers geïnformeerd op pad kunnen, komt iedere actuele dienstregeling tijdig online in onze app en bijvoorbeeld ook bij 9292.”

Met wat voor zaken moet je verder allemaal nog rekening houden?

“Bus 55 volgt een route die nu geen onderdeel is van ons gewone lijnennet. Dat betekent dat we allerlei zaken moeten regelen met de gemeenten Amsterdam en Amstelveen. Zij gaan over de inrichting van de weg. Metro 51 en tram 5 hebben een vrije baan. Bus 55 heeft dat niet. Hoe krijgen we voorrang bij verkeerslichten en hoe zorgen we ervoor dat de bushaltes gaan beschikken over een verhoogde stoep, zodat in- en uitstappen zo gemakkelijk mogelijk wordt? Ook dat moet goed geregeld worden.”

Wat gaat de reiziger van dit plan merken?

“Uiteindelijk wordt de vernieuwde Amstelveenlijn een veilige, snelle, betrouwbare en comfortabele tramverbinding. En mooier! Er komen nieuwe haltes en gloednieuwe trams. Maar de weg ernaar toe is best lang. Gedurende tweeëneenhalf jaar zetten we bussen in. Eerst alleen op het zuidelijke stukje van de Amstelveenlijn. Zodra er gestart wordt met de bouwwerkzaamheden, in de zomer van 2018, gaat lijn 51 rijden tot aan halte Ouderkerkerlaan. Vanaf 1 maart 2019 vervalt de ´Amstelveenboog´, dat is de boog die de sneltrams nu gebruiken om vanaf station Zuid op straatniveau te komen. Op dat moment zetten we voor lijn 51 alleen nog bussen in. Hoewel de bussen in de spits iedere vijf minuten zullen rijden, ontstaat voor reizigers wel hinder omdat de reistijd langer wordt. Ook de overstap op station Zuid is niet optimaal, omdat de bussen stoppen bij de halte Strawinksylaan. Gelukkig krijgt dit busstation een opknapbeurt. Zo komt er een brede oversteekplaats. Ook fijn is dat tram 5 wel zo veel mogelijk rijdt, met uitzondering van twee zomervakanties en enkele weekenden. Dan rijden we extra bussen tussen station Zuid en Amstelveen.”

Waar liggen de uitdagingen voor het tijdelijk OV-plan Amstelveenlijn?

“Onze grootste zorg ligt bij de doorstroming van buslijn 55 over de Buitenveldertselaan en verder naar station Zuid. We willen de reizigers snel en op tijd van A naar B brengen. Maar er kleeft ook nog een andere risico aan opstoppingen en dat is dat de hoeveelheid reizigers die we per uur kunnen vervoeren dan drastisch afneemt. We kunnen wel 100 bussen inzetten maar als die vast staan in het verkeer is het niet haalbaar om dagelijks de 15.000 reizigers te vervoeren die nu gebruik maken van lijn 51.”

Wat gaat er de komende periode nog gebeuren en wanneer is het plan klaar?

“Het project Amstelveenlijn en GVB gaan in overleg met de andere bouwprojecten rondom de Zuidas. We inventariseren de mogelijkheden om buslijn 55 vlot naar station Zuid te krijgen. Daarnaast kijken we naar nieuwe systemen om de verkeerslichten bij de kruising met De Boelelaan aan te sturen. Uit onze boordcomputers blijkt dat tussen De Boelelaan en Strawinksylaan de grootste kans op vertraging is. Eind 2016 willen we het plan grotendeels gereed hebben, maar in de periode daarna zullen we het zeker nog optimaliseren als nieuwe inzichten zich aandienen. De ontwikkelingen in het Zuidas gebied gaan enorm snel en komende winter vinden ook nog meetritten plaats om de dienstregeling van bus 55 beter te kunnen afstemmen op de werkelijke drukte op de weg. Nog genoeg te doen dus.”

Gerelateerde artikelen

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil u dit artikel delen?